115. Ontwerp jouw ideale les in de digitale klas van de toekomst! (SO)

Deze sessie is geannuleerd.

Ontdek eerst jouw digitaal onderwijsprofiel en ga dan aan de slag!

Inhoud

Inleiding

‘Welkom in de digitale school’ (Klasse, 2015)

‘Tablets op school,  hoe pak je het aan?’ (Klasse, 2015)

‘Je hoeft geen smartphone te hebben om afwezig te zijn in de les’ (De Standaard, 11/10/2016)

Maak van het onderwijs een game (De Standaard, 13/4/2016)

Zoals uit recente mediaberichten blijkt, is het gebruik van digitale tools in het onderwijs een actueel gegeven. Onderzoek wijst dan ook uit dat digitale media leerkrachten in het secundair onderwijs kunnen ondersteunen in het organiseren van leerlinggericht onderwijs waarbij interactief, activerend samenwerkend leren centraal staat om samen kennis en vaardigheden te construeren. Leerlinggericht onderwijs leidt tot sterkere leerresultaten en tot het aanscherpen van 21st century skills.

De Future Classroom is een flexibele onderwijsleeromgeving ondersteund door meubilair en technologie om leerlinggericht leren te ondersteunen (samenwerkend leren, interactief leren, probleemoplossend leren, kennisconstructie,…). In de praktijk blijkt echter dat leerkrachten nog steeds veel vragen hebben of soms weigerachtig staan tegenover het gebruik van zo'n Future Classroom. Ook blijkt dat digitale media nog vaak ingezet worden als middel voor traditionele kennisoverdracht en niet voor vernieuwende didactische werkvormen. Leerkrachten geven aan concrete handvaten te missen om digitale media doelgericht en gebruiksvriendelijk in te zetten in de klas, ook in de Future Classroom.

Deze workshop kadert binnen een lopend project Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek dat plaatsvindt binnen de opleidingen leraar secundair onderwijs en grafisch en digitale media van de Arteveldehogeschool. Door middel van dit onderzoek krijgen we inzicht in de kenmerken van de ideale klas van de toekomst en willen we leraren met verschillende profielen in verband met technologiegebruik en onderwijsbenadering ondersteunen in het inrichten van de ideale klas van de toekomst.

Inhoud

Voor je aan deze workshop begint, zullen we je vragen een kort vragenlijstje in te vullen. Op basis van deze vragenlijst, bepalen we jouw digitaal profiel én jouw onderwijsprofiel. Tijdens de workshop krijg je de resultaten: Ben jij een Digitale Danny of een Bezorgde Betty? En op welke manier geef jij meestal les? Ga je resoluut voor zelfstandige groepswerken, of verkies je meer traditionele instructievormen?

Elk profiel is anders, en zal dus ook een andere ondersteuning vragen wanneer we het hebben over het inzetten van technologie in de digitale klas van de toekomst. Tijdens deze workshop, gaan we samen met jou actief aan de slag om na te gaan op welke manier je technologie kan gebruiken in de klas, rekening houdend met jouw profiel, bekommernissen, vragen, wensen, en jouw specifieke klascontext. Wat is voor jou een ideale les in de digitale klas van de toekomst?

We zullen tijdens de workshop gebruik maken van de onderwijskundig ideeën achter de Future Classroom. Je zal in interactie gaan met de lesgevers, overleggen met andere deelnemers, brainstormen en op onderzoek uitgaan aan de hand van aangereikte bronnen en tools. Welke tools je leert kennen, zal afhankelijk zijn van jouw profiel. De nadruk ligt echter niet op het leren kennen van nieuwe tools, wél op hoe je technologie doelgericht kan inzetten in jouw digitale klas van de toekomst. Wat zijn belangrijke randfactoren, en welke tips zorgen ervoor dat technologie voor jou een meerwaarde kan bieden in je klas.

Resultaat

Na deze sessie zal je jouw digitaal onderwijsprofiel kennen en concrete handvaten hebben gekregen over hoe jij digitale media op een doelgerichte manier kan gebruiken in je lessen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
  • Secundair/Voortgezet onderwijs

Thema's

  • Secundair onderwijs
  • ICT en Innovatie
  • ICT-beleid

Tijdstip

NM 2 (15:20 - 16:30)
Lokaal: L05
Er kan niet ingeschreven worden voor deze sessie omdat ze geannuleerd is.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Doe dat zeker!

De organisatie voorziet voor deze sessie geen laptops. Wil je dus actief aan de slag, breng dan je eigen toestel mee. Heb je dat niet, dan kan je bij een andere deelnemer meekijken.

Lesgever

Ellen Vanderhoven
Lees meer over de expertise van Ellen.


Korte titel : Future Classroom Lab

Deze pagina werd al 1201 keer bekeken