3. Gamification, level 1-1: Spelelementen, tools & aan de slag ermee

De eerste stappen richting een gamified curriculum

Inhoud

Inleiding

Gamification wordt gedefinieerd als het gebruiken van spelelementen in een niet spel context. Deze definitie gaat echter het doel van gamification volledig voorbij. Het draait namelijk allemaal om het stimuleren van gedrag. Het is een manier om de intrisieke motivatie van, in ons geval, de leerlingen te stimuleren om actief bezig te zijn met het verwerken van leerstof.

Inhoud

In deze workshop maak je niet alleen kennis met gamification als concept (en het verschil met Game-Based Learning), maar leer je, o.b.v. een praktijkvoorbeeld uit het lager onderwijs, hoe je verschillende spelelementen (zoals o.a. storytelling, worldbuilding, uitdagingen, beloningen…) op een eenvoudige manier kan creeëren en integreren in de eigen klaspraktijk zonder je huidig curriculum drastisch te wijzigen. Tenslotte worden er tijdens de workshop een heleboel digitale tools aangereikt die je kunnen helpen in de creatie van alle benodigde materialen.

Disclaimer: Hoewel het gegeven praktijkvoorbeeld uit het basisonderwijs afkomstig is zijn de aangeboden principes, mits de nodige wijzigingen, toe te passen in andere onderwijsniveaus.

Resultaat

Leer de beginselen van gamification en het verschil met game-base learning. Je leert hoe je spelelementen kan toevoegen aan tal van verschillende lessen.
De voorbeelden zijn uit het basisonderwijs maar de principes zijn, mits kleine aanpassingen, ook in te zetten binnen andere onderwijsniveaus.

Na deze workshop zal je:

 • een weloverwogen beslissing kunnen maken of gamification een meerwaarde is voor jouw lespraktijk;
 • de aangeboden principes kunnen toepassen op eigen lesmaterialen en de eigen lespraktijk;
 • weten welke digitale tools je kan aanwenden in de creatie van de nodige materialen i.k.v. je gamifiede lespraktijk.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • (Serious) gaming
 • Digitale Leermiddelen

Tijdstip

Voormiddag (10:00 - 12:30)
Lokaal: 2.014
Kostprijs: € 35
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 9 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Lesgever

Vik Pauwels
Lees meer over de expertise van Vik .


Korte titel : Gamification

Deze pagina werd al 390 keer bekeken