8. Vorming en verantwoording hand in hand met evaluatietool SGOAL

Tilly Vannitsen, directrice van Nikola Tesla onderbouwt haar keuze

Inhoud

Inleiding

Software-ontwikkelaar Assistu Groep uit Lanaken maakte samen met leerkrachten uit het secundair onderwijs SGOAL, een applicatie die de vorderingen van leerlingen transparant maakt en automatisch verantwoordt op basis van de nieuwe eindtermen en leerplandoelen.

Inhoud

SGOAL is een evaluatietoepassing die niet (alleen) vertrekt vanuit de behaalde punten van een leerling. Via kleurcodes kan de progressie van een student, globaal of binnen een vak voor een bepaalde competentie, worden gevolgd. Hierdoor weet de leerling precies waarop extra ingezet moet worden of wat volledig onder controle is.
Analisten van Assistu en leerkrachten van diverse scholen hebben continu de tool verfijnd zodat het voor de leerkrachten, leerlingen én ouders een gemakkelijk hanteerbare tool is geworden volgens het 2V-model van SGOAL. Door heel specifiek te rapporteren met kleuren kan een leerkracht heel gericht opdrachten en feedback geven aan een leerling. Ondertussen heeft de scholeninspectie de tool eveneens via een inspectie goed bevonden.

Kunnen punten ook?

Scholen die liever met een puntensysteem werken in de rapportering, kunnen dat uiteraard ook. Het systeem is aanpasbaar aan elke school zodat de leerkrachten een tool krijgen die helemaal aansluit bij de stijl en visie van de school. 

Resultaat

Na deze sessie zal je op de hoogte zijn van de motivatie van de keuze van Nikola Tesla om voor SGOAL te kiezen en mee in te zetten op de verdere digitalisering van het begeleiden van onze leerlingen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

sgoal.be

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Directie - Administratie
  • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
  • Secundair/Voortgezet onderwijs
  • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs

Thema's

  • ELO
  • Digitale Leermiddelen

Tijdstip

Dag 1 Tijdsblok 3 (03.10 10:40 - 11:10)
Er zijn 100 plaatsen waarvan er 9 bezet zijn.

Dag 2 Tijdsblok 6 (05.10 13:50 - 14:20)
Er zijn 100 plaatsen waarvan er 16 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Tilly Vannitsen
Lees meer over de expertise van Tilly.

Raf Withofs
Lees meer over de expertise van Raf.


Korte titel : Evalueren met SGOAL

Deze pagina werd al 445 keer bekeken