Lijst met alle sessies

fraAIdee - Elke vrijdag 3x een fraai AI-idee

21 dagen - 3 webinars per dag - 68 x 30' AI in je les(voorbereiding)

VRIJDAG 7 JUNI 2024
Apotheose met 8 webinars
Slotfeest live @ Microsoft Zaventem
SCHRIJF TIJDIG IN

 

Klik op de titel van een webinar om de inhoud, doelgroep en voorkennis te weten.
Klik op een thema, functie of vorm om de webinars te filteren zodat je bvb. enkel de webinars voor lager onderwijs eruit filtert.
Gebruik de snelzoeker via trefwoorden om een webinar over een bepaald onderwerp te zoeken.

Kies hieronder je webinar(s) en
SCHRIJF DAN HIER IN 

 

De agenda is volledig met 68 x 30' aan webinars in 21 fraAIe vrijdagen.

Tip: je kan alle webinars eenvoudig importeren in je agenda via dit bestand. Of open de online agenda en kopieer alle webinars die je live wil meevolgen snel naar je eigen agenda.

Momenteel bekijk je : Alle sessies

1

AI is meer dan alleen generatieve AI. Een co-teacher in je klas.

Whisper, Semantic Search, GPT4, Specifieke AI voor onderwijs

Na deze sessie zal je weten dat alledaagse toepassingen die je als leraar gebruikt, al vele jaren AI-tools bevatten. Je zal die kunnen inzetten in je leerproces.


2

AI-beleid op school en tips voor het omgaan met toetsing

Verantwoord werken met generatieve AI

Belangrijke doelen van deze webinar:

 • Concrete tips voor verantwoord omgaan met AI in het onderwijs.
 • Adviezen voor omdenken van het onderwijs.
 • Ideeën voor het herontwerpen van toetsing.

5

Algemene intro bij AI

Zet jouw eerste stappen in de wereld van AI!

Na deze sessie zal je ...

 • een voorbeeld kunnen geven van AI-toepassingen in ons dagelijks leven; 
 • een machine learning leerstrategie duiden; 
 • een AI-model trainen met bovenstaande leerstrategie. 

6

Kahoot AI question generator

Kahoot, met een vleugje AI

Na deze sessie zal je de vragengenerator van Kahoot kunnen gebruiken, vragen kunnen toevoegen of weglaten en je Kahootquiz kunnen personaliseren. 


7

Verantwoord AI-gebruik in het Vlaamse Onderwijs

Kenniscentrum Digisprong

Na deze sessie heb je enkele handvaten om verantwoord met AI in onderwijs om te gaan. 


9

Het kunstlab van M

Met artificiële intelligentie nadenken over kunst

Na deze sessie:

 • heb je zicht op de werking van het kunstlab
 • ken je de bedoeling vna de aangeboden tools van het kunstlab
 • voel je jezelf in staat om met het kunstlab aan de slag te gaan

10

De impact van AI op onderwijs

Moeten we ons zorgen maken?

Na deze sessie zal je een breder inzicht hebben op waar A.I. op onderwijs op korte en middellange termijn de impact voelbaar zal zijn. Veel verder durven we niet te kijken, want zelfs futurologen hebben geen glazen bol. 

En realistisch blijven... een half uur is maar een half uur. We zouden dagen kunnen vullen over dit onderwerp.


11

Taaltechnologie (by Dwengo)

Leer hoe technologie taalkunde kan versterken!

Na deze sessie kan je je weg vinden in al het lesmateriaal van Dwengo over taaltechnologie. Je bent in staat om een van de voorgestelde projecten in detail te bekijken en uit te voeren in je klas.


13

Canva : AI-features

Magic Edit, Magic Eraser, Translate, Text-to-image

Na deze sessie zal je afbeeldingen kunnen laten genereren naar jouw voorkeur, criteria en in de stijl van je ontwerp.

Een bestaand sjabloon in een andere taal kunnen laten vertalen zonder aan de opmaak te komen. 


14

Hoe kan AI effectieve didactiek versterken? Deel 1

Wijze Lessen met AI

Na deze sessie zal je ...

