119. De iPad als ultiem instrument voor de veelzijdige muziekles

Attractieve muziek-apps in de gewone klas

Inhoud

Inleiding

Volwaardig muziekonderwijs kan je tegenwoordig ook tevoorschijn toveren door leerlingen vertrouwd te maken met attractieve muziek-apps op iPad. Het is de bedoeling om alle leerlingen - dus ook leerlingen zonder muzikale scholing - volledig aan hun trekken te laten komen.

Deze sessie is geknipt voor zowel muziekcompetente leerkrachten als collega's zonder muzikale scholing, alleszins voor leerkrachten die eigentijdse krachtmiddelen (muziek-apps op iPad) appreciëren als creatieve uitdaging. Het ligt voor de hand dat interessante muziek-apps ook in andere klas- of lesactiviteiten (WO, project...) kunnen ingezet worden.

Omdat een klas vol iPads eerder uitzondering dan regel is, besteden we aandacht aan een realistische en haalbare setting via aantrekkelijke werkvormen.

Inhoud
 1. iPad muzikaal en muziekeducatief als geschenk uit de hemel
 2. iPad-apps oordeelkundig kiezen. Hoe doen we dat?
 3. Creatief ervaren en grenzen aftasten van unieke iPad-apps (gedifferentieerd werken).
 4. Muziek-apps in concrete lessituaties integreren

Focus ligt op iOS (= iPad), niet op Android-apps.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • persoonlijk kennisgemaakt hebben met attractieve muziek-apps voor rechtstreeks gebruik in de klas;
 • muziek-apps op iPad  op hun waarde kunnen schatten in functie van een veelzijdige muziekles (en daarbuiten).

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Meegenomen kennis

Het is WENSELIJK (≠ verplicht) dat de deelnemer vertrouwd is met iPad en apps.

We willen ook leerkrachten zonder muzikale scholing uitnodigen.

Wie een iPad zelf meebrengt, plukt daar zeker de vruchten van: voor, tijdens en na de sessie.

Wie geen iPad kan meebrengen, krijgt de kans om op een iPad van de organisatie te oefenen.

Lesmateriaal

Syllabus

Hand-outs van presentatie

Een uitgebreide syllabus wordt achteraf exclusief aan de deelnemers bezorgd (digitaal) zodat de sessie na afloop optimaal kan renderen.

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: Leerjaar 4,5,6 / groep 6,7,8
 • Secundair/Voortgezet onderwijs: Eerste graad
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs: Wie les geeft of volgt in de lerarenopleiding
 • Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Apple
 • Audiovisueel
 • Tablets

Tijdstip

NM 1 + NM 2 (14:00 - 16:30)
Lokaal: C202
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 15 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Doe dat zeker!! Door je eigen iPad (of eentje van je school) te gebruiken, kan je er na de sessie meteen verder mee aan de slag en heb je ook alle apps meteen op jouw toestel.

Breng best ook je eigen hoofdtelefoon of oortjes mee.

Lesgever

Paul Timmermans
Lees meer over de expertise van Paul.


Korte titel : iPad in muziekles

Deze pagina werd al 1228 keer bekeken