13. Masterplan ICT: Een getuigenis qua beleid en infrastructuur

Hoe deden wij het en hoe begin je er zelf aan?

Inhoud

Inleiding

In het Sint-Pietersinstituut in Turnhout vernieuwden we in het schooljaar 2013-2014 de volledige ICT-infrastructuur. Netwerkbekabeling, switchen, UPS, servers, draadloos, internetverbinding ... Alles werd vernieuwd.

Waarom deden we dat? We wilden als school volgende visie waarmaken: "Iedere leerling/leerkracht kan op elk moment, op elke plaats op school, op een veilige manier, met minstens één toestel online werken".

Als snel werd duidelijk dat dit niet kon met de aanwezige infrastructuur die organisch gegroeid was, net zoals dat op veel scholen het geval is.

Nu de infrastructuur op punt staat, merken we dat dit een enorme rust voor de ICT-coördinator meebrengt en dat hij proactief kan werken aan nieuwe uitdagingen.

Tijdens de voorbije grote vakantie werd na een goede voorbereiding ook een satellietbasisschool volledig opgenomen in het netwerk. Op deze school zijn enkel nog switchen, access points en een goede internetverbinding aanwezig. Al het verkeer loopt via onze firewall. Het denkwerk en de ervaring van het masterplan kwam ook hier goed van pas.

Inhoud

Aan de hand van een presentatie doorlopen we het volledige proces van dit masterplan ICT. Waar zitten de kansen, wat zijn de valkuilen, hoe bouwden we het netwerk op en waarom, welke keuzes van materialen maakten we en zo meer.

Na de presentatie volgt een interactief gedeelte waar er verder wordt ingegaan op vragen en keuzes worden verduidelijkt. Tijdens dit moment wordt er ook ingelogd op de ICT-omgeving van het Sint-Pietersinstituut om bepaalde softwarepakketten en hardwareconsoles te bekijken. (IMC-netwerkbeheersoftware, Fortigate, Internetverbinding over fiber, System center configuration manager, VMware omgeving ...)

Naast de technische kant zullen we ook ingaan op het ICT-beleid en hoe dit dikwijls in contrast staat met de infrastructuur. 

Wat is de kostprijs van een masterplan ICT, spreiden we dit of bijten we ineens door de zure appel. Hoe stelt zich de verhouding kostprijs per leerling per jaar, voor elk onderdeel van de infrastructuur (bekabeling, switchen, servers, internetverbinding)

Tenslotte wordt er tijd gemaakt om concrete vragen van de deelnemers over de eigen school te beantwoorden a.d.h.v. de ervaringen van ons masterplan.

Resultaat

Na deze sessie zal je kritisch kunnen reflecteren of een masterplan ICT ook in jouw school nodig is:

 • Voldoet de netwerkbekabeling of loopt deze tegen zijn grenzen aan?
 • Is mijn ICT-er een "brandjesblusser" of komt hij toe aan het "echte" werk?
 • Zullen we tegen de grenzen van onze infrastructuur aanlopen als we bepaalde beslissingen nemen? (invoer tablets, BYOD ...)
 • Is het toekomstgericht noodzakelijk om nu stappen te zetten of kunnen we verder werken zoals we bezig zijn?
 • Hebben we een professionele internetverbinding nodig of niet?
 • Is onze ICT-infrastructuur een echte nutsvoorziening zoals water dat uit de kraan komt en kunnen we er dus altijd op rekenen? Indien niet, hoe ver willen we hierin gaan?
 • Welk bedrag willen en kunnen we per leerling per jaar uitgeven aan ICT-infrastructuur?
 • ...

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Meegenomen kennis

Het is goed dat je ook in jouw school al nadenkt waar je met ICT naartoe wil. 

De sessie vertrekt vanuit ons verhaal als secundaire school. We hebben twee basisscholen opgenomen in ons netwerk.

Hoewel ik overtuigd ben dat in theorie onze aanpak een goede zaak zou zijn voor elke basisschool, merken we dat er in de praktijk, in basisscholen die hun ICT-gebeuren volledig zelf organiseren, dikwijls onvoldoende kennis en middelen voorhanden zijn. Misschien helpt ons verhaal wel om een eerste denkkader te ontwikkelen over samenwerking tussen basisscholen onderling, al dan niet gekoppeld met een secundaire school.

 

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Indelingen patchkasten en opbouw switchen.

Interessant voor

 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-co√∂rdinator
 • Technisch ICT-co√∂rdinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Inspectie
Uit:
 • Alle onderwijstypes

Thema's

 • Systeembeheer
 • ICT-beleid

Tijdstip

Voormiddag (10:00 - 12:30)
Lokaal: B2.012
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 11 bezet zijn.

Vorm

Overleg

Lesgever

Willem Janssens
Lees meer over de expertise van Willem.


Korte titel : Masterplan ICT

Deze pagina werd al 1593 keer bekeken