57. Beoordeel beter, leer meer. De kracht van comparatief beoordelen.

Een eenvoudige, leerrijke én geloofwaardige manier van evalueren.

Inhoud

Inleiding

Competentiegericht onderwijs heeft haar volledige intrede in het onderwijs gemaakt. Dit heeft gevolgen voor het evalueren van studenten en leerlingen. Voor het beoordelen van deze competenties zijn kennistoetsen vaak ontoereikend en worden vaak zeer open opdrachten geformuleerd. Voor beoordelaars is het daardoor moeilijk of zelfs onmogelijk om van te voren vast te leggen wat goed of fout is. Het evalueren van competenties is hierdoor een stuk complexer dan het toetsen van kennis.

Inhoud

Onderzoek toont aan dat het oordeel over deze competenties a.d.h.v. criterialijsten of rubrics vaak niet tot betrouwbare resultaten leiden en geen recht doen aan het werk van de student noch gebruikmaakt van de expertise van de docent.

Als reactie op deze beperkingen wordt sinds een aantal jaren onderzoek gedaan naar of en hoe je competenties kan meten via een systeem van comparatieve beoordelingen (CB), ofwel door prestaties van studenten te vergelijken. In deze beoordelingsmethode staat een holistische en zelfs intuïtieve aanpak centraal. In het systeem van CB worden telkens prestaties van twee studenten onderling vergeleken, en geven beoordelaars aan welke beter is ten aanzien van de te beoordelen competentie.

In deze sessie:

 • zal worden stilgestaan bij de theoretische concepten van betrouwbaarheid en validiteit van een beoordeling;
 • wordt het concept van comparatief beoordelen zowel theoretisch als hands-on toegelicht;
 • wordt aanschouwelijk gemaakt hoe comparatief beoordelen krachtige leermomenten uitlokt;
 • worden verschillende praktijkvoorbeelden van comparatief beoordelen toegelicht.

Resultaat

Na deze sessie weet je:

 • wat betrouwbare en valide beoordelingen zijn;
 • ken je de voor- en nadelen van comparatief beoordelen;
 • kan je inschatten welke meerwaarde comparatief beoordelen je kan bieden in termen van geloofwaardig beoordelen en leermomenten creëren voor studenten.

Voorkennis

Verplichte kennis

Basisvaardigheden vereist:

 • computergebruik (kopiëren/plakken, opslaan, bestandsbeheer, ...);
 • internet (surfen, formulieren invullen, downloaden, ...).

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

Comproved

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Inspectie
Uit:
 • Alle onderwijstypes

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • ICT-beleid
 • Vaardigheden 21ste eeuw

Tijdstip

VM 1 + VM 2 (10:00 - 12:30)
Lokaal: C202
Er zijn 30 plaatsen waarvan er 16 bezet zijn.

Vorm

Workshop
Voorzieningen
Klaslokaal
Mee te brengen

We raden heel sterk aan om je eigen laptop mee te brengen omdat je dat best kent. Dat werkt vlotter. Een browser volstaat. Het zal niet vaak nodig zijn, maar het is vooral handig om de online tool te bekijken.

De organisatie zet voor deze sessie geen extra laptops klaar! 

Lesgever

Maarten Goossens
Lees meer over de expertise van Maarten.


Korte titel : ComparatiefEvalueren

Deze pagina werd al 1022 keer bekeken