 • weten hoe je heldere, duidelijke en uitdagende instructie kan versterken met A.I.
 • weten hoe je A.I. kan inzetten voor het genereren van (uitgewerkte) voorbeelden
 • weten hoe je A.I. zinvol kan inzetten om je woorden te ondersteunen met beelden

15

Google AI tools in Google for Education oplossingen

Na deze sessie zal je leren kennen waar Google mee bezig is op vlak van AI, hoe AI een verschil zal maken in de Google for Education tools en zal je een aantal tools leren kennen om te gebruiken in de klas. 


17

Artificiële intelligentie en vreemde talenonderwijs

Maak kennis met Duolingo, Quizlet en Deepl

Na deze sessie:

 • heb je een eerste indruk van wat de verschillende toepassingen juist doen
 • weet je waar je de toepassingen kan terugvinden om ze zelf te gebruiken

18

Hoe kan AI effectieve didactiek versterken? Deel 2

Wijze Lessen met AI

Na deze sessie zal je ...

 • weten hoe A.I. kan ingezet worden voor het genereren van toetsvragen
 • weten wat de (toekomstige) mogelijkheden zijn voor het geven van automatische feedback
 • een beeld krijgen van mogelijkheden om leerlingen ondersteuning op maat te bieden door middel van A.I.

19

Azure AI Studio

Bouw een AI-tool op je eigen data

Na deze sessie heb je Azure AI ontdekt, een portfolio van kunstmatige intelligentie-services (AI) voor ontwikkelaars en datawetenschappers. 


20

Vijf praktijktoepassingen van Chat GPT voor lkn BaO

onmiddellijk praktisch aan de slag

Na deze sessie zal je ... 

Weten hoe je degelijke prompts opstelt 

Weten hoe je het praktisch kan inzetten ter ondersteuning van bepaalde repetitieve taken 

Weten hoe je het als inspiratiebron kan gebruiken 


21

Prompts schrijven in ChatGPT + ingeven in andere tool

Prompts in chapgpt voor Kahoot, H5P, ...

Na deze sessie zal je een 'prompt' of instructie kunnen geven aan Chatgpt zodat deze je de inhoud in de juiste vorm aflevert die jij nodig hebt om dit weer in een andere tool zoals Kahoot of H5P te gieten.

Chatgpt als brug tussen andere tools.


22

Prompting in ChatGPT als onderdeel van het instructie-ontwerp

Hoe een chatbot met generative AI een co-teacher wordt.

Na deze sessie zal je ...

Een chatbot met artificiële intelligentie kunnen inpassen in je lesvoorbereiding als partner en absolute meerwaarde voor leeractiviteiten als onderzoeken, discussiëren en kennis verwerven. 


24

Een chatrobot als onderwijsassistent

Schakel een chatrobot in om je te ondersteunen en te inspireren

Na deze sessie:

 • heb je 3 chatrobots in actie gezien.
 • heb je inspiratie opgedaan over wat je aan een chatrobot kan vragen.
 • weet je hoe je een vraag kan verfijnen en je resultaat kan verbeteren
 • Ken je ook enkele valkuilen bij het werken met chatrobots

25

Prompting via Discord in Midjourney (text-to-image)

Afbeeldingen creëeren door goede omschrijvingen te prompten

Na deze sessie kan je prompts formuleren in de MidJourney-chatbot om goede kwaliteitsvolle afbeeldingen te genereren. 


28

Nog vijf praktijktoepassingen van Chat GPT voor lkn BaO

deel 2

Na deze sessie zal je ...

Weten hoe je degelijke prompts opstelt 

Weten hoe je het praktisch kan inzetten ter ondersteuning van bepaalde repetitieve taken 

Weten hoe je het als inspiratiebron kan gebruiken 


25

Prompting via Discord in Midjourney (text-to-image)

Afbeeldingen creëeren door goede omschrijvingen te prompten

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie kan je prompts formuleren in de MidJourney-chatbot om goede kwaliteitsvolle afbeeldingen te genereren. 


30

VERPLAATST NAAR 12:45! Verdiepende sessie over prompt engineering

Eenvoudige tips om doelgericht vragen te stellen aan AI

Na deze sessie zal je de geheimen kennen van het effectief formuleren van vragen aan AI. Je krijgt een door de spreker ontworpen model dat praktisch bruikbaar is voor leerkrachten en leerlingen om doelgericht, creatief en kritisch in interactie te gaan met generatieve tekst AI, zoals ChatGPT.


32

AI in MS 365

Haal alles uit je licentie!

