Safest - Pagina voor ambassadeurs en fans

Het safest festival is een uniek evenement dat volledig bottom-up wordt georganiseerd. 
Dit is een dag door en voor jou: directies, ict-coördinatoren en leerkrachten uit basis-, secundair, lerarenopleidingen en volwassenenonderwijs.
Samen zorgen we voor goede sprekers, voor de organisatie, voor de locatie, de catering, .. en krijgen daarvoor steun van onderwijspartners op de interactieve expo.

Samen zorgen we ook voor de promotie. Promoot ons bij je collega's, op andere evenementen, in nieuwsbrieven.

Op deze pagina zetten we enkele teksten, logo's en banners klaar.