Overzicht van alle sessies

Dank aan alle lesgevers die hun steentje bijdragen tot dit waardevol en gevarieerd programma. Ons advies: maak rustig je keuze. Bekijk eerst vele sessies en beslis dan pas om in te schrijven. Je kan per sessie volgen hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.

Klik op de titel van een sessie om de inhoud, doelgroep en voorkennis te weten.
Klik op een label, parcours, functie of vorm om de sessies te filteren zodat je bvb. enkel de workshops of de nieuwe sessies eruit filtert.
Gebruik de snelzoeker via trefwoorden om een sessie over een bepaald onderwerp te zoeken.

Er kan niet meer worden ingeschreven voor de sessies van deze ICT-praktijkdag.

Momenteel bekijk je : Alle sessies

1

Drupal (Dagsessie)

Gratis content management systeem (CMS) voor je site/design

Na deze sessie zal je een eenvoudige website kunnen maken voor je school in Drupal. Of je kan werken met een bestaande Drupalsite.


2

TRK: Trinity Rescue Kit (Dagsessie)

Tijdsbesparing voor ICT-coördinatoren met TRK

Via een aantal begeleide oefeningen leer je de belangrijkste functies van de TRK kennen en gebruiken zoals:

 • Een reset te doen van het Windows paswoord.
 • Je PC-installatie opschonen en in tip-top conditie houden.
 • Razend snel een Windows-pc omzetten tot een Linux-bestandserver (zonder iets te installeren !) zodat je heel snel bestanden kan verdelen.
 • Heel snel een Windows-installatie klonen over het netwerk naar één of meerdere PC’s (max 50 !) en dus NIET 1-voo…

3

Auteurstool Xerte (Dagsessie)

Ontwikkel op een zeer eenvoudige manier E-materialen

Na deze sessie zal je:

 • aan de slag gaan met een vervangtool voor eXe Learning en hotpotatoes
 • in staat zijn een leerpad te ontwikkelen in Xerte
 • een leerpad kunnen exporteren naar scorm
 • een leerpad kunnen uploaden naar een leeromgeving

4

Joomla voor beginners (Dagsessie)

Free webdesign tool

Na deze sessie zal je:

 • Joomla kunnen installeren en gebruiken
 • een eenvoudige website kunnen maken
 • een template licht aanpassen
 • een template kunnen maken met Artisteer en installeren
 • een eigen menu ontwerpen en positioneren
 • de methodiek van extensies installeren onder de knie krijgen
 • ...

5

Websites met ExpressionWeb 4 (Dagsessie)

Een educatieve site maken en publiceren (Beginnerscursus)

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je zelf een website kunnen bouwen en die op het Internet kunnen publiceren.


10

Zorgsysteem, handelingsplan en agenda

Schoolonline: Jouw totaalpakket op maat

Na deze sessie zal je:

 • Ken je de mogelijkheden van schoolonline en weet je hoe de verschillende (zelf te kiezen!) modules interageren
 • Heb je gezien hoe schoolonline een antwoord geeft op de specifieke noden van het kleuter- en basisonderwijs. Het leef- en leerrapport, het doelenrapport, het leerling- & kind/kleutervolgsysteem, de handelingsplanning en de kleuteragenda zijn hiervan maar enkele voorbeelden.
 • Heb je gezien hoe het KVS de werkbelasting tot een minimum kan herleiden…

11

Ondersteun je klaswerking met iOmniwize

Geïntegreerde oplossing voor agenda, zorg en rapport

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je een goed zicht hebben op wat iOmniwize voor uw klaspraktijk, uw school of uw scholengemeenschap kan betekenen.


12

Introductie digitaal bord in de klas

Wat is een digitaal bord en wat kan ik er mee?

Na deze sessie zal je weten of een digitaal bord iets voor u is of niet. Je zult eveneens een idee hebben van wat het kan en wat het niet kan en de mogeljikheden ervan goed kunnen inschatten.


13

Digitale spreekvaardigheid

Alternatieve vormen voor zakelijk en creatief spreken

Na deze sessie zal je:

 • een overzicht hebben van alternatieve presentatievormen,
 • aan de slag kunnen met concreet lesmateriaal dat tijdens de sessie wordt toegelicht,
 • door gerichte opdrachten leerlingen laten focussen op presenteren, eerder dan op presentaties maken,
 • ideeën hebben om samen met collega's van andere vakken een project op te zetten.