Na deze sessie zal je je in je dagelijkse taken laten assisteren door stille helpertjes. Je zal ook merken dat AI nog niet meteen van alle studenten primussen zal maken.


33

AI en Minecraft

Aan de slag met praktische AI-toepassingen in Minecraft Education

Na deze sessie zal je ...

- het belang van AI zien in projecten rond duurzaamheid

- intelligent gedrag van computers zelf modelleren

- in Minecraft Education concrete AI toepassingen tot een goed einde brengen

- probleemoplossend denken


36

Algemene intro bij AI (by Dwengo)

De robotleerkracht is (helaas?) nog niet voor morgen

Na deze sessie zal je een beter zicht hebben op wat AI wel en niet is. Bovendien zal je enkele hypes kunnen doorprikken alsook kennismaken met uniek en beschikbaar lesmateriaal dat gekoppeld is aan de actuele eindtermen m.b.t. STEM en computationeel denken.


37

Canva: AI-features: Presentations, BeatSync, Magic Write

Ai voor je presentatie, lesmateriaal of lesvideo

Na deze sessie zal je via de AI-tools van Canva

- een basispresentatie kunnen laten genereren

- audio mooi kunnen laten synchroniseren in een video

- lesmateriaal op maat kunnen laten genereren


22

Prompting in ChatGPT als onderdeel van het instructie-ontwerp

Hoe een chatbot met generative AI een co-teacher wordt.

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je ...

Een chatbot met artificiële intelligentie kunnen inpassen in je lesvoorbereiding als partner en absolute meerwaarde voor leeractiviteiten als onderzoeken, discussiëren en kennis verwerven. 


40

Pionieren in Onderwijs met AI (Inleidende sessie over wat AI is)

De kracht van AI als hulpmiddel bij lesgeven en leren ontsluierd

Na deze sessie zal je begrijpen wat AI is, ontdek de veelbelovende kansen en uitdagende valkuilen van AI. Via praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in het gebruik van ChatGPT en Bard. De interactieve presentatie kan je zelf gebruiken om je leerlingen of collega's een inleiding in AI voor onderwijs te geven.


41

AI in de Zorg (by Dwengo)

Voor alle finaliteiten. Ook voor finaliteit arbeidsmarkt.

Na deze sessie zal je ...

- je leerlingen kunnen uitleggen wat de triage op de spoedafdeling en AI met elkaar te maken hebben.

- maakte je kennis met ons stellingenspel over technologie in de zorgsector.

- op de hoogte zijn van de mogelijkheden die dit project biedt voor jouw klaspraktijk.

- weten hoe je ermee aan de slag gaat in het kader van STEM.

- weten hoe je ermee aan de slag gaat in een niet-STEM-vak.


42

De betekenis van AI voor het onderwijsbeleid & European AI-act

Onderwijs zou onder 'hoog risico' vallen. Wat betekent dit?

Na deze sessie zal je ...

 • Inzicht verworven hebben in de European AI-act.
 • De opzet kennen van European AI-act. 
 • De gevolgen voor het onderwijsbeleid op school- en klasniveau.
 • Enkele ethische hete hangijzers meekrijgen rond het gebruik van artificiële intelligentie. 

48

Hoe omgaan met Large Language Models in het onderwijs?

Praktische toepassingen en echte cases

Na deze sessie zal je ontdekken hoe ChatGPT kan dienen als een waardevolle aanvulling op uw onderwijstools, met als doel uw werklast te verminderen en het leerproces van uw studenten te verrijken.

 

 

 


49

AInspiratie voor taalleerkrachten (deel 1)

Language Education 3.0: AIdeas & Strategies for language teachers

Na deze sessie zal je ...Je krijgt inspirerende voorbeelden van hoe je zelf meteen met AI aan de slag kan, recht uit de lespraktijk. We denken ook na over een kader om AI te integreren in je opdrachten voor de leerlingen. Een uitnodiging om al eens "om te denken".


52

AI in fotografie en creativiteitsapps voor kinderen

Van Vroegere Vervalsingen tot AI-Wonderen: Ontdek de wereld van Foto

Na deze sessie zal je een grondig begrip hebben van hoe AI de fotografie getransformeert en hoe je deze kennis kunt toepassen in je onderwijspraktijk. Je leert over de nieuwste apps en tools die gebruikmaken van AI voor fotobewerking en -generatie, en je zult in staat zijn om deze op een innovatieve manier te integreren in je lessen, waardoor je leerlingen geïnspireerd raken door de grenzeloze mogelijkheden van technologie en creativiteit.


