1. Leren Digital Stories maken en begeleiden (iPad - DAGSESSIE)

Laagdrempelige methodiek om persoonlijke verhalen visueel te delen

Inhoud

Inleiding

Je hebt de zeer sexy term 'Digital Storytelling' vast al gehoord... Het wordt namelijk graag gebruikt in de media of de reclamewereld maar dat is een zeer verkeerde interpretatie van de therapeutische en pedagogisch verantwoorde methodiek die de geijkte term "Digital Storytelling" draagt. Midden jaren '90 ontwikkelde Joe Lambert en zijn Center for Digital Storytelling een manier om kansarmen een stem te geven en dit te koppelen aan het leren van digitale vaardigheden.

Iedereen heeft namelijk een verhaal te vertellen. Meer zelfs, iedereen heeft veel verhalen te vertellen al weten we dat niet direct van onszelf.

Ook onze jongeren hebben veel te vertellen. Ze durven snel de indruk wekken dat ze niet geïnteresseerd zijn in veel maatschappelijke problemen alhoewel veel van deze problemen dichter liggen bij hun leefwereld dan wij beseffen. Ze hebben vast al dingen meegemaakt of hebben zeker een mening over deze samenleving en hoe die (niet altijd even goed) draait.

Migratie, oorlog, opwarming van de aarde, gendergelijkheid, gewelddadig extremisme,...
Het is ontmoedigend en moeilijk om deze onderwerpen in je klas of jeugdcentrum te bespreken. Digital Storytelling is voor ons een zeer toegankelijke tool om onze jongeren een stem te geven. Om te reflecteren en na te denken over bepaalde gevoelige onderwerpen. Om deel te worden van een debat dat vaak boven hun hoofd gevoerd wordt. We creëren een veilige omgeving waarin ze kunnen discussiëren en leren meevoelen met andere meningen. Het is een niet-formele, intuïtieve en vrij eenvoudige manier om digitale vaardigheden te verbeteren en nieuwe communicatiemethoden te leren.

Het is zeker niet de heilige graal om onze jongeren aan mondiaal burgerschap te laten participeren maar het is zeker een goeie duw in de rug.

Hoeven deze stories dan enkel over dit thema gaan? Helemaal niet.

We hebben reeds ervaring in thema's als identiteit, talenten, burn-out preventie, thuis voelen, #metoo, mensenrechten, eerste dag op het werk, ... , gewerkt met verschillende groepen zoals vluchtelingen, gevangenen, ongeletterden, gedetineerde jongeren, vrouwen die in aanraking kwamen met geweld, ... Maar iedereen heeft een interessant verhaal te vertellen. 
Het thema en verhaal moet wel uiteraard vanuit jezelf komen. Een onderwerp opleggen en forceren om over een bepaald thema verhalen te delen werkt meestal niet.

Maar wat is een Digital Story dan eigenlijk? 

Digital Storytelling is een zeer eenvoudige laagdrempelige techniek. Deelnemers kunnen persoonlijke verhalen vertellen of hun persoonlijke mening geven over verschillende onderwerpen door een korte film te maken van foto's en stilstaande beelden, wat geluid en muziek, titels op het scherm en - het belangrijkste! - hun eigen verhalende stem. Omdat het formaat heel eenvoudig is, kan alle aandacht uitgaan naar de creatie van het verhaal en de persoonlijke expressie van de maker. Deze audiovisuele techniek is zeer geschikt voor groepen die minder geletterd zijn of moeite hebben met lezen.

Tijdens het werken aan deze filmpjes helpen de deelnemers elkaar en leren ze samen. Dat maakt het een prachtige activiteit voor peer learning. Door de films te maken - en hun smartphones, tablets of computers op een nieuwe en creatieve manier te gebruiken - verwerven de deelnemers een reeks vaardigheden van de 21ste eeuw, gekoppeld aan nieuwe technologieën, het oplossen van problemen, sociale vaardigheden..... maar ook aan het concept van 'leren leren leren'.

Inhoud

Tijdens deze workshop geven we je een inleiding in het stapsgewijze programma over hoe je een Digital Story kunt maken en coachen om deze training voor je eigen jongeren te faciliteren. We tonen ook enkele voorbeelden die tijdens het Digital Storytelling opleidingsproject BRIGHTS in heel Europa zijn gemaakt.

