Thema: Mediawijsheid

Wijs in media

Kranten, internet, Facebook, tv, Twitter, radio, reclame, smartphones, foto, video,  games…

Onze maatschappij wordt meer en meer bepaald door de media. Door de voortdurend veranderende technologieën krijgen media een steeds grotere impact op ons leven. Het is dan ook belangrijk om hiermee te leren omgaan om niet te verdwalen in dit medialandschap. Leerlingen moeten snappen hoe media werken en beeldtaal begrijpen om zich staande te houden in de huidige samenleving. Ze moeten met andere woorden wijs gemaakt worden in media. Mediawijze kinderen bezitten de vaardigheden en attitudes om actief deel te nemen aan de samenleving van de toekomst.

Internetwoordenboek

De website internetwoordenboek.nl geeft een heldere verklaring (en indien nodig een relevante afbeelding) over méér dan 5 000 termen, afkortingen, begrippen en jargon uit de internetwereld: overzicht emoticons, columns, overzichten en schema's (zoekmachines, protocollen, landafkortingen, bronnenmateriaal, groepen), specials, online bronnen,...
Content en redactie: Louis Hilgers

 


Mediawijze links

wijze mediaklassen

Wijze Mediaklassen en mediawijsheid. Dit project brengt mediawijsheid in je klas.

mediawijze voeten

Mediawijsheid in de Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs.

mediawijs schoolprotocolProtocollen op school op het gebied van mediawijsheid.

dossier mediawijsheid op Klasse

Mediawijsheid op Klasse.be.

mediawijze filmpjes

SchoolTV weekjournaal: Mediamovies: Tien filmpjes over mediawijsheid met bijbehorend lesmateraal

Zappelin: Mediaopvoeding in krant, tv, radio,...

kranten in de klas

 Kranten in de klas

Bron: Projectsite MEDIAWIJSHEID OP SCHOOL van KlasCement