104. Sociaal online, samen opgroeien tot Digitale Burgertjes

Zet online media en technologie positief in.

Inhoud

Inleiding

Jonge kinderen en tieners leven meer en meer online. Ze groeien op met games, apps en filmpjes, en komen daardoor in een voor volwassenen minder bekende, virtuele leefwereld terecht.  Kinderen komen hier steeds op jongere leeftijd mee in aanraking en deze wereld heeft invloed op hun welzijn en ontwikkeling.

Deze sessie helpt om hun wereld beter te begrijpen. Hoe kunnen kinderen en jongeren vandaag op een inspirerende manier van deze technologie gebruikmaken? Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om mee te draaien in de digitale samenleving? 

Inhoud

Deze sessie schetst een beeld van alle voordelen die online media en moderne technologie bieden en onze rol als opvoeder. Ze is boordevol concrete tips aan de hand van de gratis leerlijnen Sociaal Online en Media Sheriff. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden en oefeningen uit het boek Digitale Burgertjes besproken.   

De sessie ondersteunt de wedstrijd #SociaalsteSchool en geeft een leidraad om een gedragscode met jouw leerlingen en school op te maken. Ouderbetrokkenheid en deze stimuleren maken deel uit van de workshop.

Streefdoel en leerdoelen

 • Wat brengt de digitalle toekomst 
 • Wat is onze rol als leerkracht en wat is het belang van ouderbetrokkenheid
 • Het belang van vakoverschrijdend werken rond Digitaal Burgerschap
 • Stappenpan om kinderen te begeleiden in de online wereld
 • Inzicht in het gebruik van sociale media.
 • Ondersteuning bieden bij online identiteitsontwikkeling
 • Het opnemen van digitale sociale verantwoordelijkheid.
 • Het communiceren en samenwerken in een digitale omgeving.
 • Het inzetten van sociale vaardigheden en netiquette.
 • Inzicht in begrippen zoals sociaal online, netiquette en portretrecht.
 • Inzicht in online omgangs- en interactievormen.
 • Ontwikkelen van creatieve vaardigheden, expressie en muzische vorming ondersteund door online media.
 • Ontwikkelen van een positieve houding tegenover sociale media en digitale sociale verantwoordelijkheid.
 • Gebruik van Media Sheriff om duurzaamheid van de workshop te bekomen.
 • Leren reflecteren over media

Resultaat

Na deze sessie kan je met de leerlingen op een positieve wijze aan de slag rond digitale geletterdheid en respectvol gedrag online, de basis voor digitaal burgerschap.  Te vaak ligt de nadruk op de risico's van technologie en online media, dit terwijl deze inclusie kunnen ondersteunen, mogelijkheden tot samenwerken geven en leren leren ondersteunen.

IS DE DIGITALE WERELD ECHT ZO GEVAARLIJK?

WELKE VAARDIGHEDEN HEBBEN ONZE KINDEREN NODIG IN DE WERELD VAN MORGEN?

WELKE STAPPEN NEMEN WE OM KINDEREN EN TIENERS IN DE PRAKTIJK TE STEUNEN BIJ HUN DIGITALE OPVOEDING?

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Syllabus

De lespakketten Sociaal Online en Media Sheriff worden in gedrukte versie voorzien voor elke deelnemer. Het boek Digitale Burgertjes zal beschikbaar zijn

Sites

Digitale Burgertjes

sCooledu VZW

Gratis lesmateriaal ter ondersteuning

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Middenschool

Thema's

 • Mediawijsheid
 • Vaardigheden 21ste eeuw

Tijdstip

NM 1 + NM 2 (14:00 - 16:30)
Lokaal: C209
Er zijn 70 plaatsen waarvan er 16 bezet zijn.

Vorm

Presentatie
Voorzieningen
Klaslokaal

Lesgever

Katja Schipperheijn
Lees meer over de expertise van Katja.


Korte titel : Digitale burgertjes

Deze pagina werd al 1397 keer bekeken