Lesmateriaal

Sommige lesgevers stellen na de ICT-praktijkdag het lesmateriaal of verwante informatie over hun sessie ter beschikking.

Je krijgt automatisch toegang tot dit lesmateriaal via je rol als deelnemer - na aanmelding - als je:

>> Meld aan, klik op DEELNEMER en kies LESMATERIAAL.