213. Digitale didactiek: toolgericht of doelgericht?

Deze sessie is volzet.

Inzet van technologie om instructie en leren te versterken

Inhoud

Inleiding

In de nasleep van de Corona-pandemie en met de Digisprong in het vooruitzicht, is de kans reëel dat het inzetten van technologie in het onderwijs een blijvende en grotere plaats zal innemen.
Het aanschaffen van devices en software plus ervoor zorgen dat leraren er technisch vaardig mee kunnen omgaan is een vereiste. Maar, opdat het uiteindelijke doel (leerwinst voor leerlingen en studenten) bereikt zou worden, is ook kennis nodig over hoé technologie een meerwaarde kan betekenen rekening houdend met evidentie omtrent leren en instructie.

Inhoud

De sessie start met het bespreken van wetenschappelijk onderzoek dat verricht werd naar de effectiviteit van het inzetten van ICT in het onderwijs. Is deze inzet een meerwaarde? Welke randvoorwaarden worden beschreven? Zijn er verschillende resultaten rekening houdend met het profiel van de leerlingen (leeftijd, onderwijsvorm, ...)?
Vervolgens worden een aantal inzichten uit de wetenschap toegelicht (bijvoorbeeld over het verschil tussen het leren van experten en beginners, cognitieve belasting, ...). Deze inzichten vormden de basis voor het handboek Wijze Lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek.
In het derde deel worden vijf bouwstenen voor effectieve didactiek beschreven, gelinkt aan voorgaande en worden ICT-toepassingen voorgesteld die het leren van de leerlingen kunnen versterken.
De sessie is niet hands-on, wel worden concrete tools als voorbeelden gegeven.

Resultaat

Na deze sessie zal je op een meer evidence informed basis keuzes kunnen maken in het al dan niet inzetten van technologie tijdens je instructie.
Je hebt een aantal concrete ideeën opgedaan over tools die indien ze doelgericht ingezet worden een meerwaarde kunnen betekenen voor het leren van leerlingen/studenten.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Een PDF-versie van de presentatie wordt voorzien na de sessie. Het handboek Wijze Lessen kan gratis gedownload worden via de site van ExCEL Thomas More.

Sites

PDF versie presentatie

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Directie - Administratie
  • Pedagogische ICT-coördinator
  • Pedagogisch begeleider
Uit:
  • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
  • Secundair/Voortgezet onderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Volwasseneneducatie

Thema's

  • ICT-beleid
  • Leren op maat

Tijdstip

Dag 2 Tijdslot 1 (4 mei 9:30 - 11:00)
Kostprijs: € 27
Er zijn 25 plaatsen waarvan er 25 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Bereid je goed voor!

Het installeren van een QR-code scanner op smartphone of tablet maakt het makkelijker om deel te nemen aan de interactieve momenten.

Lesgever

Wouter Buelens
Lees meer over de expertise van Wouter.


Korte titel : Effectieve instructie #PI #DI

Deze pagina werd al 1574 keer bekeken