14

genY - innovative learning

Serious Gaming via vak- en leerjaaroverstijgend projectwerk

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je:

 • meer weten over Serious Gaming - voorbeelden en evaluatiecriteria
 • inzicht hebben in de organisatie van een vak- en leerjaaroverschrijdend project zoals genY en hoe ICT daarbij een cruciale rol spelen

15

WiFi Fundamentele begrippen en planning

Opge'lucht'e communicatie!

Na deze sessie zal je:

 • een beter inzicht verwerven van de do's en don'ts van WiFi in een schoolomgeving.
 • een aantal tips aangeleverd krijgen om je bestaande WiFi-infrastructuur te optimaliseren.
 • vernemen hoe een meer planmatige aanpak kan leiden tot een onberispelijk draadloos netwerk.

16

Kennismaking met GoogleApps

Geef communicatie en samenwerking een boost!

Na deze sessie zal je een duidelijk beeld hebben van wat de meerwaarde is van Google Apps. Je zal overtuigd én verbaasd zijn van de mogelijkheden van Google Apps. Je kent alle voor-en nadelen van Google Apps.

Je kan nu aan de slag met (een onderdeel van) Google Apps en de functionaliteiten van deze omgeving gebruiken in je klas/school. Zodat de communicatie en de samenwerking tussen alle leden van een klas/school beter en efficiënter wordt.
 

In deze sessie komt het behee…17

Google+, wat kan ik er mee?

Na deze sessie zal je:

 • Op de hoogte zijn van wat Google+ is
 • Weten wat de functies zijn van Google+
 • Google+ kunnen gebruiken als marketingstool
 • Google+ privacyinstellingen goed gebruiken

18

Microsoft Office 365 for education

Het vernieuwde communicatie en samenwerkingsplatform

Na deze sessie zal je een overzicht hebben van wat het Office 365 platform voor jouw school kan betekenen.


19

iPad management

Hoe beheer je iPads in een schoolomgeving

Na deze sessie zal je een goed beeld hebben van het managen van iPads in een schoolomgeving.


25

Mediawijs met web 2.0 tools

Web 2.0 tools: Popplet en Pixton

Na deze sessie zal je meer inzicht hebben in de mogelijkheden die web 2.0 tools je kunnen bieden om je onderwijs te ondersteunen. Daarnaast zullen we samen het thema mediawijsheid hebben uitgediept en hebben we leuke ideeën dit in de klas in te kunnen zetten.


26

Tips and tricks over online video

Basis know how en de kneepjes van het vak

Na deze sessie zal je:

 • zelf basis aan de slag kunnen gaan met film.
 • gericht kunnen opzoeken waar je de nodige extra informatie kan vinden.
 • op school een tof evenement kunnen capteren of promofilmpje verspreiden.
 • in de klas samen met je leerlingen een tof filmpje tot stand kunnen brengen.

27

Informatievaardigheden

Theorie en praktijk

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je:

 • Weten wat Informatievaardigheden zijn en wat je ervoor moet kunnen en kennen.
 • Begrijpen waarom het aanleren van informatievaardigheden ingebed moet worden in het curriculum.
 • Inzicht hebben in de attitude en ontwikkeling van de leerling tijdens het informatiezoekproces.
 • Geïnspireerd zijn om aan de slag te gaan met uitdagende opdrachten aan leerlingen;

28

Mediawijsheidstest 'Diginatives'

Een online mediawijsheidstest voor jongeren vanaf 14j

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je een goed beeld krijgen van hoe je DigiNatives eventueel kan integreren om met "jouw" jongeren rond mediawijsheid aan de slag te gaan.


29

Goochelen met zoekmachines: zoeken 2.0

tips en trucks voor Google en andere zoekmachines

Na deze sessie zal je:

 • het verschil kennen tussen directories, zoekmachines en metazoekmachines en weten wanneer je best welke toepassing(en) gebruikt, ook m.b.t. web 2.0-toepassingen zoals RSS en social bookmarking.
 • je zoekopdrachten op een meer efficiënte wijze kunnen uitvoeren.
 • over meer achtergrondinformatie beschikken i.v.m. het  zoeken op internet.

30

ICT in de kleuterklas

Kleuters leren spelend met de muis en werken aan ontwikkeling

Na deze sessie zal je op een zinvolle manier ICT kunnen gebruiken om de ontwikkeling van kleuters te stimuleren.


31

Games in het lager onderwijs

Ik game dus ik leer!

