27. Leerlingen zelfstandig aan het werk zetten met behulp van ICT

Live feedback van leerkracht én klasgenoten!

Inhoud

Inleiding

Je koffertje uitbreiden met digitale gereedschappen zoals Classkick, GoFormative en andere verrassende tools die helpen bij zelfstandig werk. Ontdek een extra stukje magie waardoor leraar, leerlingen en leerstof in elkaar klikken.

Inhoud

Wij zijn als leerkracht snel geneigd om onmiddellijk te hulp te schieten tijdens zelfstandig werk. Anderzijds geraken leerlingen snel gefrustreerd omdat je niet altijd meteen vragen kunt beantwoorden (bijvoorbeeld tijdens het observeren of bij extra instructie aan een groepje leerlingen). Dit brengt het klasmanagement in gevaar.

Tijdens deze sessie ligt de focus op de didactische inzet van ICT-tools bij uitgestelde aandacht.

Hoe kun je de leerlingen minder afhankelijk maken van de leerkracht? Hoe kun je met het gebruik van Classkick, GoFormative en andere tools het zelfstandig werk binnen de klas organiseren en plannenwaarbij de sterkere leerlingen uitgedaagd worden en de zwakkere leerlingen geholpen worden?

Het is belangrijk de leerlingen verantwoordelijkheid te geven, uitgestelde aandacht te realiseren en de leerlingen in feite ‘liefdevol te verwaarlozen’.

Het zelfstandig leren werken van leerlingen creëert voor jou als leraar ook de mogelijkheid om je bezig te houden met de leerlingen die extra tijd en begeleiding nodig hebben in jouw klas. Op deze manier wordt het voor jou makkelijker te differentiëren.

Classkick is een gratis tool waarbij leerlingen op hun iPad, Chromebook of PC aan opdrachten werken, waarbij de leerkracht én klasgenoten live kunnen meekijken en feedback kunnen geven. Ook kunnen leerlingen een virtueel hand opsteken en om hulp vragen.

5 redenen om Classkick/GoFormative te gebruiken en de sessie te volgen:

 • Je kan bestaande werkbladen, lesinhoud integreren.
 • Je krijgt een real-time overzicht van de hele klas op je scherm.
 • Leerlingen kunnen een virtueel hand opsteken met de vraag om te helpen of te controleren (Classkick).
 • Leerlingen/leerkracht kunnen elkaar helpen (Classkick).
 • Het is gratis.

Laat je ook verrassen door het nut van de andere gebruikte tools!

Resultaat

Na deze sessie kun je:

 • een les uitwerken binnen Classkick;
 • GoFormative en Wizer.me inzetten om de zelfstandige opdrachten van je studenten op te volgen;
 • deze tools op een didactisch en verantwoorde manier inzetten;
 • digitaal orde houden;
 • gebruiksvriendelijke tools inzetten die helpen bij de organisatie en planning van zelfstandig werk.

Voorkennis

Verplichte kennis

Basisvaardigheden vereist:

 • computergebruik (kopiëren/plakken, opslaan, bestandsbeheer, ...);
 • internet (surfen, formulieren invullen, downloaden, ...);
 • mail (zorg ervoor dat je je gebruikersnaam en wachtwoord kent en weet waar je je mail online kan ophalen).

Lesmateriaal

Syllabus

Hand-outs van presentatie

Sites

Apps in de les - Classkick

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs

Thema's

 • Digitale Leermiddelen
 • Leren op maat

Tijdstip

VM 1 + VM 2 (10:00 - 12:30)
Lokaal: C107
Er zijn 25 plaatsen waarvan er 24 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

We raden heel sterk aan om je eigen laptop mee te brengen omdat je die best kent. Dat werkt vlotter. Een browser erop volstaat.

Breng ook mee: eigen werkbladen (pdf), webinhoud, audio- en videomateriaal.

Installeer op voorhand:

 1. Chrome
 2. Acrobat Reader

Voor wie geen eigen toestel kan meebrengen, zal het nodige materiaal klaarstaan. In sommige sessies werk je dan per twee aan één toestel, al proberen we dat te vermijden.

Lesgever

Joëlle Robberecht
Lees meer over de expertise van Joëlle.


Korte titel : Zelfstandig met ICT

Deze pagina werd al 2012 keer bekeken