2116. Veilig internetten voor kinderen en jongeren: Dynamieken en tools

Acties bij sexting, online challenges en cyberpesten

Inhoud

Inleiding

Dat het internet ontelbare voordelen biedt aan kinderen en jongeren, behoeft geen verdere uitleg meer. Dat er ook risico's aan gelinkt zijn, evemin. Child Focus is naast de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, ook het Belgisch Centrum voor Veilig Internet.

Naast haar operationele en beleidsmatig werk, kiest zij ook resoluut de kaart van het preventiewerk. Het geloof in een positieve visie waarbij het internet een leuke en tegelijke veilig plaats kan zijn, staat hierbij centraal. 

Inhoud

In deze sessie kom je meer te weten over wat Child Focus doet, met specifieke aandacht voor haar preventiewerk. Daarnaast verken je wat maakt dat jongeren en online media een perfecte match maakt, gevolgd door mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan en hoe je hierop kan anticiperen.

Ten slotte bespreken we de dynamieken en mogelijke acties bij een aantal internetfenomenen zoals sexting, online challenges en cyberpesten.  

Info bij de sessie

Deze sessie bestaat op dinsdag uit een vooraf opgenomen presentatie waarin bovenstaande inhoud aan bod komt, gevolgd door een live Q&A van 30 minuten, met Inne Cornu van Child Focus. Op donderdag is de sessie volledig live.

Resultaat

Na deze sessie zal je kennisgemaakt hebben met concrete tools en activerende werkvormen over tal van e-safety thema’s dat je kan inzetten in de begeleiding van kinderen en jongeren, of bij het uitbouwen van een preventiebeleid over veilig internetten. 

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

Child Focus

Interessant voor

  • Iedereen
Uit:
  • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
  • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
  • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
  • Secundair/Voortgezet onderwijs
  • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
  • Hoger onderwijs: Lerarenopleiding
  • Volwasseneneducatie: Lerarenopleiding

Thema's

  • Veilig ICT-gebruik

Tijdstip

Dag 4 Tijdslot 1 (6 mei 9:30 - 11:00)
Kostprijs: € 27
Er zijn 16 plaatsen waarvan er 12 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Inne Cornu
Lees meer over de expertise van Inne.


Korte titel : Veilig internetten #MW

Deze pagina werd al 667 keer bekeken