17. Voorkom leesproblemen met Bouw!

Een preventieve en remediërende digitale tool bij leesproblemen

Inhoud

Inleiding

Wil je werk maken van goed leesonderwijs op jouw school en ben je ervan overtuigd dat het belangrijk is om vroegtijdig aan de slag te gaan om leesproblemen te voorkomen? Volg dan onze sessie over Bouw!

Inhoud

Met Bouw! zet je in op voorbereidend (teken-klankkoppeling, fonemisch bewustzijn) én technisch lezen. En dit vanaf het midden van de 3de kleuterklas, met die leerlingen die risicosignalen vertonen op het ontwikkelen van latere leesproblemen.

Je krijgt tijdens deze sessie uitleg over:

 • de werking van Bouw! (kenmerken en demo)
 • de bewezen effectiviteit van het programma

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • kennis hebben over het belang van een preventieve aanpak bij leesproblemen
 • weten hoe Bouw! kan worden ingezet op school om leesproblemen te voorkomen

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: 1ste - 2de leerjaar
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs

Thema's

 • Lager onderwijs
 • Zorg
 • Digitale Leermiddelen

Tijdstip

Dag 1 Tijdsblok 5 (03.10 13:00 - 13:30)
Er zijn 100 plaatsen waarvan er 19 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Consulent Lexima
Lees meer over de expertise van Consulent.


Korte titel : Voorkom leesproblemen Bouw!

Deze pagina werd al 347 keer bekeken