Keynotes
Publieksprijs 'ICT-coördinator v/h Jaar'

Om 8.50 uur openen we de ICT-praktijkdag in de Aula, net naast de ICT-beurs.
Er zijn 550 zitplaatsen beschikbaar.

STREAMING

De keynotes zullen online worden gestreamd via dit Youtubekanaal van UCLL.
Wie er niet bij is, kan de openingswoorden en de keynotes dus ook thuis bekijken.
De opname blijft ook achteraf beschikbaar.

Eerder hadden we vermaarde sprekers als Peter Hinssen, Koen Timmers, Bertien Boon.
Ook deze keer zullen vier boeiende keynotes jou inspireren. Hans presenteert.

Patrick De Mazière
Hoofd
DIGITAL SOLUTIONS UCLL

Katja Schipperheijn
Auteur Digitale burgertjes
Oprichter sCoolEDU vzw

Carl Boel
Onderzoeker VR Thomas More Hogeschool
Onderzoeker moocs Odisee Hogeschool
Lector Onderwijskunde UGent

     
Hans De Four
Katie Goeman
Universitair docent
LIRIS - KULeuven
Steven Ronsijn
Directeur
Sint-Lievenscollege Gent
Hans De Four
Leraar SO & Oprichter educ. ICT-projecten
KlasCement ICTdag Classy Fyxxi
...

 

Om 16.45 uur sluiten we de ICT-praktijkdag af in het auditorium met de verkiezing van de publieksprijs 'ICT-coördinator van het Jaar' i.s.m. VICLI en Signpost. Zie onder ...

 

Keynotes in auditorium

8:50  Opening en verwelkoming

   

Terug naar boven

   

9:00  Patrick De Mazière

   

Terug naar boven


DIGITAL SOLUTIONS @ UCLL

Patrick De Mazière is hoofd van “Digital Solutions”, welke één van de acht Research & Expertisecellen van UC Leuven-Limburg is. Deze expertisecellen focussen zich op praktijkgericht (contract)onderzoek en dienstverlening ten dienste van het werkveld (voornamelijk KMO’s) en de maatschappij (bijv. sociale non-profitorganisaties) om ze innovatieve oplossingen aan te bieden. Digital Solutions focust daarbij uiteraard op IT, maar ook op Big Data / Machine Learning / IoT, e-learning, zorgtechnologie (bijna 50% van de projecten) en Behaviour Driven Development waarbij zeer vaak multidisciplinair (enkele expertisecellen samen) gewerkt wordt om tot een duurzame, innovatieve oplossing te komen.

   

 

9:05  Katja Schipperheijn 

   

Terug naar boven


Digitale Burgertjes

Katja Schipperheijn is auteur van het boek Digitale Burgertjes én moeder van jonge tieners. Ze is oprichter van de sCooledu VZW die scholen begeleidt naar de digitale toekomst. Hiervoor ontwikkelde ze de methode Sociaal Online en Media Sheriff en de sociale leeromgeving sCool.  Verder is ze veelgevraagd spreker over wat kinderen beweegt in de onlinewereld en hoe het onderwijs hierop kan inspelen.

Keynote

Katja deelt enkele tips uit haar boek en zal je inspireren om te werken rond digitaal burgerschap in je klas.

   

 

9:15  Carl Boel

   

Terug naar boven


VR in de klas

Carl Boel werkte 15 jaar in het secundair onderwijs. Al gauw zocht hij naar mogelijkheden om technologie in te zetten als leermiddel. Dat leidde tot een hele rist aan navormingen waardoor hij duizenden leerkrachten heeft geïnspireerd. Op dit moment werkt hij als onderzoeker virtual reality in training aan de Thomas More hogeschool in Mechelen, als onderzoeker moocs aan de Odisee hogeschool en als lector aan de vakgroep Onderwijskunde van UGent. Hij is ook de projectleider van VRkeer, een virtual reality toepassing om kinderen veiliger te leren fietsen. Zijn focus ligt dus op technology enhanced learning.

Keynote

Carl inspireert je over VR in de klas.
Wat is het aanbod, waarom zou je het gebruiken en waar moet je op letten?

   

 

9:25  Katie Goeman

 

Terug naar boven

Monitor ICT in het Vlaams Onderwijs

Katie Goeman is als universitair docent verbonden aan de onderzoeksgroep Beleidsinformatica (LIRIS) van de KU Leuven (Campus Brussel). Ze bestudeert het ontwerp en de implementatie van blended leren en onderwijs, alsook het in kaart brengen van ICT-integratie in formeel onderwijs en training. Tevens is ze verbonden als onderzoeker aan het Centrum voor Instructiepsychologie en -technologie (CIP&T) van dezelfde universiteit.

Keynote

Katie zal de belangrijkste resultaten en conclusied uit het onderzoek MICTIVO samenvatten.