53

Digitale leerpaden, evaluatie en feedback ontwerpen met AI

Tijdsbesparend inzetten van AI

Na deze sessie zal je met behulp van gerichte vragen aan AI een plan kunnen genereren voor een interactief leerpad voor je lessen. Je krijgt ook praktische voorbeelden om interactiviteit en differentiatie toe te voegen via AI. Verder krijg je tijdsbesparende tips om documenten en video's samen te vatten, er vragen over te stellen, interactief in te zetten via AI.


54

Diffit en QuestionWell: Lesmateriaal maken met AI

Gratis AI-tools met integratie in Google, Kahoot, Quizlet, ...

Na deze sessie zal je Diffit en QuestionWell kunnen inzetten om kant-en-klaar lesmateriaal te maken met een vleugje AI en een integratie naar een andere tool kunnen uitvoeren. 

Zonder na te denken over de juiste prompt, nemen deze tools dit voor je uit handen.


56

AI in de Kunst: inkleuren van strips (by Dwengo)

Leer over de vooroordelen van AI systemen via een toepassing.

Na deze sessie zal je meer kennis hebben over de vooroordelen van AI systemen en de oorzaken ervan.


57

Lesvoorbereiding maken en remediëren met BingChat Copilot ChatGPT

AI gaat ons helpen bij lessen en remediëring / verbeterwerk

Na deze sessie zal je zelf met plezier ChatGPT of Copilot kunnen gebruiken om jouw lesvoorbereidingen efficiënter op te stellen, inspiratie op te doen voor activiteiten of instappen die erbij passen. Je zal ook de kracht van AI kunnen gebruiken om snel een tekst te verbeteren en een passende remediëring op te stellen (ook voor andere vakken dan Nederlands). 


58

Over kansen en valkuilen van AI voor het onderwijs

To AI or not to AI?

Na deze sessie zal je ...

 • weten hoe experts en beginners op een andere manier met A.I. omgaan. 
 • een genuanceerd beeld hebben van kansen en valkuilen van dataficatie van onderwijs
 • zicht krijgen op een aantal belangrijke kanttekeningen die we moeten plaatsen bij het gebruik van A.I.

60

AI Chrome extensies en plug-ins als onmisbare hulpmiddelen

Geef je onderwijs een boost!

Na deze sessie zal je weten heo AI werkt binnen Chrome-extensies, en ben je ook in staat om concrete stappen te zetten om deze tools effectief te implementeren in jouw onderwijsomgeving. Je weet welke extensies  kunnen bijdragen aan het verbeteren van de betrokkenheid van leerlingen, het stroomlijnen van taken en het creëren van een meer gepersonaliseerde leerervaring o.a. met verschillende media. Je krijgt ook enkele oplossingen om leerinhouden op een meer inclusieve ma…


65

AI als antwoordmachine: online search met AI

Een revolutie voor zoekmachines: andere manieren om te vinden

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je ...

 • het internet op een heel andere manier leren gebruiken;
 • begrijpen hoe antwoordmachines je veel efficiënter tot resultaat brengen;
 • websites voor je kunnen laten doorzoeken of samenvatten via een AI-assistent;
 • een document kunnen analyseren met AI zodat er zoekopdrachten op het web aan gekoppeld kunnen worden;
 • beter begrijpen hoe je toch goede bronvermeldingen uit AI haalt;
 • Perplexity.ai leren kennen als één van de meest spraakmakende AI-zoektoo…

62

Ethische aspecten van AI in onderwijs

Een pedagogisch perspectief op AI

Na deze sessie zal je in staat zijn om vanuit een pedagogisch-ethisch perspectief naar AI te kijken. Je zal kennis gemaakt hebben met de belangrijkste ethische kaders rond AI aan de hand van voorbeelden. Daarnaast zal je ook geprikkeld zijn om jouw visie rond AI in onderwijs kritisch onder de loep te nemen.


97

AI en lees- en schrijfondersteuning

Apps: Lees Simpel Google en Office Lens - ChatGPT

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie:

 • heb je een eerste zicht op de mogelijkheden van de opgesomde apps
 • weet je waar je deze apps kan terugvinden op het internet

65

AI als antwoordmachine: online search met AI

Een revolutie voor zoekmachines: andere manieren om te vinden

Na deze sessie zal je ...