Na deze sessie zal je:

 • Je gaat met een rugzak vol links, van leuke games, terug naar school!
 • Je kan samen met je leerlingen gamen en je zal het plezier ervaren hebben van waarom dit nu zo populair is bij de jongeren van vandaag.

32

Een weblog met de kracht van Wordpress

Wordpress heeft veel meer in petto dan iedereen denkt ...

Na deze sessie zal je in staat zijn:

 • een eigen Wordpress installatie te voltooien
 • de Wordpress website uit te breiden en succesvol te maken (en eventueel wat geld verdienen)
 • je website hoger laten ranken in Google
 • je website beter op te volgen en de mogelijke onvolmaaktheden op te sporen
 • de echte kracht Van Wordpress leren gebruiken


 


33

Gebruik van Mindmapping

Hoe gebruik ik Mindmapping voor mezelf en in de klas?

Deze sessie is volzet.

Na deze sessie zal je zelf kunnen  werken met een mindmapprogramma. Ook je leerlingen ga je een goede aanzet kunnen geven om te werken met mindmapping. Je zal ook weten in welke omstandigheden je mindmapping efficiënt kunt gebruiken.Je zal een keuze kunnen maken uit de beste onlinetools om eventueel samen te werken met andere leerkrachten.


34

5 webtools voor de taalleerkracht

Didactische tips voor in je lespraktijk

Na deze sessie zal je enkele haalbare webtools hebben leren kennen zodat je weet op welke manier ze voor jou, als taalleerkracht, een didactische meerwaarde kunnen bieden in je les. Ik ga uit van 5 tools, maar afhankelijk van het tempo kunnen dat er wat meer worden. (Ik heb er 35 voorbereid)

In de syllabus zullen nog enkele andere tools vermeld staan die je op eigen houtje kan ontdekken. Bij tijd over overloop ik mijn presentatie "ICT in Talenonderwijs"

* noot: de sessie is …


35

Maak snel je eigen digitaal bordboek!

Leer bordboeken maken van je eigen cursus met Workspace

Deze sessie is volzet.

Na deze sessie zal je in staat zijn om van je eigen cursussen, werkblaadjes een digitaal bordboek te maken.


36

Internet als methodiek voor zorg aan lln

Onlinehulp en methodieken waarbij internet ingezet wordt

Na deze sessie zal je weten wat onlinehulpverlening is en welke methodieken je zelf kan gebruiken.


37

Programmeren met Java – Beginners

Kennismaking met een Object georiënteerde programmeertaal

Deze sessie is volzet.

Na deze sessie zal je de talrijke voordelen van een object georiënteerde programmeertaal tov een gestructureerde programmeertaal kennen en zullen de begrippen klasse-object gekend zijn. Dit kan een meerwaarde vormen voor iemand die een gestructureerde programmeertaal geeft en toch eens wil ingaan op de verschillen met een object georiënteerde programmeertaal. Zo krijgen de leerlingen een bredere kijk op programmeertalen in het algemeen.


38

Bouw een robot in je klas met Dwengo!

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je:

 • Leren over de missie van Dwengo vzw.
 • Het micro-elektronica-virus van ons overnemen.
 • Weten hoe je met robots op een leuke manier, basisconcepten van programmeren en elektronica in de lessen kan verwerken.
 • Een overzicht hebben van de functionaliteit van het Dwengo-experimenteerbord


39

Arduino, een ontwikkelbord

Informatica voor electronica

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je meer praktijkervaring hebben opgedaan met Arduino (een open-source hardware microcontroller board), de basisprincipes van de code onder de knie hebben en meer zicht hebben op electronica.


40

Screencasts maken met Camtasia

Je scherm in beeld

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je:

 • demo- en presentatie screencasts kunnen maken en bewerken met Camtasia
 • screencasts opladen naar Screencast.com en youtube
 • screenshots kunnen nemen en bewerken met Snagit

41

Faronics Deep Freeze

Nooit meer herinstalleren, nooit meer images terugzetten!

Na deze sessie zal je in staat zijn om de computers die je beheert op school permanent beschikbaar te maken zonder ooit nog te moeten herinstalleren of images te moeten terugzetten. Een computer zal na elke herstart steeds weer in de staat zijn zoals u hem oorspronkelijk installeerde. Leerkrachten zullen ten volle gebruik kunnen maken van computers in de klas zonder enig oponthoud.


42

Pluk van het internet

Beeld van het net op je schijf

Na deze sessie zal je altijd over je favoriete internetfilmpjes en/of geluiden beschikken. Je neemt ze mee op stick of dvd. Ook via de cloud.


