56. Attractieve muziek-apps en méér in mijn klas

Creatief gebruik van iPad-apps in de muziekles en in andere vakken

Inhoud

Inleiding

Het is de bedoeling om alle leerlingen - dus ook leerlingen zonder muzikale scholing - volledig aan hun trekken te laten komen. Deze sessie is geknipt voor zowel muziekcompetente leerkrachten als collega's met beperkte muzikale achtergrond.

Inhoud

Je zal à la carte attractieve muziek-apps en andere apps ervaren en bestuderen als creatieve uitdaging.

Het ligt voor de hand dat interessante muziek-apps ook in andere klas- of lesactiviteiten (kunstzinnige vorming, WO, projectwerk ...) ingezet kunnen worden voor lagere school, secundair onderwijs of DKO.  

We besteden ook aandacht aan realistische en haalbare werkvormen.

Focus ligt op iOS (= iPad), niet op Android-apps.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • een selectie van attractieve muziek-apps voor rechtstreeks gebruik in de klas kunnen gebruiken;
 • muziek-apps op iPad op hun waarde kunnen schatten in functie van veelzijdige muziekonderwijs en daarbuiten.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Meegenomen kennis

Het is WENSELIJK (≠ verplicht) dat de deelnemer vertrouwd is met iPad en apps.

We willen ook leerkrachten zonder muzikale scholing uitnodigen.

Wie zelf een iPad meebrengt, plukt daar zeker de vruchten van: voor, tijdens en na de sessie.

Wie geen iPad kan meebrengen, krijgt de kans om op een iPad  te oefenen.

Lesmateriaal

Syllabus

Hand-outs van presentatie

Een uitgebreide syllabus wordt achteraf exclusief aan de deelnemers bezorgd (digitaal) zodat de sessie na afloop optimaal kan renderen.

Sites

Educatief. Platform voor multi-educatie

MusicAnd/MusicPedagogy

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: Leerjaar 4,5,6 / groep 6,7,8
 • Secundair/Voortgezet onderwijs: Eerste graad (en hoger wat betreft algemene vakken (TSO, BSO) en projecten )
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs: Wie les geeft of les volgt in de lerarenopleiding
 • Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Apple
 • Audiovisueel
 • Tablets

Tijdstip

VM 1 + VM 2 (10:00 - 12:30)
Lokaal: D159
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 9 bezet zijn.

Vorm

Workshop
Voorzieningen
Lokaal met één pc per deelnemer

Mee te brengen

Breng je eigen iPad mee!! Door je eigen iPad (of eentje van je school) te gebruiken, kan je er na de sessie meteen verder mee aan de slag en heb je ook alle apps meteen op jouw toestel. Als je eentje van de school meebrengt, heb je permissie nodig om al dan niet gratis apps te downloaden op dat toestel. Dus de AppleID van de beheerder - de school - moet je alleszins kennen en meekrijgen.

Breng best ook je eigen hoofdtelefoon of oortjes mee.

Lesgever

Paul Timmermans
Lees meer over de expertise van Paul.


Korte titel : Muziekapps in de les

Deze pagina werd al 1036 keer bekeken