 • het internet op een heel andere manier leren gebruiken;
 • begrijpen hoe antwoordmachines je veel efficiënter tot resultaat brengen;
 • websites voor je kunnen laten doorzoeken of samenvatten via een AI-assistent;
 • een document kunnen analyseren met AI zodat er zoekopdrachten op het web aan gekoppeld kunnen worden;
 • beter begrijpen hoe je toch goede bronvermeldingen uit AI haalt;
 • Perplexity.ai leren kennen als één van de meest spraakmakende AI-zoektoo…

100

Google AI tools voor betere productiviteit en creativiteit

Wordt verplaatst naar latere datum

Wordt verplaatst naar latere datum


66

De wiskunde uit het secundair onderwijs achter AI-systemen

By Dwengo

Na deze sessie zal je ...

- inzien dat de wiskunde gebruikt voor de ontwikkeling van een AI-systeem niet altijd moeilijke wiskunde is.

- je leerlingen kunnen boeien met toffe voorbeelden waar wiskunde een belangrijke rol speelt. 
 


68

Praktische AI-tools voor BaO in Canva - NIET VIA LIVE WEBINAR

Wegwijs in de magic studio - ENKEL VIA OPNAME IN PLATFORM

Na deze sessie zal je ...

Weten waar je de functies kan terugvinden 

Weten hoe je ze gebruikt / kan inzetten in de praktijk 

 


69

AI en klassieke talen

Van Tacitus tot Ithaca!

Na deze sessie zal je ...

 • kunnen duiden hoe AI-technologie geschiedkundigen en taalkundigen kan versterken; 
 • kunnen duiden hoe die AI-tools vakkennis niet vervangen; 
 • Concreet lesmateriaal krijgen om AI toe te passen binnen twee concrete lesonderwerpen (Oudgriekse epigrafie en uitspraak Latijn). 

70

AInspiratie voor taalleerkrachten (deel 2)

Language Education 3.0: AIdeas & Strategies for language learners

Na deze sessie zal je inspirerende voorbeelden gekregen hebben van hoe je zelf meteen met AI aan de slag kan, recht uit de lespraktijk. We denken ook na over een kader om AI te integreren in je opdrachten voor de leerlingen. Een uitnodiging om al eens "om te denken".


71

CourseAI

E-learning

Na deze sessie zal je via de betalende tool Course AI

 een interactieve E-learning kunnen laten genereren, aanpassen en publiceren.


73

Animated Drawings met AI

Op een eenvoudige manier aan de slag met AI tijdens de crea les.

Na deze sessie zal je de leerlingen hun tekeningen tot leven kunnen laten komen.


74

Verantwoorde AI in Smartschool

Methodiek en resultaten Amai!-project 'Slimme signaalfunctie'

Naast inzicht in de inspanningen van Smartschool voor verantwoorde AI, neem je uit dit webinar mee wat de positieve en negatieve effecten kunnen zijn van AI in het onderwijs en welke belangrijke rol je daar als school in hebt.

Tevens krijg je inzicht in een innovatieve methode (Begeleidingsethiek) die je kunt gebruiken om AI en andere technologieën op een verantwoorde manier te ontwikkelen (of aan te schaffen).


75

Aan de slag met Google AI Gemini

Leer Gemini kennen en wat het kan betekenen voor onderwijs

Met Google Gemini kunnen werken en beginnen testen hoe het je kan helpen.


77

ChatGPT & co voor wetenschappen en wiskunde

kan een AI-taalmodel van nut zijn in de positieve wetenschappen ?

Na deze sessie zal je inspiratie opgedaan hebben om een aantal les- en leerstrategieën die gebruik maken van ChatGPT of aanverwante tools in te zetten in je eigen wiskunde- of wetenschapslessen (of andere lessen, de veralgemening is vaak evident).


78

AI-mogelijkheden in Quizalize, MagicSchool.AI en ChatPDF

Eenvoudige AI-voorbeelden om het leerproces te versterken

Na deze sessie zal je ...

