Evaluatie

Als deelnemer aan de ICT-praktijkdag kan je na aanmelding het evaluatieformulier invullen.

Algemeen

1. Wat vond je van de aankondiging, uitnodiging, website en communicatie vooraf?
score: 86%

2. Wat vind je van het online platform qua vorm, navigatie, uitwerking?
score: 74%

3. Wat vind je van het online platform qua inhoudelijke mogelijkheden: markthal met partners, overzicht sprekers, netwerkmogelijkheden, …?
score: 77%

4. Geef de algemene organisatie een score
score: 82%

30 best geëvalueerde sessies

1: 92 SchoolAI (90% - 1 scores - 27 deelnemers)

2: 73 Animated Drawings met AI (90% - 2 scores - 34 deelnemers)

3: 14 Hoe kan AI effectieve didactiek versterken? Deel 1 (89% - 8 scores - 248 deelnemers)

4: 13 Canva : AI-features (87% - 7 scores - 267 deelnemers)

5: 95 Héél veel content in één keer: grote documenten en AI (85% - 2 scores - 41 deelnemers)

6: 54 Diffit en QuestionWell: Lesmateriaal maken met AI (85% - 2 scores - 42 deelnemers)

7: 83 Nog meer AI-tools: Quizziz AI en Gamma AI (85% - 2 scores - 35 deelnemers)

8: 53 Digitale leerpaden, evaluatie en feedback ontwerpen met AI (85% - 4 scores - 282 deelnemers)

9: 21 Prompts schrijven in ChatGPT + ingeven in andere tool (84% - 7 scores - 269 deelnemers)

10: 82 Nolej : automatisch genereren van een e-learning (84% - 5 scores - 242 deelnemers)

11: 9 Het kunstlab van M (84% - 7 scores - 214 deelnemers)

12: 22 Prompting in ChatGPT als onderdeel van het instructie-ontwerp (83% - 4 scores - 35 deelnemers)

13: 100 Google AI tools voor betere productiviteit en creativiteit (83% - 3 scores - 223 deelnemers)

14: 37 Canva: AI-features: Presentations, BeatSync, Magic Write (83% - 7 scores - 258 deelnemers)

15: 24 Een chatrobot als onderwijsassistent (83% - 6 scores - 276 deelnemers)

16: 15 Google AI tools in Google for Education oplossingen (83% - 6 scores - 247 deelnemers)

17: 71 CourseAI (82% - 5 scores - 225 deelnemers)

18: 30 VERPLAATST NAAR 12:45! Verdiepende sessie over prompt engineering (82% - 6 scores - 236 deelnemers)

19: 52 AI in fotografie en creativiteitsapps voor kinderen (82% - 5 scores - 223 deelnemers)

20: 17 Artificiële intelligentie en vreemde talenonderwijs (81% - 9 scores - 230 deelnemers)

21: 18 Hoe kan AI effectieve didactiek versterken? Deel 2 (81% - 8 scores - 247 deelnemers)

22: 1 AI is meer dan alleen generatieve AI. Een co-teacher in je klas. (80% - 8 scores - 167 deelnemers)

23: 40 Pionieren in Onderwijs met AI (Inleidende sessie over wat AI is) (80% - 5 scores - 250 deelnemers)

24: 25 Prompting via Discord in Midjourney (text-to-image) (80% - 3 scores - 37 deelnemers)

25: 99 a dAI in the life as a teacher with AI (80% - 1 scores - 29 deelnemers)

26: 98 Inoefenen en leren met de Microsoft coaches (80% - 1 scores - 34 deelnemers)

27: 58 Over kansen en valkuilen van AI voor het onderwijs (80% - 3 scores - 250 deelnemers)

28: 93 AI en inclusiever onderwijs (80% - 1 scores - 25 deelnemers)

29: 10 De impact van AI op onderwijs (80% - 7 scores - 237 deelnemers)

30: 75 Aan de slag met Google AI Gemini (80% - 1 scores - 24 deelnemers)