43

Gynzy Digibord Software

Gynzy, tools om de les te ondersteunen in digibordomgeving

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie kan je Gynzy direct inzetten tijdens het les geven met minimale voorbereiding. U kan eenvoudig tools op het bord tonen en deze gebruiken in de les. Kom naar de workshop en zie dat iedereen met het digitaal schoolbord kan werken.


44

Chamilo 2: Nieuw flexibel e-leerplatform

Meer mogelijkheden: innovatie op maat van leerkrachten

Na deze sessie zal je de vele mogelijkheden van Chamilo 2 'live' kunnen benutten en toepassen in je eigen onderwijssituatie.


45

Werken met het audioprogramma Audacity

Gratis softwareprogramma om geluid te bewerken

Na deze sessie zal je:

 • je mediavaardigheden hebben opgekrikt.
 • het softwarepakket Audacity kunnen installeren op je eigen computer thuis.
 • geluiden kunnen opnemen en bewerken.
 • MP3's inladen en bewerken met Audacity.
 • inzichten en inzet verwerven in het gebruik van dit programma (muziek, taal, spraakstoornissen, uitspraakoefeningen, dictee...)

46

Picasa

Foto's bewerken wordt kinderspel

Na deze sessie zal je:

 • orde kunnen scheppen in de massa foto's op je computer;
 • je foto's kunnen bewerken (puistjes en rode ogen wegwerken, de horizont weer horizontaal zetten, kleuren en belichting verbeteren, veelzeggende zwart-witfoto's maken ...);
 • fotoalbums kunnen delen via internet;
 • verwonderd zijn over het gemak waarmee je dit alles doet.

47

Prezi: presentaties online maken

Vernieuwende en opvallende presenteren!

Deze sessie is volzet.

Na deze sessie zal je een presentatie in PREZI ontwikkeld hebben.


48

Als leerkracht op twitter en facebook

Veilig en zinvol omgaan met sociale netwerken

Na deze sessie zal je:

 • Een gegrond oordeel kunnen vellen òf je wil Facebooken met je klas, je school, je leerlingen en wat daar de voor- en nadelen van kunnen zijn.
 • Weten wat "Twitter" is en elke dag iets bijleren dankzij dit nieuwe sociale netwerk.
 • Hélemaal mee zijn met "sociale netwerken" en goochelen met termen als Web 2.0, retweeten, statusupdates ...

49

Moodle voor docenten

Maak actief kennis met deze elektronische leeromgeving (ELO)

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je:

 • ervaren hebben hoe het voor leerlingen /studenten is om met Moodle te werken,
 • gezien hebben hoe Moodle uw administratieve rompslomp kan verlichten,
 • geëxperimenteerd hebben met het zelf online brengen van leermateriaal en leeractiviteiten,
 • een antwoord hebben op al uw vragen over het wel of niet invoeren van Moodle in uw school.

50

Maximaal gebruik van tablet met Adobe

De mogelijkheden van de Touch App Family voor het onderwijs

Na deze sessie zal je de mogelijkheden van Adobe op je tablet kennen. En deze mogelijkheden zijn er!


51

Adobe Captivate 5.5 - Intro

Creëer interactief leermateriaal

Na deze sessie zal je:

 • een Powerpoint-presentatie kunnen omzetten naar een interactieve leermodule (met audio, video en quiz)
 • het resultaat kunnen publiceren voor gebruik op een webserver of leerplatform of onder de vorm van een PDF-document

52

Interactieve oefeningen in Excel 2010

Gebruik Excel als instrument om oefeningen voor leerlingen te maken

Deze sessie is volzet.

Na deze sessie zal je in staat zijn om zelf op eenvoudige wijze interactieve oefeningen in excel aan te maken.


53

Professioneel met Outlook

Mail, Agenda, Taken en contactpersonen

Na deze sessie zal je:

 • een e-mail professioneel kunnen opstellen;
 • met e-mail opties kunnen werken;
 • je inbox georganiseerd houden;
 • met digitale agenda's kunnen werken in een organisatie;
 • takenlijsten digitaal kunnen hanteren;
 • de communicatie in je school verbeteren door efficient e-mailen;
 • Snel grote groepen mensen kunnen contacteren door middel van distributielijsten;

54

Zet Word 2010 naar je hand, gebruik stijlen, thema’s en sjablonen

Tune je Word-documenten volgens de regels van de kunst

Na deze sessie zal je cursussen en documenten zo kunnen opstellen dat er niets onverwachts meer gebeurt. Koppen, inhoudstafel, lijst met indexen, figuren etc, ze worden allemaal automatisch aangepast. Jij moet je alleen nog concentreren op de inhoud, de vorm doet precies wat je wenst !