 • een beter beeld kunnen vormen van een aantal AI-mogelijkheden van Quizalize zoals:
  • genereren van meerkeuzevragen voor bv. YouTube video's
  • extra ondersteuning voor leerlingen via de smart AI hints en feedback
 • zien hoe MagicSchool AI extra ondersteuning voor leerlingen kan bieden met de text scaffolder tool en de rubric generator
 • zien hoe je met ChatPDF eenvoudig een tekst uit een PDF-document kunt samenvatten en vragen laten beantw…

79

AI in robotica (by Dwengo)

De robotbutler is nog niet voor morgen

Na deze sessie zal je een beter zicht hebben op wat AI in robotica betekent. Je zal het verschil leren tussen general purpose robotica en automatisatie. Bovendien zal je enkele hypes kunnen doorprikken alsook kennismaken met uniek en beschikbaar lesmateriaal dat gekoppeld is aan de actuele eindtermen m.b.t. STEM en computationeel denken.


81

Storytelling met Comic AI

Creatie van een beeldverhaal

Na deze sessie zal je een comic strip kunnen maken waarbij de afbeeldingen gegeneerd worden met AI op basis van een verhaal als prompt, al dan niet ook gegenereerd met AI. De afbeeldingen kunnen ook met nieuwe prompts gewijzigd worden.


82

Nolej : automatisch genereren van een e-learning

Een volledig leerpad op maat, met interactieve oefenvormen

Na deze sessie zal je met deze betalende tool een verbluffende e-learning kunnen laten genereren, met een ruime variatie van digitale werkvormen, aanpasbaar naar jouw voorkeur en implementeren in een bestaande moodle-omgeving of online publiceren via tollnet.

Dit alles vertrekkende van jouw input uiteraard.


83

Nog meer AI-tools: Quizziz AI en Gamma AI

Quizjes en powerpoint via AI

Na deze sessie zal je Quizziz in de gratis versie kunnen inzetten als oefentool of voor je evaluaties. 

Ook ken je de basishandelingen in de Gamma app om presentaties via AI te laten genereren.


92

SchoolAI

Werk met gecontroleerde chatbots in je les

Na deze sessie zal je de mogelijkheden van app SchoolAI kennen en een eveiligde chatbot voor de eerste keer gebruikt hebben.


93

AI en inclusiever onderwijs

Hoe kan je AI inzetten om inclusiever onderwijs te realiseren?

Na deze sessie zal je nieuwe mogelijkheden en AI-toepassingen kennen om werk te maken van inclusiever onderwijs.


94

Aan de slag met Google AI Gemini

Leer Gemini kennen en wat het kan betekenen voor onderwijs

Met Google Gemini kunnen werken en beginnen testen hoe het je kan helpen.


95

Héél veel content in één keer: grote documenten en AI

Voorbij de prompt: hoeveel werk kan de AI voor je verzetten?

Na deze sessie zal je ...

 • grote documenten, zoals een volledige cursus, kunnen analyseren;
 • toets- en examenvragen opstellen op basis van een combinatie van bronnen;
 • zwaktes ontdekken in je cursus- of webinhoud én hiaten vullen;
 • weten wat een contextvenster is en hoe jou dat méér laat doen met AI.

96

AI in mijn les: hoe begin ik eraan?

Wat heb je nodig om te starten & wat moet je als leraar weten?

Na dit webinar weet je meer over

 • het belang van goede afspraken
 • de do’s and don’ts bij het gebruik van AI in de les/klas
 • hoe je de AI-toolkit van Microsoft kan inzetten 
 • richtlijnen en tips over het gebruik van AI in de klas/op school.

Alle documenten die gebruikt worden, zijn gratis en vrij toegankelijk!


97

AI en lees- en schrijfondersteuning

Apps: Lees Simpel Google en Office Lens - ChatGPT

Na deze sessie:

 • heb je een eerste zicht op de mogelijkheden van de opgesomde apps
 • weet je waar je deze apps kan terugvinden op het internet

98

Inoefenen en leren met de Microsoft coaches

Leesvoortgang, zoekcoach, wiskundecoach, presentatiecoach,...

Na deze sessie zal je weten hoe je met behulp van AI binnen de Microsoft-omgeving je leerlingen beter kan begeleiden in hun leerproces en vooral hoe ze dat zelf in handen kunnen nemen, op vlak van lezen, presenteren, zoeken en wiskunde.


99

a dAI in the life as a teacher with AI

Generatieve AI op een praktische manier inzetten in je lessen!

Na deze sessie zal je gerustgesteld zijn dat AI vrij eenvoudig toepasbaar is in je les en dat je jouw eigenaarschap kan versterken met ChatGPT.