Jouw aanbod op de ICT-praktijkdag?

Heb je interesse als exposant om een sessie te geven of om iets in de draagtas mee te geven? Met een interessant educatief ICT-aanbod voor scholen, directies, ICT-coördinatoren of leerkrachten uit basis-, secundair, hoger of volwassenenonderwijs ben je van harte welkom op de ICT-praktijkdag.

We verwachten tot 1000 deelnemers. De ICT-praktijkdag is ongetwijfeld hét evenement om jouw aanbod in Vlaanderen bekend te maken!

Verdeling volgens onderwijstype:
 

45% basisonderwijs (waarvan 5% BuLO)
45% secundair onderwijs  (5% BuSO)
10% hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, beleid

Verdeling volgens (overlappende) functie:

60% leerkracht
30% pedagogisch ICT-coördinator
33% technisch ICT-coördinator
15% directie, beleid

Mogelijkheden en voorwaarden

 1. Sessie/Productvoorstelling
  Je kan verschillende sessies geven over je product(en).
  Je kan kiezen uit een hands-on workshop, een gewone presentatie of een middagpresentatie.
  Meer informatie en voorwaarden ...
  • Deelname aan de ICT-praktijkdag door een sessie te geven voor de deelnemers kan enkel na goedkeuring door de organisatie.
   Bovendien wordt de inhoud van de sessie samengesteld in overleg met de organisatoren.
  • Maak je keuze:

   Hands-on workshop of
   gewone presentatie

   Middagpresentatie
   Alle sessies Alle middagpresentaties
   Vinden plaats tussen 10:00 - 12:30 en tussen 14:00 - 15:30.
   Tijdens de sessies is er geen lunch of ICT-beurs.
   Vinden plaats tussen 13:00 - 14:00.

   Tijdens de middagpresentaties is er ook lunch en ICT-beurs.
   Deelnemers schrijven vooraf in. Deelnemers kiezen er plaatse.
   Kan presentatie zijn van 30', 60', 90', 150' of hands-on workshop van 150' Is een presentatie van 20'
   De spreker is bij voorkeur een eindgebruiker van je product, een klant: leerkracht, ICT-coördinator, directie. De spreker mag een commercieel vertegenwoordiger zijn (al raden we dat af, minder goede evaluatie, minder geloofwaardig).

   Online aankondiging vanaf
   november 2017.        

   Online aankondiging vanaf
   januari 2018.

   Aankondiging van de volledige omschrijving vooraf in mail naar alle deelnemers.

   Aankondiging van de volledige omschrijving in het programmaboekje dat elke deelnemer de dag zelf krijgt.

   Je kan vooraf en achteraf met je deelnemers communiceren via de website. Je kan niet communiceren met je deelnemers, tenzij je zelf voor een oplossing zorgt om hun gegevens te hebben.
   Minimaal 6 deelnemers, maximaal onbeperkt (tenzij bij workshop: max 25) Geen minima of maxima.
   Kost afh. van vorm (pres. of workshop), duur en soms ook van aantal deelnemers. Vaste kost (op te vragen bij de organisatie via het formulier)

   Inbegrepen voor spreker:

   • catering 's ochtends: ontbijtkoek + koffie/thee/frisdrank;
   • catering 's middags: broodjeslunch + koffie/thee/frisdrank;
   • receptie 's avonds (als de hogeschool die aanbiedt);
   • draagtas met infomateriaal van standhouders en lesgevers;
   • deelname aan sessies in periodes waarin je geen lesgever bent.

   Deelname aan de ICT-praktijkdag (catering en workshops) is NIET inbegrepen.

   Wens je ook deel te nemen aan de dag zelf, dan schrijf je in zoals alle deelnemers, via het menu INSCHRIJVEN.

   De kostprijs bedraagt € 120 incl. BTW.

    

    

   Intekenen ten laatste
   13 oktober 2017.
   Intekenen ten laatste
   15 januari 2018.

    

 2. Exposant op ICT-beurs 
  Je kan een stand huren van 6 m². Grote firma of kleine vzw, iedereen krijgt:
  • 6 m² met tafel, twee stoelen, elektriciteit en internetaansluiting, projectiepaneel op aanvraag;
  • Visibiliteit via de webpagina exposanten;
  • Visibiliteit via een mail die we naar alle aanwezigen sturen, één week voor de ICT-praktijkdag.
  In de kostprijs is verder ook inbegrepen, voor twee personen:
  • Catering 's ochtends: ontbijtkoek + koffie/thee/frisdrank;
  • Catering 's middags: broodjeslunch + koffie/thee/frisdrank;
  • Receptie 's avonds (als de hogeschool die aanbiedt);
  • Draagtas met infomateriaal van standhouders en lesgevers;
  • Tussen en na de beursopeningsuren: deelname aan alle sessies (het is verplicht om op voorhand de keuze te maken via de website).
  De ICT-beurs staat heel centraal en is toegankelijk voor alle aanwezigen gedurende 3 tot 4 openingsuren. Uit ervaring blijkt dit voldoende te zijn: een kort en krachtig ontmoetingsmoment. Tussen de openingsuren kan men een sessie volgen, netwerken met andere standhouders of werk verrichten (er is immers draadloos internet).
  Meer mogelijkheden en voorwaarden ...
  • Deelname aan de ICT-praktijkdag als exposant kan enkel na goedkeuring door de organisatie.
    
