Overzicht van alle thema's

De thema's maken je wegwijs in het grote aanbod aan sessies.
Sommige sessies behandelen immers onderwerpen die nauw bij elkaar aansluiten.

Momenteel bekijk je : Alle thema's

(Serious) gaming

Thema ICT-praktijkdag 19

In dit thema hebben we het over spelenderwijs leren, gamification en gaming in het onderwijs: praktijkvoorbeelden, onderzoek en zelf aan de slag!

VM 1
Minecraft
Geocache Google Maps
Break-out room
Classcraft
Auteursrechten
VM 2
Minecraft
Geocache Google Maps
Break-out room
Classcraft
Auteursrechten
NM 1
Minecraft
Scratch Lager Ond.
Multimedia in klas
Games Kunst
Gamification Lager
NM 2
Minecraft
Scratch Lager Ond.
Multimedia in klas

Apple

Het thema Apple toont je de educatieve mogelijkheden van apps en toepassingen voor Mac of iPad.

VM 1
H(app)klaar tekenen
STEAMapps iPad Lager
Zuludesk
VM 2
H(app)klaar tekenen
STEAMapps iPad Lager
Zuludesk
NM 1
STEAM Playground
iPad in muziekles
NM 2
STEAM Playground
Jimmy Control
iPad in muziekles

Buitengewoon ond.

Thema ICT-praktijkdag 7,12

Het thema Buitengewoon Onderwijs bevat sessies die voor deelnemers uit Buitengewoon Onderwijs geschikt zijn.

VM 1
Programmeren BuO
VM 2
Programmeren BuO
NM 1
Voorleessoftware

Digiborden

In dit thema vind je allerlei informatie over het werken met digitale borden in de klas.

VM 1
i3LEARNHUB Beweging
VM 2
i3LEARNHUB Beweging
NM 1
i3LEARNHUB Different
NM 2
i3LEARNHUB Different

ELO

Het thema ELO wil voorbeelden geven van digitale schoolplatformen, elektronische leeromgevingen of toepassingen ervan.

VM 1
Google Classroom
Smartschool Showcase
VM 2
Smartschool Showcase
Microsoft Teams
NM 1
Smartschool Showcase
Capisj
Mahara
NM 2
Smartschool Showcase
Capisj
Mahara
Beheer ZILL digitaal

ICT en Innovatie

Thema ICT-praktijkdag NL01

Het thema ICT en Innovatie de mogelijkheden van ICT als ondersteuning bij onderwijsinnovatie.

VM 1
STEAM Toolbox BaO
Fyxxi Makerspace
Break-out room
VM 2
STEAM Toolbox BaO
Fyxxi Makerspace
Break-out room
NM 1
STEAM Toolbox SO
Innoverende school
NM 2
STEAM Toolbox SO
Future Classroom Lab
Innoverende school

ICT in je klas of vak

Thema ICT-praktijkdag 31

Het thema 'ICT in je klas of vak' behandelt de vele educatieve mogelijkheden van educatieve technologie in een bepaald vak of leergebied.

VM 1
Flipgrid
VM 2
Tools Taalles
NM 1
Tools informatica
ICT Aardrijkskunde
iPad in muziekles
NM 2
Tools informatica
ICT Aardrijkskunde
iPad in muziekles

ICT-beleid

Thema ICT-praktijkdag 20,28,30

Met deze sessies willen we je begeleiden naar een (beter/ander) ICT-beleid en adviseren we je in het gebruik van bepaalde oplossingen die een goed ICT-beleid ondersteunen.

VM 1
ICTco Technisch Tips
Facebookcommunicatie
VM 2
ICTco Technisch Tips
eSafety Label (GDPR)
NM 1
Laptop 1-op-1
Office 365 Basisinfo
Innoverende school
NM 2
Laptop 1-op-1
Office 365 Basisinfo
Future Classroom Lab
Innoverende school

Kleuteronderwijs

Het thema Kleuteronderwijs bevat sessies die voor deelnemers uit kleuteronderwijs geschikt zijn.