De sessie is opbouwend uitgewerkt. Basisgebruikers ontdekken de mogelijkheden. Gevorderde gebruikers krijgen een herhaling en overzicht van waar alles geplaatst is in Word 2007/2010. We bekijken volg…


55

iLife in de klas

Werken met foto's, filmpjes en geluid

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je iLife kunnen gebruiken in je lessen of om je lessen te voorzien van beeld en geluid. Je zal ook een eenvoudige website kunnen maken.  Garageband (ook een deel van iLife) wordt slechts zijdelings besproken.


56

Concrete werkvormen met de iPad

Aan de slag in je les met de iPad

Deze sessie is volzet.

Na deze sessie zal je snel aan de slag kunnen in je les met de iPad 2 (of 3). Je beheerst de basisbediening en leert enkele basisapps kennen.


57

De iPad-band

Rock&Roll voor iedereen

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je:

 • een nummer in groep kunnen spelen,
 • zelf een nummer kunnen componeren,
 • ideeën hebben om leerlingen te laten musiceren met de iPad.

58

iPad in onderwijs: Apps om te creëren

De iPad in de praktijk

Na deze sessie zal je ...

Vermeld hier de deelnemer zal bijgeleerd hebben na de sessie.


60

Smartschool voor basisscholen

De alles-in-één oplossing, ook voor uw basisschool

Na deze sessie zal je een goed beeld hebben van de mogelijkheden van Smartschool voor basisscholen:

 • Leerlingvolgsysteem, genormeerde toetsen, sociogrammen ...
 • Rapporten met cijfers, waarderingen, afbeeldingen ...
 • Online delen en samenwerken aan bestanden
 • Doeltreffend communiceren
 • De nieuwe digitale schoolagenda
 • ...

61

Ondersteun je lessen met iKklik

Agenda en observatiesysteem voor het kleuteronderwijs vvkbao

Na deze sessie zal je een goed inzicht hebben in wat iKklik voor uw klaspraktijk kan betekenen.  Het is een kennismaking met wat iKklik u kan bieden, hoe het u kan ondersteunen én inspireren.


62

Lesgeven met een digitaal bord

Tips over het lesgeven met een digitaal bord

Na deze sessie zal je nog meer kunnen met je digitaal bord en dit een nog beter lesmiddel maken.


63

Web 2.0 in het Buitengewoon Onderwijs: WAI-NOT

Het dagelijks gebruik van de computer binnen het buitengewoon onderwijs

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je in staat zijn om de ICT vaardigheden van leerlingen in het buitengewoon onderwijs te testen en verder te werken aan de ICT ontwikkelingsdoelen, zoals beschreven in de ICT eindtermen voor het secundair onderwijs.

Je bent wegwijs gemaakt in de site van WAI-NOT, kan je registreren, kan een licentie aanvragen en weet je hoe je een chatkamer kan aanvragen. Je kan met je klas een chatsessie houden en weet hoe je die kan modereren.


64

Sociale media voor het OpenLeerCentrum

Na deze sessie zal je:

 • inzicht hebben in hoe jongeren omgaan met sociale media
 • verstaan hoe een schoolbibliotheek / OLC van zichzelf een 2.0 instelling kan maken
 • weten hoe je je schoolbibliotheek / OLC proactief op de online kaart kan zetten
 • verschillende technologische middelen / sociale software- en netwerktoepassingen kennen die je kan inzetten bij je werking

65

Beheer en opstarten van GoogleApps

Google Apps instellen en beheren + gevorderd gebruik

Na deze sessie zal je een duidelijk beeld hebben van wat de meerwaarde is van Google Apps.  Je kent alle voor-en nadelen van Google Apps. En je kan aan de slag met alle onderdelen van GoogleApps for Education.

Je kan nu Google Apps for Education aanvragen en implementeren in je school. Je kent de belangrijkste mogelijkheden in de beheersmodule.

Je kan GoogleApps koppelen aan SmartSchool.


66

Handen uit de mouwen met techniek

Techniek? Hoe pak je het aan in de klas?

Na deze sessie zal je een beter beeld hebben van wat 'technische geletterdheid' betekent voor jouw leerlingen in jouw klas.  Je weet hoe techniek te implementeren is in verschillende leergebieden.


