4310. Interactie en betrokkenheid creëren bij afstandsonderwijs

Tips voor een effectieve(re) aanpak

Inhoud

Inleiding

Omdat het face-to-face contact wegvalt, is of voelt het voor veel leraren als een extra uitdaging om de interactie met leerlingen of cursisten aan te gaan en betrokkenheid bij het leergebeuren te creëren. Met enkele ingrepen kan je het afstandsonderwijs wel zodanig uitwerken dat de basis aanwezig is om leerlingen optimaal te activeren. 

Inhoud

Tijdens deze sessie krijg je kapstokken aangereikt om de interactie en betrokkenheid tijdens afstandsonderwijs en dus ook het leerrendement te verhogen. Daarnaast ervaar je een mogelijke aanpak van afstandsonderwijs en bespreken we mogelijke didactische werkvormen en online tools om dit vorm te geven.

Resultaat

Na deze sessie zal je aan de hand van de aangereikte kapstokken en het zelf ervaren van dergelijke aanpak jouw afstandsonderwijs verder kunnen optimaliseren. 

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Verplichte kennis

Deze sessie is vooral bedoeld voor collega's die nog zoekend zijn o.v.v. de aanpak van effectief afstandsonderwijs. 

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Pedagogisch begeleider
Uit:
  • Secundair/Voortgezet onderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Volwasseneneducatie

Thema's

  • Secundair onderwijs
  • Digitale Leermiddelen
  • Afstandsleren

Tijdstip

Dag 4 Tijdslot 3 (6 mei 13:00 - 15:00)
Kostprijs: € 39
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 12 bezet zijn.

Vorm

Online hands-on workshop

Bereid je goed voor!

Herstart je computer voor je deelneemt aan de ICT-praktijkweek en werk bij voorkeur via een netwerkkabel, zo is je verbinding optimaal.

Test video en geluid. Hou je webcam open, zodat de spreker je kan zien. We streven naar optimale interactie en betrokkenheid.  

Zorg voor een groot / tweede scherm of extra laptop, zodat je in je ene browser(tabblad) het evenement kan bijwonen en de spreker kan zien, terwijl je in je andere browser(tabblad) of in een andere toepassing de instructies uitvoert tijdens deze hands-on workshop.

Veel leerplezier!

Lesgever

Els Tanghe
Lees meer over de expertise van Els.


Korte titel : Interactie Afstandsleren #SO

Deze pagina werd al 410 keer bekeken