40. Jeugdjournaals maken: Geïntegreerde aanpak voor vele sleutelcomp.

De ongekende mogelijkheden van Keynote op iPad (sec, 3de gr lager)

Inhoud

Inleiding

Al ooit gebruik gemaakt van de app Keynote op je iPad? Keynote is een gratis app op je iPad of iPhone waarmee je eenvoudig filmpjes of presentaties met een knappe lay-out kan maken. In deze sessie tonen we hoe Keynote gebruikt wordt in een geïntegreerd project.

Vanuit het vak PAV werken we al jaren geïntegreerd aan sleutelcompetenties om BSO-leerlingen klaar te stomen voor de maatschappij. Vanuit deze insteek ontstond het idee om leerlingen zelf jeugdjournaals te laten maken. In het project 'PAV TV' maakten studenten lerarenopleiding in eerste instantie jeugdjournaals voor BSO-leerlingen van de eerste graad. Later gingen de leerlingen zelf aan de slag. Ze gebruikten hiervoor de app Keynote (iOS - iPad). Het project focust op een integratie van digitale competenties, mediawijsheid, competenties op vlak van taal en duurzaamheid. 

De aanpak is gemakkelijk transfereerbaar naar de derde graad van het lager onderwijs of naar andere onderwijsvakken indien de leerkracht een meer geïntegreerde didactiek wenst.

Inhoud

We lichten het project toe en tonen werk van studenten en leerlingen. 

Vervolgens nemen we uitgebreid de tijd om Keynote te ontdekken en er zelf mee aan de slag te gaan. Je maakt zelf een eerste jeugdjournaal. Een eigen iPad met Keynote is dus noodzakelijk.

Vervolgens bespreken we hoe we de journaals kunnen evalueren (door leerkracht en leerlingen).

Tot slot bekijken we hoe we het maken van filmpjes met Keynote op andere manieren krachtig kunnen inzetten in de les.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • een aantrekkelijk jeugdjournaal kunnen maken in Keynote;
 • op een geïntegreerde manier kunnen werken aan digitale competenties, mediawijsheid, competenties op vlak van taal en duurzaamheid;
 • nagedacht hebben over hoe je een zelfgemaakt jeugdjournaal van leerlingen evalueert;
 • inspiratie hebben om op andere manieren met Keynote je onderwijs te laten versterken.

Voorkennis

Verplichte kennis

Het is een pluspunt als je al af en toe op een iPad werkt, binnen of buiten de klas.

Voorkennis op vlak van Keynote is niet nodig. In de sessie gaan we ervan uit dat deelnemers nog nooit met Keynote gewerkt hebben. De sessie wordt gegeven op beginnersniveau.

Meegenomen kennis

 

 

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: 3de graad (Nederlands, muzische vorming, mens en maatschappij)
 • Secundair/Voortgezet onderwijs: PAV, MaVo, Nederlands, mens en maatschappij, ...
 • Hoger onderwijs: Lerarenopleiding

Thema's

 • Apple
 • Audiovisueel
 • Tablets

Tijdstip

Vorm

Workshop
Voorzieningen
Klaslokaal
Mee te brengen

Zonder iPad kan je deze sessie niet volgen! Je moet dus je eigen iPad meebrengen voor deze sessie. Installeer Keynote vooraf, mocht je die app nog niet hebben.

De organisatie voorziet geen iPads voor deze sessie. 

Lesgever


Korte titel : Jeugdjournaal Keynote (SO)

Deze pagina werd al 281 keer bekeken