67

Je les opfleuren met Webapps

ict, die verder gaat dan MS Office

Na deze sessie zal je:

 • Verschillende ideeën ontwikkeld hebben om je lessen op te fleuren
 • Creatief omspringen met ICT in je les
 • Aan ICT-integratie kunnen doen die verder gaat van MS Office
 • Verschillende webapps kunnen hanteren
 • Multimedia kunnen hanteren zonder dure programma's aan te kopen.

68

Adobe Creative Suite CS6: wat is nieuw

Een overzicht van de nieuwigheden in de nieuwe CS 6 suite

Na deze sessie zal je als lesgever in de pakketten weten weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Je zult je een beeld kunnen vormen waar je lessen zullen moeten aangepast worden en je zult weten welke facetten hetzelfde blijven.


69

Windows Intune

PC-beheer & -beveiliging uit de cloud

Na deze sessie zal je inzicht hebben in de nieuwste beheer & beveiliging oplossing van Microsoft waar geen infrastructuur voor nodig is.

Bovendien heeft u inzicht of de oplossing geschikt is voor uw eigen organisatie en de manier waarop het u tijd & kosten kan besparen.


75

Weblogs in de talenklas

Actief en creatief vaardigheidsonderwijs in digitale context

Na deze sessie zal je:

 • in staat zijn om een eigen blogproject op te zetten,
 • een lijst van activerende en creatieve blogtaken doorgenomen hebben,
 • de didactische meerwaarde van weblogs kunnen toepassen in je eigen schrijf- en leesvaardigheidslessen,
 • de basis hebben om een elektronisch portfolio uit te bouwen.

76

M@ffiosi: Gaming rond digitale inclusie

Digitaal inclusie-spel met smartphone en pc

Na deze sessie zal je:

 • het spel gespeeld hebben en weten hoe je dit in jouw klas kan toepassen
 • weten hoe je zelf of jouw leerlingen een digitaal spel in elkaar kunnen steken
 • weten hoe je als leerkracht met de gratis uitdiepingsbundels aan de slag kan
 • het M@ffiosi spel met begeleiding  (of een digitaal inclusietraject) kunnen boeken aan een speciale prijs

77

Schoolradio live@!

Leer opnames maken, bewerken en op het internet plaatsen

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je in staat zijn om op eenvoudige manier om te gaan met muziek op je computer. Je zal audio kunnen opnemen, omzetten, bewerken en online plaatsen.


78

Wat kan ik met een tablet in de les?

Sessie aan de hand van een Samsung Galaxy tablet op Android

Na deze sessie zal je in staat zijn te beoordelen of een tablet iets voor jou in de les is of niet. Je zult weten of het meer is dan een leuk hebbeding.


79

ICT in muzische vorming: Creatieve suggesties

Dankzij de vele multimediaopties is een computer perfect toepasbaar in muzische vorming

Na deze sessie zal je de computer op een muzische wijze kunnen gebruiken!


80

Good practices: eindtermen en ateliers

Meer dan alleen oefenen ...

Na deze sessie zal je:

 • beschikken over een gerubriceerd aanbod oefenmateriaal, netjes gerangschikt per leerjaar, per vakgebied, gelinkt aan de eindtermen.
 • een zicht krijgen op ICT-toepassingen waarbij verschillende eindtermen samen aan bod komen in "ateliers"
 • beschikken over een DVD met daarop een massa software die je kan installeren op je klasPC's
 • er zeker van bewust zijn dat ICT zoveel meer is dan een uurtje computerklas en "wat oefeningetjes maken".…

81

QR-codes in het onderwijs

Efficiënt gebruik van QR-codes in de klaspraktijk

Na deze sessie zal je:

 • weten wat een QR-code is.
 • weten wat de verschillende soorten QR-codes zijn.
 • weten wat een QR-codegenerator is.
 • QR-codes kunnen maken en gebruiken.
 • een eigen profiel kunnen maken gekoppeld aan een QR-code.
 • creatief kunnen bezig zijn met QR-codes.
 • zelf op zoek kunnen gaan waar je QR-codes kan gebruiken en deze ook maken.

82

Van Sketchup tot 3D printen

Printen van fysieke objecten

Na deze sessie zal je meer kennis en kunde hebben in het 3D printen, een product laagje voor laagje door een 3D printer laten maken, en een basis gelegd hebben met het 3D tekenen (Computer Aided Design).


