24. Unplugged programmeren, programmeren zonder scherm

Werken aan de voorwaarden voor digitaal programmeren

Inhoud

Inleiding

Computationele vaardigheden hebben al enige tijd hun intrede gedaan in het onderwijs. Op de markt bestaat er intussen een heel ruim aanbod aan tools en middelen om dit in de klaspraktijk te integreren, denk maar aan de Beebot, Scottie Go, Code.org, enz... Maar kunnen we zomaar veronderstellen dat alle leerlingen over de juiste vaardigheden beschikken om hiermee aan de slag te gaan? Als STEAM leerkracht in het Buitengewoon Basisonderwijs botste ik op enkele hindernissen waardoor het nodig was om een stapje terug te zetten en te werken aan de basisvoorwaarden.

Inhoud

In deze workshop zal je hands-on kennismaken met enkele unplugged activiteiten ter voorbereiding van digitaal programmeren. Je zal uitgenodigd worden om even stil te staan bij de beginsituatie van je leerlingen, om na te denken over wat je precies wilt bereiken en om een kritische analyse te maken tussen de voordehandliggende tools en mogelijke unplugged alternatieven.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • enkele ideeën hebben om met unplugged programmeren aan de slag te gaan in je klaspraktijk, ook voor kleuters en onderbouw;
 • over een denkkader beschikken waarbinnen je opdrachten rond programmeren kan indelen en waardoor je deze zelf creatief zal kunnen bijsturen indien nodig;
 • een betere inschatting kunnen maken van de beginsituatie van jouw klasgroep alvorens je een tool introduceert;
 • een beter beeld hebben van de verticale opbouw voor rasterprogrammeren, waarop de meeste tools gebaseerd zijn.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-co√∂rdinator
Uit:
 • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs

Thema's

 • Buitengewoon ond.
 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Programmeren

Tijdstip

Voormiddag (10:00 - 12:30)
Lokaal: C107
Er zijn 16 plaatsen waarvan er 13 bezet zijn.

Namiddag (13:30 - 16:00)
Lokaal: C107
Er zijn 16 plaatsen waarvan er 10 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Vanaf deze editie verplichten we om je eigen laptop mee te brengen. Zo haal je het meest uit de workshop. Het werkt vlotter en alles wat je inoefende, neem je mee naar huis.

Lesgever

Jeroen De Jaeger
Lees meer over de expertise van Jeroen.


Korte titel : Unplugged programmeren

Deze pagina werd al 427 keer bekeken