80. Respect en vertrouwen - GDPR in het onderwijs

GDPR onderwijs

Inhoud

Inleiding

Relaties tussen school, leerlingen en ouders steunen op wederzijds vertrouwen.  In die vertrouwensrelatie wordt dataveiligheid en privacy steeds belangrijker.  Nochtans worstelen heel wat scholen nog steeds met het correct implementeren van privacywetgeving in het algemeen en van de AVG of GDPR in het bijzonder. 

Inhoud

Deze sessie geeft je op een pragmatische en bruikbare wijze alle nodige basiskennis mee om zelf met een sterker privacy en dataveiligheidsbeleid aan de slag te gaan.  We bekijken aan de hand van concrete voorbeelden en op basis van de vele beslissingen en boetes in de onderwijswereld tot op heden, wat de concrete do's en don'ts zijn voor scholen in de dagelijkse omgaan met vertrouwelijke persoonsgegevens van leerlingen, ouders en leerkrachten en welke de aandachtspunten zijn in de klas, in het secretariaat en op de website van de school.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

  • de basisbeginselen kennen die je toelaten zelf weloverwogen beslissingen te nemen en in te schatten wat wel en niet kan in de omgang met persoonsgegevens;
  • weten welke minimale verwachtingen GDPR oplegt aan scholen en kunnen aftoetsen hoe ver jouw school staat in haar GDPR compliance proces;
  • GDPR kunnen gebruiken als een hulpmiddel voor een sterker, veiliger en privacyvriendelijker beleid ten aanzien van persoonsgegevens;

Voorkennis

Interessant voor

  • Iedereen
Uit:
  • Alle onderwijstypes

Thema's

  • Veilig ICT-gebruik
  • Mediawijsheid

Tijdstip

Namiddag 1 (13:30 - 14:30)
Lokaal: Lokaal 09
Kostprijs: € 11
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 2 bezet zijn.

Vorm

Presentatie

Lesgever

Bart Van den Brande
Lees meer over de expertise van Bart.


Korte titel : GDPR onderwijs

Deze pagina werd al 107 keer bekeken