22. Twee unieke tools voor kleuterleerkrachten: SmartSymbols + Fonemi

Digitaal klasmanagement & fonemisch bewustzijn versterken

Inhoud

OVER SMART SYMBOLS
Inleiding

Kleuterklassen zijn heel vaak overbevolkt, de juf of meester heeft steeds een hele kluif aan het organiseren en begeleiden van de klas. Het effectief en efficiënt observeren en evalueren van ieder kind blijkt meestal een zeer grote uitdaging te zijn en zorgt vaak voor heel wat planlast.
Scholengroep Moorsledegem diende in 2018 een project in bij Smart Education @ Schools om dit probleem aan te pakken met ondersteuning van technologie, dit in de vorm van een digitaal platform ter ondersteuning van kleuterleerkrachten in het dagelijks beheer van hun klas. Smart Symbols was geboren en een eerste “proof-of-concept” werd gerealiseerd. Ondertussen is het platform geëvolueerd naar een digitaal platform voor plannen, observeren en evalueren in de kleuterklas. 

Inhoud

Smart Symbols is een digitaal klasmanagement systeem voor de kleuterklas dat de leerkracht helpt bij:het eenvoudig creëren van een dag-,week-, maand-, en jaarplanning,
- het opstellen van een aanbod op maat van elke kleuter en beschikbaar gesteld op een of meerdere gesynchroniseerde digita(a)l(e) taken- of keuzebord(en)
- het objectief observeren van iedere  kleuter op basis van automatisch gegenereerde data en inzichten
- het evalueren van ontwikkelingsdoelen met oa smartphone terwijl de kinderen actief zijn, ook de kinderen zelf kunnen hier hun steentje bijdragen door hun eigen werk te fotograferen
- het in kaart brengen van de activiteit en interesses van de kleuter en sociale interactie binnen de groep
- het ondersteunen van oudergesprekken met objectieve data
Er wordt ook rekening gehouden met input van de kleuters zelf. De kleuter kiest namelijk activiteiten uit zijn of haar gepersonaliseerde aanbod en geeft feedback na elke activiteit.
Tijdens deze sessie lichten we kort het ontstaan en de historiek van Smart Symbols toe. Daarna geven we een introductie in het platform zelf, zodat u een volledig zicht heeft op de werking en het dagelijks gebruik van Smart Symbols in de kleuterklas.
Tenslotte gaan we zelf aan de slag en zetten we een eigen klas op, waarna we kunnen experimenteren met agenda, observaties en inzichten.

 
OVER FONEMI
Inleiding

Onderzoek wijst uit dat het begrijpend lezen er steeds meer op achteruit gaat. Moeite met begrijpend lezen hangt vaak samen met niet of minder goed technisch kunnen lezen. Hoe sterker het fonemisch bewustzijn ontwikkeld is, hoe vlotter de leesstart zal verlopen.
Goed kunnen spelen met klanken is immers een belangrijke voorwaarde om tot lezen te komen. Leerkrachten hebben vaak handen te kort om kinderen individueel te begeleiden bij het inoefenen van de vaardigheden van het fonemisch bewustzijn.

Fonemi werd ontwikkeld door vier docenten van de lerarenopleiding VIVES Campus Brugge in samenwerking met vier Brugse basisscholen en de ontwikkelaar Bits of Love, met steun van Smart Education @ Schools (Vlaamse Overheid en IMEC). 

Inhoud

Fonemi is een webapplicatie waarbij kinderen de vaardigheden (isoleren, analyse, synthese en manipuleren van klanken) van het fonemisch bewustzijn individueel kunnen inoefenen. Door te spelen met klanken versterken de kinderen hun fonemisch bewustzijn om zo een vlotte leesstart te maken.

Fonemi is ...
- de enige Vlaams ingesproken, louter auditieve digitale tool waarin de vier vaardigheden van het fonemisch bewustzijn aan bod komen. De webapp is op zowat elk device beschikbaar en laat toe kinderen op elk moment zelfstandig te laten werken.

- een kleurrijke webapp waarbij Fien de kinderen doorheen de oefeningen leidt, in haar leuke huis vol kamers en dieren. In elke kamer wordt een andere deelvaardigheid geoefend. Door het grote aantal woorden, die telkens met een tekening weergegeven worden en die bovendien steeds verklankt worden, stimuleert de webapp ook de woordenschat van kinderen. De prachtige illustraties zijn eenvoudig, speels en heel aantrekkelijk. Ze geven de webapp een rustgevende en moderne uitstraling.

- adaptief en biedt kinderen oefeningen aan op eigen niveau. De oefeningen stijgen in moeilijkheidsgraad. Een pretest per vaardigheid bepaalt op welk niveau een kind start. Kinderen die een vaardigheid nog niet zo goed beheersen, krijgen extra oefeningen. Gerichte feedback per oefening helpt de kinderen stapsgewijs vooruit.

- een overzichtelijk kindvolgsysteem waarbij de progressie van elk kind bijgehouden wordt. De leerkracht kan op elk moment zien welke oefeningen het kind al dan niet succesvol doorlopen heeft. Via een signaal weet de leerkracht of bijsturing aangewezen is. Als blijkt dat een kind op een bepaald niveau blijft steken, kan de leerkracht de webapp later opnieuw inzetten door te resetten.

Resultaat

Ben je als kleuterleerkracht op zoek naar extra hulp in de klas?
Een extra paar ogen misschien?

Na deze sessie zal je ...

 • een volledig beeld hebben van de mogelijkheden van Smart Symbols.
 • ontdekken hoe Smart Symbols jou kan helpen bij het mogelijk maken van gepersonaliseerd leren en bij het creëren van een aanbod op maat van elke kleuter.
 • verrast zijn over welke inzichten Smart Symbols biedt op vlak van sociale interactie en de dagelijkse activiteiten van je kleuter.
 • in staat zijn eenvoudig een slimme en planning op maat op te stellen voor jouw kleuterklas.

 

 • de meerwaarde ontdekken van de kwalitatieve webapp Fonemi die kinderen individueel en op maat op het fonemisch bewustzijn laat oefenen.
 • kennismaken met de aantrekkelijke tekeningen en de kindvriendelijke instructies van deze Vlaamse app.
 • zicht krijgen op het gedetailleerd kindvolgsysteem die gemakkelijk in gebruik is voor de leerkracht en een volledig overzicht biedt.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Verplichte kennis

Beschikken over een Microsoft of Google account

Meegenomen kennis

Kennis van de begrippen fonologisch en fonemisch bewustzijn.

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

Fonemi

Smart Symbols

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: Enkel het 1ste leerjaar van het lager onderwijs
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs

Thema's

 • Administratie
 • ICT in je klas of vak
 • Kleuteronderwijs

Tijdstip

Voormiddag (10:00 - 12:30)
Lokaal: C209
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 10 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Vanaf deze editie verplichten we om je eigen laptop mee te brengen. Zo haal je het meest uit de workshop. Het werkt vlotter en alles wat je inoefende, neem je mee naar huis.

Voor Fonemi breng je best een koptelefoon of oortjes mee zodat je zelf eens kan spelen zonder storend geluid van andere deelnemers.

Je hebt een Microsoft- of Google-account nodig voor deze sessie.

Lesgever

David Minne
Lees meer over de expertise van David.

Eva Monstrey
Lees meer over de expertise van Eva.


Korte titel : Kleuter: SmartSymbols Fonemi

Deze pagina werd al 1690 keer bekeken