83

Bordboek Plus - Van In - Sec. Onderwijs

Verrijk je offline bordboek met eigen materiaal

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je je Bordboek Plus (secundair onderwijs) van uitgeverij Van In kunnen verrijken met je eigen lesmateriaal. Je krijgt een gratis usb-stick en een handleiding over het Bordboek Plus.


84

Sociale media in het onderwijs

Leren gebruiken en toepassen

Na deze sessie zal je:

 • kennis hebben van wat sociale media zijn.
 • wat je er wel en wat niet mee kunt doen.
 • wat het beste past bij je eigen lesstijl.
 • hopelijk geïnspireerd zijn om sociale media in te zetten in je eigen lespraktijk.

85

Ontwerpen van websites met GoogleSites

Websites voor het internet of een werkgroep, zonder html

Na deze sessie zal je:

 • zelf een website kunnen ontwerpen en online plaatsen.
 • Google Docs-documenten kunnen gebruiken en delen.
 • de prestaties van je site opvolgen via Google Analytics.
 • de basisregels van SEO onder de knie hebben.

86

Good practices voor je laptop of pc

Goed bestandsbeheer Antivirus Back-up Acronis Beveiliging

Na deze sessie zal je:

 • Op je eigen pc of laptop de gegevens duidelijk kunnen scheiden van je systeemsoftware. Je plaatst ze in een gescheiden map die je makkelijk kan back-uppen. We bekijken een programma dat hiervoor erg geschikt is.
 • Je eigen pc of laptop op elk moment op een half uurtje terug in perfect werkende staat kunnen zetten. Hiervoor gebruiken we Image-software.

87

Chamilo 2, een kijk achter de schermen

Chamilo 2, installatie, beheer, instellingen en rechten

Na deze sessie zal je een beter zicht hebben op de admin instellingen van Chamilo 2.  Je zal deze instellingen kunnen aanpassen aan de noden van je eigen onderwijsinstelling.


88

Bloggen met Posterous Spaces

Creatief met afbeeldingen & multimedia in een Posterous blog

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je kunnen werken met Posterous Spaces. De mogelijke meerwaarde van bloggen in je klas inzien. Creatief kunnen zijn met afbeeldingen en video kunnen insluiten in je blog.


89

Introductiesessie MAGIX Video Deluxe

Wat kan ik ermee en hoe gebruiken in lessen?

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je weten wat je allemaal met MAGIX Video Deluxe kan en hoe dit eventueel in uw lessen kan gebruikt worden en/of hoe u hier les in kunt geven.


90

Maak zelf je digitale bord!

Maak met behulp van een Wiimote een digibord

Na deze sessie zal je de informatie hebben om je computer te gebruiken als een digitaal bord. Je moet hiervoor ook wel een beamer hebben. We tonen je ook hoe je een digitale pen maakt om het bord te bedienen. De basissoftware om dit alles aan te sturen is gratis op het internet te vinden. Opvolging gebeurt via www.wiibord.be waar je toegang hebt tot het forum.


91

Xbox in de klas: getuigenissen

Verhalen uit het basis, secundair en lerarenopleiding

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je misschien direct naar je computerboer lopen om ook zo'n ding te kopen. Met deze getuigenissen willen we je echter vooraf laten horen en zien of en hoe de Xbox zinvol in het dagelijkse onderwijs kan ingezet worden.


92

Delen en downloaden met KlasCement en web 2.0

Delen & downloaden van video, muziek, foto's en werkblaadjes

Na deze sessie zal je:

 • Weten wat Web 2.0  is.
 • Begrijpen wat Twitter is, het nut er van zien en het kunnen gebruiken.
 • Een tool kennen om zelf of met je leerlingen een strip-versie van je eigen hoofd te maken om veilig te gebruiken als avatar voor sociale media.
 • YouTube- en "de redactie"- video's kunnen downloaden als backup.
 • Slideshare gebruiken als onuitputtelijke bron van presentaties.
 • Heel grote bestanden kunnen doorsturen via mail.
 • Leren van d…

93

Maken van WebQuests

E-wegwijzers voor begeleid zelfstandig leren (beginners)

Na deze sessie weet je precies wat een webquest is, hoe die is opgebouwd en waarom we die gebruiken. Je zal ook zelf een webquest kunnen maken en gericht voorbeelden kunnen opsporen.


94

Downloaden van multimedia

Internetfilmpjes en -geluidsbestanden opslaan en verwerken

Na deze sessie zal je niet meer voor verrassingen staan als je internetverbinding het niet doet: je hebt je filmpjes en geluid immers veilig op je eigen pc staan.


