423. Zelfcorrigerende oefeningen in Excel

Zorg voor een visuele zelfcorrectie bij automatisatieoefeningen

Inhoud

Inleiding

Zelfcorrigerende Excelbestanden stellen leerlingen in staat om zelfstandig te oefenen of automatiseren. Door de visuele zelfcorrectie zien ze meteen waar ze een fout maken en kunnen ze dit zelf bijsturen. Het toevoegen van een extra visuele afbeelding kan voor extra motivatie of leerplezier zorgen. 

Inhoud

In deze sessie duiken we in Excel en toon ik hoe je op een eenvoudige manier een zelfcorrigerende oefening kan maken. 
Je kan zelf leerinhoud toevoegen of aanbrengen, deze is steeds talig of wiskundig. Het is niet mogelijk om auditieve boodschappen te koppelen. 

Door geformatteerde opmaak wordt een afbeelding verborgen of weergegeven of krijgt het antwoord een kleur en laten we een score verschijnen. 

Op deze manier krijgen de leerlingen directe feedback op hun antwoord zonder aanwezigheid van een leerkracht. Het eventueel aanpassen van hun antwoord blijft nog steeds mogelijk zodat oefenen leuk wordt. 

Resultaat

Na deze sessie zal je een zelfcorrigerende oefening kunnen maken in Excel. Je hebt inzicht gekregen in het gebruiken van geformatteerde opmaak en hoe je hiermee een afbeelding kan laten verschijnen of verdwijnen op basis van ingegeven informatie. 

Voorkennis

Verplichte kennis

Basiskennis werken met Excel. Je moet cellen kunnen selecteren, opmaak bewerken en het formaat kunnen wijzigen.

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Pedagogische ICT-coördinator
  • Zorgcoördinator
Uit:
  • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
  • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
  • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs

Thema's

  • Lager onderwijs
  • Microsoft
  • Digitale Leermiddelen

Tijdstip

Dag 4 Tijdslot 2 (6 mei 11:30 - 12:30)
Kostprijs: € 18
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 14 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Lies Vermant
Lees meer over de expertise van Lies.


Korte titel : Zelfcorrig. oef. Excel #MS #LO

Deze pagina werd al 830 keer bekeken