109. Leeractiviteiten en leermixen maken met IXZO!

Bouw met een innovatieve leertool je schooleigen leermix!

Inhoud

Inleiding

IXZO! is het resultaat van co-creatie met innovatieve scholen. Het is een pedagogisch breed inzetbare digitale leertool voor een flexibele klaspraktijk.

Dat toonde het eerste testjaar met 7 pilootscholen aan. Alle scholen lieten in een impactbevraging hun sterke waardering voor IXZO! en het XO-leernetwerk blijken. Alle pilootscholen blijven ook in 18-19 op IXZO! werken en breiden de praktijk binnen de school uit.

De vraag die we willen beantwoorden in deze sessie is of IXZO! ook een oplossing biedt voor jouw leeromgeving(en).

Inhoud

De meerwaarde van IXZO! is dat de tool leerlingen veel autonomie kan bieden en leerkrachten helpt in het coachen van hun leerlingen, het managen van hun instructietijd, curriculumvordering en leerplangerichte evaluaties. IXZO! verlaagt de planlast voor een leerplangerichte klaspraktijk. 

IXZO! laat je toe, je unieke pedagogische verhaal, met ruimte voor teamteaching, duaal leren, flexibel leren, als een lego in elkaar te klikken. 

Een leeractiviteit is het legosteentje waarme leerkrachten en teams leermixen opbouwen, aanbieden, evalueren en remixen. Digitaal leren via deze activiteiten kan, maar moet niet. Vooral het leerproces, wordt aan de hand van deze activiteiten in IXZO! gefaciliteerd. Dit laat toe dat je leerlingen meer autonoom aan de slag kunnen en je enkel instructie moet voorzien bij die leerlingen die dat nodig hebben. Ook over de grenzen van de school (GIB, stage, ...) kan je met doelgerichte leeractiviteiten aan de slag.

Alle activiteiten en evaluaties zijn netjes vanuit het leeprlan consulteerbaar zodat je curriculumvordering glashelder en hanteerbaar wordt.

IXZO! is momenteel in een beta fase. IXZO! is onderdeel van het programma GO!3.0. Dit programma is een initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Dit schooljaar zijn we op zoek naar een commerciële partner die de tool tegen september 2019 in productie wil brengen.

Meer info aanvragen 

IXZO Website

Resultaat

Na deze sessie zie je nieuwe mogelijkheden:

 • om je klaspraktijk(en) te organiseren;
 • om concrete pedagogische principes uit: flexibel leren, doelgericht evalueren, teamteaching, projectgericht leren, te integreren op je klasvloer;
 • om leeractiviteiten als lego-steentjes in te zetten, te delen en te re-mixen;
 • om leermixen als processjablonen - gekoppeld aan doelen in te zetten en te delen en te re-mixen.

Na deze sessie kan je op IXZO!

 • leermixen aanmaken en remixen;
 • leeractiviteiten koppelen aan leerplandoelen;
 • borden aanmaken om je leermix te structureren;
 • leeractiviteiten vanuit de doelen (samen) evalueren;
 • leerplannen consulteren i.f.v. leerplandekking;
 • leerplanvordering (behaalde doelen) per groep of per leerling uitvoeren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

IXZO!

IXZO! is in testfase en komt vanaf 01/09/19 op de markt. Informatie aanvragen.

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8: Derde graad
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Secundair onderwijs
 • ELO
 • ICT en Innovatie

Tijdstip

NM 1 (14:00 - 15:10)
Lokaal: D126
Er zijn 40 plaatsen waarvan er 7 bezet zijn.

Vorm

Workshop
Voorzieningen
Lokaal met één pc per twee deelnemers

Mee te brengen

Voor deze sessie van 70' voorziet de organisatie geen laptops. Wil je zelf aan de slag, dan breng dan zeker je eigen toestel mee. Lukt dat niet, dan kijk je mee bij een buur.

Lesgever

Mark Wilems
Lees meer over de expertise van Mark.


Korte titel : Leren doe IXZO!

Deze pagina werd al 2507 keer bekeken