229. VSimulation@ChildCareEducation: Een game als werkvorm in je klas!

Belang van games in onderwijs. Mogelijkheden in zorg & veiligheid

Inhoud

Inleiding

In het kader van een Smart Education @ Schools - project ontwikkelden cvo MIRAS, RHIZO, Greygin (Play it Safe) en VBJK een game voor kinderbegeleiders in opleiding. Een slim online spel waarin lerenden berekende keuzes moeten leren maken in een levensechte context. Lerenden participeren actief en krijgen directe feedback die hen aanzet tot kritisch reflecteren en probleemoplossend denken. Door middel van een dashboard kan de leerkracht het onderwijsleerproces van de lerenden opvolgen en slim vormgeven.

Inhoud

In deze sessie staan we eerst stil bij het belang van games binnen onderwijs. G-learning (leren via games) is immers niet te vergelijken met het traditionele E-learning (leren via leerpaden).

Daarnaast leggen we uit wat we precies ontwikkelden binnen het Smart Education @ Schools - project. Binnen dit project ontwikkelden we 7 scenario's waarmee cursisten aan de slag kunnen die de opleiding tot kinderbegeleider volgen. Alle scenario's zijn inhoudelijk gelinkt aan de MeMoQ, hét referentiekader voor kwaliteit in de kinderopvang.

Verder tonen we dat ook andere inhouden (EHBO, ergonomie...) binnen zorg- en veiligheidsopleidingen ingeoefend kunnen worden met Play it Safe. Heel wat mogelijkheden dus voor zowel het secundair als volwassenenonderwijs.

Ten slotte demonstreren we het game en geïntegreerde dashboard. Wie wil kan ook één of meerdere gamescenario's uitproberen via tablet, smartphone of computer.

VSimulation@childCareEducation is een Smart Education @ Schools project uitgevoerd door cvo MIRAS, RHIZO, Greygin en VBJK met steun van de Vlaamse Overheid en imec.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • het verschil kennen tussen G-learning en E-learning;
 • weten wat de meerwaarde is van een game binnen secundair en volwassenenonderwijs;
 • zicht hebben op het platform Play it Safe en welke opleidingen hiermee aan de slag kunnen;
 • en zelf hebben ervaren wat het is om via een game leerinhouden te leren.

Voorkennis

Verplichte kennis

 • Basisvaardigheden computergebruik en internet

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Demoversie game

Sites

Play it Safe voor scholen

Project Smart Education @ Schools

Interessant voor

 • Iedereen
Uit:
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • Zorg
 • (Serious) gaming
 • imec smart education

Tijdstip

Dag 2 Tijdslot 2 (4 mei 11:30 - 12:30)
Kostprijs: € 18
Er zijn 16 plaatsen waarvan er 0 bezet zijn.
Voor deze sessie wil ik me graag

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Ruben Geldof
Lees meer over de expertise van Ruben.


Korte titel : VSimulation ChildCareEdu. Game

Deze pagina werd al 157 keer bekeken