  • VERWACHTINGEN
   De ICT-praktijkdag kadert in een positieve sfeer van samenwerking.
   • De standhouder voorziet een deel van een pagina op de eigen website voor het logo van de ICT-praktijkdag en een korte motivatie.
    Tevens moet er een duidelijke link zijn naar de website: www.ictdag.be
   • De standhouder dient zich te onthouden van elke verklaring of gedrag dat rechtstreeks of onrechtstreeks het imago van de medeorganisator, hoofdsponsor of van een andere sponsor kan aantasten.
   • De standhouder verbindt er zich toe zijn/haar product voor te stellen zonder afbreuk te doen aan gelijkaardige producten van de hoofdsponsor of andere sponsors.
     
  • PRAKTISCH
   De ICT-praktijkdag geeft elke exposant gelijke middelen om het aanbod te presenteren.
   • De oppervlakte van de stand is 6 m²;
   • De maximale hoogte van de stand is 2,50 m;
   • We voorzien per stand: een tafel van 60x120 cm, twee stoelen, witte panelen voor projectie (op aanvraag), internetaansluiting (draadloos) en elektriciteit;
   • Het is zonder voorafgaand overleg met de organisatie niet toegelaten met eigen standenbouw te beginnen. Geen eigen stellingen, tafels, stoelen, ... Zo valt elke stand evenveel op en blijft er voldoende ruimte voor de bezoekers;
   • De stand kan worden opgebouwd tijdens het weekend voor de ICT-praktijkdag (na afspraak) of op de dag zelf tussen 7u00 en 8u00;
   • De standhouder mag - na betaling van een extra bijdrage - 's middags gedurende 20' het aanbod presenteren aan geïnteresseerde deelnemers in een afzonderlijk lokaal;
   • De standhouder mag - na betaling van een extra bijdrage - promomateriaal en gadgets in de draagtas laten stoppen.
     
  • KOSTPRIJS
   • Kan worden opgevraagd door het formulier hiernaast in te vullen.
   • Maximaal laten we per stand 4 standhouders toe (2 inbegrepen in kostprijs, 2 extra aan € 120 (incl. BTW)).
   • De standhouder zorgt er voor dat de stand voortdurend bemand is.
   • De standhouder zorgt er zelf voor dat het standmateriaal verzekerd is.
   • Via e-mail en via deze website worden verdere details afgesproken en zal de standhouder een factuur ontvangen.
   • In de kostprijs is niet inbegrepen:
    • iets in de draagtas stoppen (als die er is);
    • een (middag)presentatie geven.
   • De kostprijs is onveranderlijk, wat ook het aantal deelnemers aan de ICT-praktijkdag is, tenzij anders meegedeeld.
     
  • BELANGRIJK: ANNULERING!
   • Annulering kan alleen via e-mail tot en met 14 januari 2018.
    Bij annulering vanaf 15 januari 2018 of bij niet opdagen brengen we het volledige annulatiebedrag in rekening!!
     
 3. Draagtas 
  Je kan één infobrochure EN één gadget in de draagtas laten stoppen die elke deelnemer na de ICT-praktijkdag meekrijgt. Zo bestaat de kans dat je aanbod thuis nog eens rustig wordt bekeken en doorgegeven aan andere geïnteresseerden.
  Meer mogelijkheden en voorwaarden ...
  • Deelname aan de ICT-praktijkdag door materiaal in de draagtas te stoppen kan enkel na goedkeuring door de organisatie.
  • Je kan het materiaal de dag zelf meebrengen en afgeven aan de onthaalbalie voor 9.00 uur.
  • Als je het via de post naar de school stuurt waar de ICT-praktijkdag plaatsvindt, moet het daar aankomen een paar dagen voor de ICT-praktijkdag. Het juiste adres en aantal exemplaren krijg je van de organisatie.
  • De kostprijs kan worden opgevraagd bij de organisatie.
  • In de kostprijs is geen deelname voorzien aan de ICT-praktijkdag.
   Is je firma dus geen standhouder of ben je geen lesgever en wil je toch langskomen, dan is de deelnameprijs € 120 incl. BTW;
  • We zijn niet verantwoordelijk voor het niet tijdig kunnen verwerken van je pakket voor de draagtas wegens te late levering door de post of het verloren gaan van je pakket.

Kostprijs

De prijs van deze mogelijkheden hangt af van het aantal deelnemers. Voor vzw's en kleine educatieve initiatieven zijn er goedkopere tarieven.

Vul onderstaand formulier in om meer informatie te krijgen en de kostprijs op te vragen.

*

*

*

*

*

*

*

We hebben interesse

*