338. Een krachtige blended / hybride leeromgeving met Google Workspace

Hoe creëer je een optimale, motiverende leeromgeving?

Inhoud

Inleiding

Het transformeren van de leraren gaat niet alleen over het verbreden van de vaardigheden van docenten, maar ook over het veranderen van de denkwijze rond het effectieve gebruik van technologie om lesgeven en leren in het digitale tijdperk te ondersteunen.

Hoe kunnen we effectieve leerstrategieën faciliteren in een blended en/of hybride leeromgeving? Verruim je didactische bagage om veelzijdig en doelgericht te variëren in werkvormen met de juiste tools.

Inhoud

We gaan aan de slag met de 4 pijlers om een optimale, motiverende leeromgeving met Google Workspace en andere tools te creëren. Vanuit eigen praktijkervaring staan we stil bij 

 • effectieve digitale didactiek;
 • een weloverwogen blend;

en verkennen we

 • tools en technieken om klassikaal en online leren in jouw cursussen te integreren;
 • leerstrategieën die de kans op succesvol leren binnen een hybride/blended leeromgeving aanzienlijk vergroten.

Resultaat

Na deze sessie zal je in staat zijn om

 • na te denken over de juiste effectieve digitale didactiek;
 • keuzes te maken tot een weloverwogen blend;
 • tools en technieken te hanteren om klassikaal en online leren in uw cursussen te integreren;
 • leerstrategieën te implementeren die de kans op succesvol leren binnen een hybride/blended leeromgeving aanzienlijk vergroten.

Voorkennis

Meegenomen kennis

Basiskennis Google Workspace

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • Google
 • Afstandsleren

Tijdstip

Dag 3 Tijdslot 3 (5 mei 13:00 - 15:00)
Kostprijs: € 39
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 11 bezet zijn.

Vorm

Online hands-on workshop

Bereid je goed voor!

Je hebt een Google-account nodig! Zorg ervoor dat je de aanmeldgegevens en je wachtwoord kent. Maak een account aan op voorhand als je er nog geen hebt.

Herstart je computer voor je deelneemt aan de ICT-praktijkweek en werk bij voorkeur via een netwerkkabel, zo is je verbinding optimaal.

Test video en geluid. Hou je webcam open, zodat de spreker je kan zien. We streven naar optimale interactie en betrokkenheid.  

Zorg voor een groot / tweede scherm of extra laptop, zodat je in je ene browser(tabblad) het evenement kan bijwonen en de spreker kan zien, terwijl je in je andere browser(tabblad) of in een andere toepassing de instructies uitvoert tijdens deze hands-on workshop.

Veel leerplezier!

Lesgever

Joëlle Robberecht
Lees meer over de expertise van Joëlle.


Korte titel : #GWorkspace Blend/Hybride

Deze pagina werd al 995 keer bekeken