139. Ontwerp jouw ideale les met games voor lager onderwijs!

Met een game heb je nog geen les! Ontwerp een game-leeractiviteit.

Inhoud

Inleiding

Onderzoek toont aan dat wanneer games goed ontworpen worden, en op de juiste manier ingezet worden in de klas, ze de motivatie, betrokkenheid, creativiteit en productiviteit van leerlingen bevorderen. Bovendien kan het de ruimtelijke competenties, het geheugen, taalcompetenties en ook de complexere cognitieve functies van leerlingen verbeteren.  

Vele leraren uit het basisonderwijs zijn van mening dat ICT belangrijk is in de klas en dat ICT-gebruik bepaalde positieve effecten teweegbrengt. Ze vinden digitaal materiaal  aantrekkelijk en het helpt hen om te variëren en te differentiëren.

Toch is het gebruik van educatieve games voor lesdoeleinden nog niet ingeburgerd bij leerkrachten in het lager onderwijs.  Slechts de helft van de leerkrachten gebruikt geregeld ICT in de klas en digitale games worden amper geïntegreerd in de lessen. Onderzoek toont aan dat de pedagogisch-didactische kennis en ondersteuning een belangrijke factor is bij het doelgericht en efficiënt inzetten van digitale spelen in de klas. Leerkrachten vinden het moeilijk om geschikte educatieve spelen te selecteren en weten vaak niet hoe ze deze het efficiëntst kunnen inzetten in de les om het leren van alle kinderen te bevorderen.

Deze workshop kadert binnen een lopend project Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek dat plaatsvindt binnen de opleidingen leraar lager onderwijs, leraar secundair onderwijs en grafisch en digitale media van de Arteveldehogeschool. Door middel van dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de kenmerken van de ideale les met gamification-elementen en willen we leraren lager onderwijs ondersteunen bij het inrichten van de ideale ‘les met games’.

Inhoud

Vooraf kan je aangeven of je liefst wil werken rond taal (taalsystematiek, werkwoorden, schrijven,...) of rond kloklezen. In deze workshop maak je dan spelenderwijs kennis met een gevarieerd aanbod aan (eenvoudige) games die ingezet kunnen worden in de les.

Maar een game is nog geen les! Daarom gaan we in deze workshop ook verder dan het voorstellen van games.

Op basis van het gekozen onderwerp, worden jullie ingedeeld in groepen. Nadat je de verschillende games rond jouw onderwerp hebt kunnen uittesten, zullen we in ontwerpteams samen nadenken over welke games voor jou interessant kunnen zijn, en hoe ze dan juist ingezet kunnen worden.

We stoppen dus niet bij het aanbieden van games, maar ontwerpen samen een ‘ideale les’, waarin digitale en niet-digitale elementen aan bod kunnen komen. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw bekommernissen, vragen, wensen, context en met elementen die uit onderzoek belangrijk blijken te zijn voor het doelgericht inzetten van games in de klas.

Resultaat

Na deze sessie zal je een afgewerkte lesvoorbereiding gemaakt hebben, aangepast aan jouw noden en wensen, om games in te zetten in jouw klas.

Voorkennis

Verplichte kennis

Basisvaardigheden vereist:

  • computergebruik (kopiëren/plakken, opslaan, bestandsbeheer, ...);
  • internet (surfen, formulieren invullen, downloaden, ...).

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
  • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: 4de tot 6de leerjaar

Thema's

  • Lager onderwijs
  • (Serious) gaming
  • Digitale Leermiddelen

Tijdstip

NM 1 (14:00 - 15:10)
Lokaal: C010
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 5 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Doe dat zeker!

Breng ook je hoofdtelefoon mee.

De organisatie voorziet voor deze sessie geen laptops. Wil je dus actief aan de slag, breng dan je eigen toestel mee. Heb je dat niet, dan kan je bij een andere deelnemer meekijken.

 

Lesgever

Ellen Vanderhoven
Lees meer over de expertise van Ellen.


Korte titel : Gamification Lager

Deze pagina werd al 1253 keer bekeken