118. Attractieve muziekapps en méér in mijn klas

Met muziekapps muzikaal, creatief én vakoverschrijdend aan de slag

Inhoud

Inleiding

Het is de bedoeling om  leerlingen - dus ook leerlingen zonder specifieke muzikale scholing - muzikaal en creatief aan hun trekken te laten komen. Deze sessie is geknipt voor zowel muziekcompetente leerkrachten als collega's met beperkte muzikale achtergrond.

Muziekgerichte en meer audiovisuele apps leren we  succesvol inzetten in laagdrempelige muzieklessen, in muzische vorming of  vakoverschrijdende activiteiten (ICT, PAV, schoolprojecten, excursies ...). Ook leraren die geen muzikaal expert zijn kunnen probleemloos aansluiten.

Inhoud

Je zal à la carte attractieve muziek-apps en andere apps ervaren en bestuderen als creatieve uitdaging.

Het ligt voor de hand dat interessante muziek-apps ook in andere klas- of lesactiviteiten (kunstzinnige vorming, WO, projectwerk ...) ingezet kunnen worden voor lagere school, secundair onderwijs of DKO.  

We besteden ook aandacht aan realistische en haalbare werkvormen.

Focus ligt op iOS (= iPad), niet op Android-apps! Via gevarieerde werkvormen tonen we een realistische en haalbare setting met een beperkt aantal iPads in je lessen.

Overzicht

 1. iPad muziekeducatief : 'Een geschenk uit de hemel'
 2. Muziekgerichte apps oplijsten en kiezen
 3. Creatief ervaren en grenzen aftasten van unieke iPad-apps (gedifferentieerd werken)
 4. Muziekgerichte apps in concrete lessituaties integreren

We zorgen voor een uitgebreide syllabus  zodat de meegemaakte sessie na afloop optimaal kan renderen.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • persoonlijk vertrouwd zijn met attractieve muziekapps voor rechtstreeks gebruik in de klas;

 • muziekapps (voor iPad) op hun didactische inzetbaarheid ervaringsgericht kunnen aftoetsen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Meegenomen kennis

Het is WENSELIJK (≠ verplicht) dat de deelnemer vertrouwd is met iPad en apps.

We willen ook leerkrachten zonder muzikale scholing uitnodigen.

Lesmateriaal

Syllabus

Hand-outs van presentatie

Een uitgebreide syllabus wordt achteraf exclusief aan de deelnemers bezorgd (digitaal) zodat de sessie na afloop optimaal kan renderen.

Sites

Educatief. Platform voor multi-educatie

MusicAnd/MusicPedagogy

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: Leerjaar 4,5,6 / groep 6,7,8
 • Secundair/Voortgezet onderwijs: Eerste graad (en hoger wat betreft algemene vakken (TSO, BSO) en projecten )
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs: Wie les geeft of les volgt in de lerarenopleiding
 • Volwasseneneducatie
 • Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Apple
 • Audiovisueel
 • Tablets

Tijdstip

NM 1 + NM 2 (14:00 - 16:30)
Lokaal: C207
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 10 bezet zijn.

Vorm

Workshop
Voorzieningen
Lokaal met één pc per deelnemer
Mee te brengen

Zonder iPad kan je deze sessie niet volgen! Je moet dus je eigen iPad meebrengen.

Door je eigen iPad (of eentje van je school) te gebruiken, kan je er na de sessie meteen verder mee aan de slag en heb je ook alle apps meteen op jouw toestel. Als je eentje van de school meebrengt, heb je rechten nodig om al dan niet gratis apps te downloaden op dat toestel. Dus de AppleID van de beheerder - de school - moet je alleszins kennen en meekrijgen.

Breng ook je eigen hoofdtelefoon of oortjes mee.

Wie geen iPad kan meebrengen, krijgt de kans om op een iPad  te oefenen (maar we hebben er maar enkele beschikbaar).

Lesgever

Paul Timmermans
Lees meer over de expertise van Paul.


Korte titel : Muziekapps in de les

Deze pagina werd al 731 keer bekeken