126. Vervang je klassieke schoolboeken door een digitale cursus

De volledig nieuwe, boekvervangende oplossing van WeZooz Academy

Inhoud

Inleiding

De klassieke educatieve uitgeverijen hebben er een stevige concurrent bij. Online leerplatform WeZooz Academy breidt haar activiteiten uit en gaat op vraag van heel wat scholen rechtstreeks de strijd aan met de papier verslindende sector. Maak als eerste kennis met het gloednieuwe platform dat klassieke boeken helemaal kan vervangen.

Inhoud

WeZooz wil met haar innovatieve, boekvervangende oplossing inzetten op het behoud van de goeie zaken die deze schoolboeken nu bieden, zoals structuur, houvast en de veelheid aan materiaal. Maar, door de mogelijkheden van het digitale ten volle te benutten kan volgens hen een antwoord geboden worden op een aantal cruciale uitdagingen in het Vlaamse onderwijs.

De nood aan geautomatiseerde differentiatie, waarbij de leerkracht beroep kan doen op slimme technologie. Essentieel om het stijgend aantal leerlingen en het dalend aantal leerkrachten in opleiding op te vangen, waardoor leerkrachten kunnen evolueren van expert naar expert-coach.

Interactieve inhoud, die nauwer aansluit bij de leefwereld van de scholier, meer eigenaarschap bij de leerling, om motivatie te stimuleren, flexibeler materiaal zodat de leerkracht meer controle heeft, eenvoudigere opvolging van aangereikte leerdoelen, automatische verbetering en begeleiding, …

“We werken onze oplossing uit samen met een aantal scholen en vak- en pedagogische experten. Het is een weldoordachte mix van slimme technologie, lesvideo’s, tekstuele samenvattende leerinhouden, interactieve oefeningen met spelelementen, adaptieve driloefeningen, open opdrachten, projectvoorstellen, … alles gelinkt aan de eindtermen en leerdoelen.”, aldus Cedric Koslowski van WeZooz. “We gaan een beter, flexibeler en toekomstgericht alternatief bieden voor de klassieke handboeken, én we doen dat aan een flink lagere prijs.”

Over die ‘papieren kost’ heerst namelijk heel wat ontevredenheid bij ouders. Uit een onderzoek (2012) naar schoolkosten in het secundair, in opdracht van Vlaamse Overheid, bleek dat schoolboeken veruit de duurste kostencategorie is. Een gemiddeld boekenpakket kost zo’n 300 euro per leerling per schooljaar. Bij de bevraagde ouders blijkt nogal wat verontwaardiging te bestaan over deze kost. Ze vinden zo’n pakket enorm duur, waarbij bepaalde zaken (atlas, bijbel, …) amper gebruikt worden. Ook de evolutie naar meer invulboeken die niet hergebruikt kunnen worden zorgt voor frustratie bij ouders.

Het lijkt wel de zoveelste ‘papier is dood’ melding. Maar, zo ziet WeZooz het zelf niet. “Het gaat om ‘digital first’, met de mogelijkheid om ‘on demand’ bepaalde delen op papier te verwerken.” WeZooz is gestart met technische en inhoudelijke ontwikkelingen voor wiskunde en Frans 1ste graad.

PRIMEUR!!

Tijdens deze sessie wordt voor het eerst getoond wat leerlingen en leerkrachten kunnen verwachten.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • in primeur gezien hebben hoe de boekvervangende oplossing van WeZooz Academy er uit zal zien,
 • hoe we alle digitale uitdagingen aangaan,
 • en wat de meerwaarde is van onze digitale cursussen vergeleken met een klassiek handboek.

 

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
 • Secundair/Voortgezet onderwijs

Thema's

 • Secundair onderwijs
 • Audiovisueel
 • Digitale Leermiddelen
 • Leren op maat

Tijdstip

NM 1 (14:00 - 15:10)
Lokaal: D128
Er zijn 40 plaatsen waarvan er 26 bezet zijn.

Vorm

Presentatie
Voorzieningen
Klaslokaal

Lesgever

Cedric Koslowski
Lees meer over de expertise van Cedric.

Niels Stoops
Lees meer over de expertise van Niels.


Korte titel : Wezooz Academy

Deze pagina werd al 1612 keer bekeken