35. Sociaalste School 2018: Samen sterk, ook digitaal!

Laat je inspireren door mediawijze projecten (LO 3º, SO 1º graad)

Inhoud

Inleiding

'Sociaalste school 2018' is een wedstrijd voor scholen rond digitaal burgerschap en mediawijsheid. Vier laureaten van de wedstrijd stellen hier hun project voor. Je kan dus heel wat inspiratie krijgen om ook op jouw school rond digitaal burgerschap en mediawijsheid te werken.

Inhoud

1. Montessorischool Klimop 

We delen in deze sessie graag het parcours dat we afgelegd hebben van de komst van de eerste tablets op school, tot het integreren van een echt STEM curriculum en het succes van het digitaal portfolio Seesaw voor elk kind. Zo maken we van onze kinderen echte digitale burgers die mediawijs en mediavaardig zijn. STEMmige inspiratie voor het basisonderwijs dus, ZILL en GDPR-proof!

2. GO! middenschool MIRA

In deze sessie staan we stil bij het belang om muren tussen A en B-stroom / ASO, TSO en BSO af te breken en in te zetten op diversiteit tijdens de module mediatraining.

Waarom het als leerkracht noodzakelijk is om digitale vaardigheden coachend te begeleiden waar de leerling zijn of haar leerproces in handen heeft. 

3. GO! buitengewoon secundair onderwijs Groenlaar - SBSO Groenlaar

Wekelijks worden we geconfronteerd met problemen en ruzies bij onze leerlingen waarbij sociale media een belangrijke rol spelen (miscommunicaties, cyberpesten, naaktfoto’s, valse profielen, …). Daarnaast vinden we het belangrijk om onze leerlingen digitaal vaardig te maken om later sterker in de maatschappij te staan. 
We merken dat beide dingen erg moeilijk zijn voor onze doelgroep van leerlingen (OV1-2-3). Daar komt bij dat er voor het buitengewoon onderwijs erg weinig materiaal voorhanden is en de doelstellingen van het gewoon onderwijs toch net niet zijn afgestemd op onze leerlingen.

Tijdens deze sessie neem ik jullie graag mee in ons verhaal. De weg die we tot nu toe hebben afgelegd om onze school digitaler en onze leerlingen mediawijzer te maken. 

4. De Tandem - Sint-Kruis-Brugge

Wij zijn niet enkel een school, wij zijn een onderdeel van het eerste ‘ kindcentrum ‘ in Vlaanderen.

Ons ‘ kindcentrum ‘ is op alle gebied in ontwikkeling en transformatie.

We willen dit schooljaar en eigenlijk elk schooljaar in de toekomst inzetten op digitaal burgerschap in al zijn vormen. We leven in een digitaal tijdperk en we merken dat ouders en begeleiders niet voldoende en niet vlug genoeg mee evolueren met wat er zich nu ontwikkelt rond de digitale wereld. We moeten daarom onze ouders en onszelf als begeleiders bijvormen om onze kinderen wegwijs te kunnen maken in de digitale wereld, om hen hierin veilig te laten bewegen en om hen de gedragscodes van het digitale eigen te maken. We streven reeds naar “Future Classroom” waarin de technologie, het digitale een optimale plaats inneemt.

Je zal ons verhaal in deze studiedag kunnen aanhoren en we zullen jullie een zicht geven op de manier hoe wij streven naar degelijk en innovatief onderwijs van de toekomst.

 

 

 

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • geïnspireerd zijn om een visie rond ICT en mediawijsheid uit te werken;
 • kennis gemaakt hebben met haalbare en laagdrempelige STEM-activiteiten;
 • de voordelen van een digitaal portfolio leren kennen en het effect op de ouderbetrokkenheid kunnen zien;
 • inzien wat de voordelen van diverstiteit binnen mediawijsheid zijn;
 • het belang inzien om leerlingen coachend te begeleiden;
 • heel veel tips gekregen hebben om leerlingen OV1-2-3 mediawijzer te maken;
 • ...

 

 

 

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Verplichte kennis

 

 

 

Meegenomen kennis

Kennis van het ICT-aanbod (oefenen, leren, presenteren, creativiteit, communicatie, ...)

Basiservaring rond wat er kan met tablets in het onderwijs.

Sites

Sociaalste School

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
Uit:
 • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: Derde graad
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs: Derde graad
 • Secundair/Voortgezet onderwijs: Eerste graad
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs: Eerste graad

Thema's

 • ICT-beleid
 • Mediawijsheid
 • STE(A)M

Tijdstip

VM 1 (10:00 - 11:40)
Lokaal: D145
Er zijn 40 plaatsen waarvan er 7 bezet zijn.

Vorm

Presentatie

Lesgever

Vincent Browet
Lees meer over de expertise van Vincent.

Ann Jacobs
Lees meer over de expertise van Ann.

Katleen Ledent
Lees meer over de expertise van Katleen.

Katja Schipperheijn
Lees meer over de expertise van Katja.

Caroline Wyckaert
Lees meer over de expertise van Caroline.


Korte titel : SociaalsteSchool

Deze pagina werd al 1324 keer bekeken