354. (Gedifferentieerde) online leerpaden maken: diverse tools

Met Google Forms, Google Sites, Thinglink, Bookwidgets, ...

Inhoud

Inleiding

Online leerpaden kan je veel leerinhouden gebruiken voor individueel zelfstandig of groepswerk in de klas, tijdens flexuren of bij afstandsonderwijs. Sommige online tools laten toe om gedifferentieerde leerpaden uit te werken, op maat van de noden van een leerling of cursist. 

Inhoud

Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontdek je de mogelijkheden van online leerpaden voor jouw vak. Na korte demonstraties van Google formulieren, Bookwidgets, Google Sites en Thinglink experimenteer je onder begeleiding met één of meerdere tools.   

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • een online leerpad kunnen ontwerpen dat uit meerdere opeenvolgende (gedifferentieerde) stappen bestaat;
 • diverse media kunnen integreren in het online leerpad, in functie van de vooropgestelde doelen en beginsituatie;
 • de mogelijkheden van (gedifferentieerde) online leerpaden voor jouw vak kunnen benoemen.

Voorkennis

Verplichte kennis

Basisvaardigheden Google Formulieren: zelf al een bevraging of eenvoudige oefening gemaakt hebben. 

Een basisgebruik van online tools, bv. zelf al een online oefening gemaakt en gedeeld via een link. 

Lesmateriaal

Syllabus

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • Digitale Leermiddelen
 • Afstandsleren

Tijdstip

Dag 3 Tijdslot 5 (5 mei 19:00 - 21:00)
Kostprijs: € 39
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 13 bezet zijn.

Vorm

Online hands-on workshop

Bereid je goed voor!

Je hebt een Google-account nodig! Zorg ervoor dat je de aanmeldgegevens en je wachtwoord kent. Maak een account aan op voorhand als je er nog geen hebt.

Een account en wachtwoord bij Bookwidgets is handig.

Herstart je computer voor je deelneemt aan de ICT-praktijkweek en werk bij voorkeur via een netwerkkabel, zo is je verbinding optimaal.

Test video en geluid. Hou je webcam open, zodat de spreker je kan zien. We streven naar optimale interactie en betrokkenheid.  

Zorg voor een groot / tweede scherm of extra laptop, zodat je in je ene browser(tabblad) het evenement kan bijwonen en de spreker kan zien, terwijl je in je andere browser(tabblad) of in een andere toepassing de instructies uitvoert tijdens deze hands-on workshop.

Veel leerplezier! 

Lesgever

Els Tanghe
Lees meer over de expertise van Els.


Korte titel : Tools online leerpaden #TP

Deze pagina werd al 694 keer bekeken