2311. Hoe organiseer je hybride leren?

Evidence informed van visie naar organisatie

Inhoud

Inleiding

Je hebt nagedacht over hoe je hybride leren wil installeren op jouw school. Je weet wat de meerwaarde kan zijn van die krachtige mix van online en offline leren, van contact- en afstandsleren. Hoe organiseer je dat nu? 

Inhoud

We vertrekken vanuit wetenschappelijke inzichten, zodat we te allen tijde evidence informed organiseren en werken.

We bekijken samen hoe je vanuit je visie op hybride leren een structuur kan uitbouwen, hoe je leerkrachten kan helpen om na te denken over wat werkt en wat niet en hoe je een krachtige mix creëert van online en offline leren, van contact- en afstandsonderwijs. Daarbij zoomen we in op differentiatie en evaluatie.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

  • zelf kunnen bepalen welke organisatiestructuur voor jouw school optimaal is om krachtig en effectief hybride leren mogelijk te maken;
  • de nodige tools kunnen inzetten om hybride leren te implementeren;
  • weten hoe differentiatie mogelijk kan maken en kan organiseren in een hybride context;
  • weten hoe je evaluatie mogelijk kan maken en kan organiseren in een hybride context.

Voorkennis

Meegenomen kennis

Vanuit een beleidsmatige blik kunnen kijken naar hybride leren.

Het belang van visie en het vertrekken vanuit een heldere bedoeling

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

De Arena

Interessant voor

  • Directie - Administratie
  • Pedagogische ICT-coördinator
  • Pedagogisch begeleider
Uit:
  • Alle onderwijstypes

Thema's

  • ICT-beleid
  • Afstandsleren

Tijdstip

Dag 2 Tijdslot 3 (4 mei 13:00 - 15:00)
Kostprijs: € 39
Er zijn 35 plaatsen waarvan er 29 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Mariet Vrancken
Lees meer over de expertise van Mariet.


Korte titel : Hybride leren organis. #PI #DI

Deze pagina werd al 1255 keer bekeken