95

Yurls en Dropbox

Dit duo is een must voor elke leerkracht!

Na deze sessie zal je een eigen startpagina aangemaakt hebben met praktische links en documenten die u de dag nadien in de klas reeds zal gebruiken.


96

Flip the class, flip the student

Instructiefilmpjes maken met jouw technologie

Probleemloos zelf filmpjes met uitleg voor je leerlingen kunnen maken.

Leerlingen zelf aan slag kunnen laten om instructiefilmpjes voor elkaar te maken.


97

3D Inventor tekenen voor Dummies

3D tekenen met Autodesk Inventor

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je:

 • probleemloos zelf aan de slag gaan met Autodesk inventor.
 • enkelvoudige en samengestelde 3D ontwerpen maken.
 • alle basisfuncties beheersen om zelf ontwerpen te maken met Autodesk inventor.
 • jouw 3D ontwerpen uitprinten als een technische tekening in 2D met aanzichten en maataanduidingen.

98

Google SketchUp

SketchUp is een programma waarmee men in 3D kan tekenen

Na deze sessie zal je:

 • De basisbeginselen van het programma beheersen.
 • Afhankelijk van je eigen creativiteit bepaal je zelf je eigen skills.
 • Eventueel een eigen verbouwing kunnen uittekenen en visualiseren.

99

Adobe Premiere Elements 10: Tips & trucs

Hoe Premiere Elements 10 gebruiken om filmpjes te maken

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je in staat zijn van start te gaan met Adobe Premiere Elements en in staat zijn dit te gebruiken in lessen. Je zult ook de basics hebben om dit samen met leerlingen te doen.


100

Excel: Verder met interactieve oefening

Excel als instrument voor leerlingen

Deze sessie is volzet.

Na deze sessie zal je een gevorderde interactieve oefening kunnen maken. Het verwerken van de score gebeurd automatisch  zodat er een mooi overzicht achter blijft van welke oefening een leerling gemaakt heeft.


101

Mijn eerste Oscarfilm: van Windows Moviemaker tot YouTube

Met eenvoudige middelen een (animatie)filmpje maken. Voor beginners

Na deze sessie zal je zonder problemen in je eigen klasgroep één of meerdere animatiefilms met de leerlingen zelf kunnen maken, want je bezit de kennis van het opnemen, bewerken, monteren en afwerken van een animatiefilm. 

Je kan dan ook werken met movie maker waardoor je de basisvaardigheden kent om met soortgelijke pakketten te werken

Je kan een filmpje op youtube uploaden

Je kan enkele pakketten noemen die meer mogelijkheden hebben dan moviemaker en toch betaalbaar …


102

Podcasting: We maken een podcast

Wat zijn de mogelijkheden binnen het onderwijs

Na deze sessie zal je:

 • weten wat Podcasting en Nieuwe Media zijn.
 • weten hoe je ze kan gebruiken als educatief hulpmiddel.
 • weten wat er nodig is om een Podcast op te nemen, te verwerken en te verspreiden.
 • een eerste ervaring opgedaan hebben m.b.t. het opnemen van een Podcast.

103

Mediawijsheid met de iPhone

Bewust, kritisch en actief omgaan met media!

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je:

 • Mediawijzer zijn!
 • Meer zicht hebben op de verschillende tools van de iPhone.
 • Merken hoe geweldig en gebruiksvriendelijk dit toestel is.
 • Heel wat applicaties onder de knie hebben waar je meteen aan de slag mee kan!
 • Met een rugzak vol tips en tricks huiswaarts keren!

104

iWork op school

Simpel en veelzijdig werken

Deze sessie is geannuleerd.

Na deze sessie zal je zelf snel een fraaie presentatie kunnen maken, en in Pages aantrekkelijke folders, lesbladen, brieven en flyers kunnen samenstellen. Je zal de leerlingen kunnen boeien met opdrachten die geïntegreerd zijn in andere vakken.


105

iBooks Author voor de iPad

Eigen digitale content ontwerpen voor de iPad

Deze sessie is volzet.

Na deze sessie zal je een eigen digitale boek gecreëerd hebben met digitale fotogallerijen, 3d-objecten, toetsen, filmfragmenten ...


106

Digital Storytelling met de iPad

Na deze sessie zal je ...

Vermeld hier de deelnemer zal bijgeleerd hebben na de sessie.


107

iPad in wiskunde

Na deze sessie zal je een zicht hebben op de mogelijkheden van iPad in de wiskundeles.