64. Coachingsbasisvaardigheden voor ped. ICT-coördinatoren

Succesvol coachen van individuele medewerkers en een heel team

Inhoud

Inleiding

Je centrale opdracht als pedagogisch ICT-coördinator? Verandering teweeg brengen! En in ieder veranderingsproces is er een centrale rol weggelegd voor de menselijke factor: of je nu een leerkracht begeleidt in het digitaliseren van zijn/haar cursusmateriaal of je begeleidt een beleidsteam en werkgroep 'ICT' in de creatie van een doordachte visie op digitale transformatie. Maar welke vaardigheden en technieken kan je toepassen om je coaching van deze individuen of hele teams te omtimaliseren?

Inhoud

In deze workshop leer je het verschil kennen tussen de verschillende rollen die je als pedagogisch ICT-coördinator kan innemen en leer je deze ook ten gepaste tijden in te zetten. Daarnaast krijg je de nodige kaders (zoals. o.a. het GROW-model, de kernkwadranten van Ofman...) en leer je deze in de praktijk inzetten.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

  • kunnen schakelen tussen de rol van ondersteuner, mentor en coach op basis van de noden en situatie;
  • de nodige handvaten hebben om een je coachende stijl te versterken en verder te ontwikkelen;

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

  • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
  • Alle onderwijstypes

Thema's

  • ICT-beleid

Tijdstip

Voormiddag (10:00 - 12:30)
Lokaal: C202
Er zijn 21 plaatsen waarvan er 20 bezet zijn.

Namiddag (14:00 - 16:30)
Lokaal: C202
Er zijn 21 plaatsen waarvan er 21 bezet zijn.

Vorm

Overleg

Lesgever

Vik Pauwels
Lees meer over de expertise van Vik .


Korte titel : Coachingsessie

Deze pagina werd al 794 keer bekeken