 

   

 

9:30  Steven Ronsijn

 

Terug naar boven

ICT-beleid op school: Technologie inzetten voor beter onderwijs

Steven Ronsijn is actueel pedagogisch directeur in het Sint-Lievenscollege te Gent waar het voorbije decennium heel erg werd ingezet op ICT-integratie en STEaM-projecten.

Het Sint-Lievenscollege is daarom reeds meerdere jaren Microsoft Showcase School.

Op dit ogenblik is hij projectleider van SENSEI, de eerste TeacherBot. SENSEI zal leerlingen helpen bij het opstellen en het uitvoeren van de studieplanning door middel van datagedreven, geautomatiseerde en gepersonaliseerde feedback.

Steven is ook commissielid in het Gamefonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds en werkte in het verleden mee aan de producten Fundels en iumi van Cartamundi Digital.

Keynote
Hoe gaan we als scholen best om met technologie in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs?
Waar kan technologie de job van leerkracht versterken?

 

 

 

Hans De Four

Terug naar boven

ICT-praktijkdag

KlasCement

Twitter

Bottom-up - Kennisdelen
Inspireren - Organiseren
Netwerk - STEAM - ICT

PRESENTATOR

Net als bij andere ICT-praktijkdagen zal Hans de sprekers kort introduceren.

Bio
Master in Wiskunde & Informatica @ Universiteit Gent - België
Leerkracht Wiskunde & Informatica 1994-2002

Oprichter van verschillende initiatieven die onderwijs innoveren en leerkrachten inspireren:

  • 1998: KlasCement.net, een online netwerk waar leerkrachten lesmateriaal, oefeningen, multimedia, activiteiten, ... met elkaar delen en waar organisaties hun aanbod voor onderwijs bekend maken. Gestart als schoolproject met leerlingen. Sinds 2013 bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming.
  • 2001: ICT-praktijkdag, een live evenement waarop leerkrachten, ICT-coördinatoren en directies zich twee- tot driemaal per jaar kunnen bijscholen in de nieuwste ICT-toepassingen. Net als KlasCement is de ICT-praktijkdag een initiatief voor en door het onderwijsveld.
  • 2005: Classy, de plaats waar leerkrachten uit Vlaanderen gratis webruimte en blogs kunnen aanvragen.
  • 2011: HuurHardware, waar je laptops, iPads en ander ICT-materiaal kan huren aan educatieve tarieven.
  • 2014: Fyxxilab, waar klassen uit basis- en secundair onderwijs innovatieve workshops volgen rond programmeren en maakonderwijs. Ook leerkrachten worden er nageschoold in STEM en STEAM. Op aanvraag komen we ook naar je school.
   

 

Publieksprijs 'ICT-coördinator v/h Jaar'

Terug naar boven

De ICT-praktijkdag eindigt om 16:30. Dan heb je drie opties:

Natuurlijk kies je voor optie 3!

Zeker als je zelf wil bepalen wie de publieksprijs verdient.

LOCATIE

Auditorium UCLL campus Proximus Leuven

INTRODUCTIE

De wedstrijd wordt georganiseerd door Vicli en Signpost. Het doel is om op 28 maart 2019, tijdens het VIC-congres, voor het schooljaar 2018 – 2019 een ICT-coördinator uit het Vlaamse onderwijs in ‘the picture’ te zetten voor zijn/haar uitmuntende opdracht. De winnaar draagt gedurende één jaar de titel van ‘ICT-coördinator van het jaar’. Daarnaast selecteren we ook negen andere ICT-coördinatoren die een eervolle vermelding verdienen.

Een maand vóór deze uitreiking wordt er een publieksprijs toegekend op de ICT-praktijkdag!
De publieksprijs kan enkel worden bepaald door deelnemers aan de ICT-praktijkdag.

Alle aanwezige genomineerden kunnen meedingen naar de publieksprijs. Het publiek zijn alle deelnemers aan de ICT-praktijkdag en kunnen digitaal stemmen vanaf 16u45 in het auditorium.

PUBLIEKSPRIJS GESCHONKEN DOOR SIGNPOST
AGENDA

START: 16.45 uur
EINDE: 17.30 uur

Een tiental ICT-coördinatoren licht in een half uur via heel korte 'elevator pitches' toe wat ze op school doen, waarom ze genomineerd werden als ICT-coördinator van het Jaar.
Ze proberen jou te inspireren en hopen dat jij stemt op degene die 't meest overtuigde. De winnaar gaat huiswaarts met een nieuwe laptop.

Neem alvast een kijkje op de digitale muur waar elke genomineerde zich voorstelt.

NAMEN VAN DE KANDIDATEN
RECEPTIE

Om 17:30 sluiten we af met een receptie (tot 18:15).

Org. doori.s.m.  Hoofdsponsor Signpost