36. Hoe ICT zinvol en correct integreren in de lessen Handel?

ICT-integratie in de lessen Handel, Bedrijfseconomie, SEI en IARL

Inhoud

Inleiding

Het vak Handel leent zich ertoe om veel ICT te integreren in het lesgebeuren. Mede daarom wordt er vanuit de leerplannen verwacht om de ICT-doelen te integreren in het onderdeel Bedrijfseconomie, SEI en IARL. 

Het lijkt eenvoudig, maar in de praktijk is het vaak moeilijk om ICT zinvol en correct te implementeren. Toch verwacht de onderwijsinspectie een doorgedreven ICT-integratie die voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. 

Inhoud

Als leerkracht heb ik me verdiept in een correcte leerplanrealisatie voor de vakken Handel, Bedrijfseconomie, SEI en IARL. Een belangrijke component is het ICT-verhaal. Omdat er weinig bruikbaar materiaal beschikbaar is, heb ik didactisch materiaal ontworpen dat je als leerkracht helpt om de doelstellingen te bereiken én evalueren. 

In deze sessie gaan we het leerplan uitspitten op zoek naar de verwachtingen en verplichtingen op vlak van ICT. Daarna gaan we onderzoeken hoe we de ICT-doelstellingen correct kunnen bereiken. Je krijgt een aantal tools en oplossingen aangeboden waarmee je in de klas aan de slag kan gaan. Tot slot gaan we samen op zoek naar oplossingen voor vragen, moeilijkheden of onduidelijkheden die jij ervaart in het lespraktijk. Bedoeling van deze sessie is om naar huis te gaan met een antwoord op al jouw vragen omtrent de ICT-integratie in de lessen Handel, Bedrijfseconomie, SEI en IARL.  

Resultaat

Na deze sessie zal je naar huis gaan met:

 • een antwoord op al jouw ICT-vragen;
 • nieuwe lesideeën om de ICT-doelen te bereiken;
 • bruikbare ICT-tools en didactisch materiaal. 

Daarnaast zal je ook een antwoord krijgen op volgende vragen: 

 • Wat zijn de verwachtingen vanuit de onderwijsinspectie? 
 • Hoe kan ik ICT zinvol en correct integreren in de lessen handel? 
 • Hoe moet ik de ICT-doelen correct evalueren in de lessen handel? 

Voorkennis

Verplichte kennis

Je geeft het vak Handel, Bedrijfseconomie, SEI of IARL in de 1ste of 2de graad van het secundair onderwijs. 

Je kent de grote lijnen van je leerplan. 

Je hebt een basiskennis ICT: 

 • Je bent vertrouwd met Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint)

Basisvaardigheden vereist:

 • computergebruik (kopiëren/plakken, opslaan, bestandsbeheer, ...);
 • internet (surfen, formulieren invullen, downloaden, ...);
 • mail (zorg ervoor dat je je gebruikersnaam en wachtwoord kent en weet waar je je mail online kan ophalen).

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Didactisch materiaal om in de les te gebruiken.

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
Uit:
 • Secundair/Voortgezet onderwijs: Leerkrachten Handel, Bedrijfseconomie, SEI of IARL (1ste en 2de graad)
 • Hoger onderwijs: Docenten Handel-burotica
 • Volwasseneneducatie: Docenten Handel of Handel-Burotica)

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Secundair onderwijs

Tijdstip

Voormiddag (10:00 - 12:30)
Lokaal: P108z
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 12 bezet zijn.

Vorm

Workshop
Voorzieningen
Lokaal met één pc per twee deelnemers

Mee te brengen

Breng zeker ook mee:

 • handboek waarmee je werkt in de les; 
 • eigen ICT-materiaal dat je in de les (Handel, IARL, SEI, ...) gebruikt; 
 • evaluatiemateriaal waarmee je ICT-doelstellingen evalueert.

Installeer op voorhand:

 1. Een versie van Microsoft Office.
  We gebruiken in de sessie Office 2010 of hoger.
 2. Eén van deze browsers:
 3. Installeer Acrobat Reader
 4. Zorg ervoor dat Flash Player in je browser werkt:
  TODO: Test Flashplayer in je browser.

Lesgever

Natacha Claes
Lees meer over de expertise van Natacha.


Korte titel : ICT in handel

Deze pagina werd al 1452 keer bekeken