VM 1
Unplugged & Osmo
VM 2
Unplugged & Osmo
NM 1
Progr. zonder scherm
NM 2
Progr. zonder scherm

Leren op maat

Thema ICT-praktijkdag 29

Differentiatie met ICT-toepassingen, learning analytics, adaptief leren, meer aandacht voor een persoonlijk leertraject met ICT, ... Allerlei toepassingen die inspelen op deze onderwerpen bundelen we in dit thema.

VM 1
Forms: Enquête
OneNote
Leertechnologieën
Storytelling
VM 2
Forms: Enquête
OneNote
Leertechnologieën
Storytelling
NM 1
ICT & differentiatie
Zelfstandig met ICT
i3LEARNHUB Different
Voorleessoftware
NM 2
ICT & differentiatie
Zelfstandig met ICT
i3LEARNHUB Different

Open bron

Het thema Open bron begeleidt je door toepassingen uit de wereld van vrije en open bron software.

VM 1
Drupal
Arduino
VM 2
Drupal
Arduino
NM 1
Drupal
G Suite Commandline
H5P Oefeningen
Mahara
NM 2
Drupal
G Suite Commandline
H5P Oefeningen
Mahara

Project

Het parcours Project wil ideeën aanreiken voor leuke (ICT-)projecten of activiteiten in en uit de school.

NM 1
Coderen & Peer Learn
DesignThinking STEAM
NM 2
Coderen & Peer Learn
DesignThinking STEAM

Sociale Media

Sessies over Facebook, Twitter en andere sociale netwerken. Gebruik in de klas, gebruik als communicatiemiddel, hoe omgaan met privacy(-instellingen), ...

VM 1
Digital Social media
Facebookcommunicatie
VM 2
Sociaalste school
Digital Social media
NM 1
Herken fake nieuws
Word mediawijs!
Sociaal online
NM 2
Herken fake nieuws
Word mediawijs!

Vaardigheden 21ste eeuw

In dit thema hebben we het over de 4 c's: collaboration, communication, creativity en critical thinking. Of dus de 21ste eeuwse vaardigheden en alle ICT-toepassingen waarmee we daaraan werken.

VM 1
STEAM Toolbox BaO
LEGO Wedo
Fyxxi Makerspace
Break-out room
VM 2
STEAM Toolbox BaO
LEGO Wedo
Fyxxi Makerspace
Break-out room
NM 1
Maker-curriculum
DesignThinking STEAM
STEAM Toolbox SO
NM 2
Maker-curriculum
DesignThinking STEAM
STEAM Toolbox SO
21ste E vaardigheden

Veilig ICT-gebruik

Thema ICT-praktijkdag 4,10,13

Het thema Veilig ICT-gebruik geeft tips om je computer te beschermen tegen indringers en op een veilige manier te gebruiken.

VM 1
GDPR in de praktijk
Netwerk Beveiliging
Auteursrechten
VM 2
GDPR in de praktijk
eSafety Label (GDPR)
Auteursrechten
NM 1
GDPR in de praktijk
NM 2
GDPR in de praktijk
GDPR-actiepunten

Website

Het thema Website laat je toe prachtige websites te creëren en communicatief te verfraaien.

VM 1
Bootstrap
Wordpress
Drupal
GoogleForm Basis
Google Sites
VM 2
Bootstrap
Wordpress
Drupal
GoogleForm Basis
Google Sites
NM 1
Bootstrap
Wordpress
Drupal
GoogleForm Gevorderd
NM 2
Bootstrap
Wordpress
Drupal
GoogleForm Gevorderd

Zorg

Thema ICT-praktijkdag 12,29

Het parcours Zorg bevat sessies die tips geven over ICT en leerzorg. Deze sessies zijn zeker geschikt voor zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, ...

NM 1
Voorleessoftware