4. Beoordeel beter, leer meer. De kracht van comparatief beoordelen.

AANDACHT: VOORLOPIG OVERZICHT!
Tot 22 oktober voegen we sessies toe. De dagdelen en de nummers van de sessies zullen nog veranderen.
Nog niet alle sessies kregen de juiste thema's toegewezen, waardoor de pagina Thema's ook nog onvolledig is.

Alles komt definitief in orde tegen 22 oktober 17:00. Dan kan je inschrijven.
Nodig intussen enkele collega's uit.

Een eenvoudige, leerrijke én geloofwaardige manier van evalueren.

Inhoud

Inleiding

Competentiegericht onderwijs heeft haar volledige intrede in het onderwijs gemaakt. Dit heeft gevolgen voor het evalueren van studenten en leerlingen. Voor het beoordelen van deze competenties zijn kennistoetsen vaak ontoereikend en worden vaak zeer open opdrachten geformuleerd. Voor beoordelaars is het daardoor moeilijk of zelfs onmogelijk om van te voren vast te leggen wat goed of fout is. Het evalueren van competenties is hierdoor een stuk complexer dan het toetsen van kennis.

Inhoud

Onderzoek toont aan dat het oordeel over deze competenties a.d.h.v. criterialijsten of rubrics vaak niet tot betrouwbare resultaten leiden en geen recht doen aan het werk van de student noch gebruikmaakt van de expertise van de docent.

Als reactie op deze beperkingen wordt sinds een aantal jaren onderzoek gedaan naar of en hoe je competenties kan meten via een systeem van comparatieve beoordelingen (CB), ofwel door prestaties van studenten te vergelijken. In deze beoordelingsmethode staat een holistische en zelfs intuïtieve aanpak centraal. In het systeem van CB worden telkens prestaties van twee studenten onderling vergeleken, en geven beoordelaars aan welke beter is ten aanzien van de te beoordelen competentie.

In deze sessie:

 • zal worden stilgestaan bij de theoretisch concepten van betrouwbaarheid en validiteit van een beoordeling
 • wordt het concept van comparatief beoordelen zowel theoretisch als hands-on toegelicht
 • wordt aanschouwelijk gemaakt hoe comparatief beoordelen krachtige leermomenten uitlokt
 • worden verschillende praktijkvoorbeelden van comparatief beoordelen toegelicht

Resultaat

Na deze sessie weet je…

 • wat betrouwbare en valide beoordelingen zijn
 • ken je de voor en nadelen van comparatief beoordelen
 • kan je inschatten welke meerwaarde comparatief beoordelen je kan bieden in termen van geloofwaardig beoordelen en leermomenten creëren voor studenten

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

D-

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Inspectie
Uit:
 • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

  Tijdstip

  VM 1 + VM 2 (10:00 - 12:30)
  Lokaal: L003
  Er kan nog niet ingeschreven worden voor deze sessie.

  Vorm

  Workshop
  Voorzieningen
  Mee te brengen

  Indien de deelnemers een eigen laptop/tablet kunnen meebrengen en daarmee op het internet kunnen, heb ik geen specifiek pc-lokaal nodig. Ik laat de deelnemers kennis maken met een online tool, het is niet dat daar 2 uur op gewerkt zal worden. Misschien hebben anderen meer nood aan een pc-klas.

  Het kunnen dan ook meer dan 25 deelnemers zijn.

  Lesgever

  Maarten Goossens
  Lees meer over de expertise van Maarten.


  Korte titel : ComparatiefEvalueren

  Deze pagina werd al 74 keer bekeken