Maar om een workshop Digital Storytelling te leren faciliteren moet je de kracht van de methode zelf ervaren hebben.

Het maken van een persoonlijke Digital Story is een combinatie van een groepswerk en persoonlijke inspanning waarbij schrijven, luisteren, begrijpen, spreken, spreken, reageren, discussiëren en het vinden van de middenweg de drijvende kracht is. We focussen ons op het faciliteren en coachen van een 'story circle', het meest essentiële onderdeel van de Digital Storytelling methodologie. Een story circle is het deel waar iedereen in de groep zijn of haar persoonlijke verhalen brengt. Het is een fase die doet denken aan de veiligheid en warmte die een kampvuur met zich meebrengt, waarbij mensen verhalen met elkaar delen en met elkaar bespreken.

We tonen ook hoe je deze verhalen omzet in een digitaal verhaal:
Waar of hoe je sterke beelden kunt vinden om in de film te gebruiken, deze in een video-bewerkingsprogramma te zetten en je eigen stem op de film kunt zetten zoals een echte verteller. Hiervoor gebruiken we in deze workshop iPads met iMovie maar we tonen ook enkele gratis alternatieven voor PC en Android indien je geen iPads ter beschikking hebt.

Uiteraard eindigen we met een klein toonmoment van onze eigen Digital Stories en een Q&A! 

Enkele voorbeelden?

1. Kelly - One Chair
Jeugdwerkster Kelly maakte een pakkend verhaal over #MeToo tijdens één dag opleiding.

2. Marwan, Faris en Mohamed - De rugzak
Drie Brusselse jongeren uitten hun frustratie na de aanslagen in Parijs over hoe ze sindsdien geviseerd worden

3. Yousra - Happy Birthday
Yousra vluchtte uit Irak tijdens de oorlog en toont op een trieste maar poetische manier de impact van die oorlog op haar leven.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • alle facetten van Digital Storytelling kennen;
 • zelf een Digital Story kunnen maken;
 • verhalen helpen construeren door vragen te stellen;
 • een basis filmpje kunnen monteren;
 • sterke rechtenvrije afbeeldingen kunnen vinden.

Maar vooral:

 • zelf een Digital Storysessie kunnen begeleiden!

Voorkennis

Verplichte kennis

Basisvaardigheden vereist:

 • computergebruik (kopiëren/plakken, opslaan, bestandsbeheer, ...);
 • internet (surfen, formulieren invullen, downloaden, ...).

Meegenomen kennis

- Narratieve structuren
- Videomontage
- Ervaring in Digital Stories maken.

Deze zijn helemaal niet verplicht!

Lesmateriaal

Methodologie over Digital Storytelling https://all-digital.org/projects/youth-e-perspectives-migration/ Erasmus+ opleiding waarop deze workshop gebaseerd is http://www.brights-project.eu/en/ Technische tutorials: https://vimeo.com/album/4856060

Sites

Joe Lambert's Story of Digital Storytelling

Erasmus+ opleiding waarop deze workshop gebaseerd is

Methodologie over Digital Storytelling

Good practice: Insjalet van Odisee

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • Secundair onderwijs
 • Apple
 • Audiovisueel

Tijdstip

VM 1 + VM 2 + NM 1 + NM 2 (10:00 - 16:30)
Lokaal: C206
Er zijn 12 plaatsen waarvan er 8 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Een open geest ;)

VERPLICHT!!! Breng je eigen iPad mee!! 

Installeer vooraf: iMovie.

Door je eigen iPad (of eentje van je school) te gebruiken, kan je er na de sessie meteen verder mee aan de slag en heb je ook alle apps meteen op jouw toestel. Als je eentje van de school meebrengt, heb je permissie nodig om al dan niet gratis apps te downloaden op dat toestel. Dus de AppleID van de beheerder - de school - moet je alleszins kennen en meekrijgen.

De organisatie voorziet geen iPads voor wie er geen kan meebrengen!
Zonder iPad kan je eigenlijk maar weinig doen in deze sessie, dus als je er geen kan meebrengen, kies je beter voor een andere sessie.

Lesgever

Jasper Pollet
Lees meer over de expertise van Jasper.


Korte titel : Digital Stories

Deze pagina werd al 2080 keer bekeken