85. Competentieleren met ICT (Hot Potatoes Audacity Prezi Mindmaps)

Hoe pedagogisch-didactisch omgaan met creatieve ICT?

Inhoud

Inleiding

Omgaan met informatie- en communicatietechnologie (ICT) is in onze kennissamenleving een belangrijke basiscompetentie geworden. Onderwijs moet bijgevolg aandacht besteden aan kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes rond ICT (Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, 2012).

(Toekomstige) leraren moeten zelf de ICT-eindtermen beheersen, alsook didactische vaardigheden om de competenties door te geven en om ICT in te schakelen in de eigen lespraktijk. Daarnaast is het van belang dat zij over voldoende zelfredzaamheid of probleemoplossend vermogen beschikken met betrekking tot computergebruik.

Een competentie wordt omschreven “als de capaciteit om op een creatieve wijze kennis, -inzicht, -vaardigheden en -attitudes te benutten, in functie van de concrete, dagelijkse en veranderende leer- en werksituatie en in functie van de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie” (Vandenbroucke, 2007, p. 15). Deze workshop wil die competentie realiseren door competentiegerichte leersituaties te creëren. Competenties worden immers ontwikkeld in leeromgevingen die daar een beroep op doen (Dochy & Nickmans, 2005).

Inhoud

Tijdens deze workshop wordt de term competentieleren haarfijn ontleed aan de hand van de MAS-competentie opdracht. Van een leraar wordt verwacht dat hij of zij ICT-competenties bij leerlingen kan ontwikkelen. Deze opdracht is gericht op het leren gebruiken van de krachtige mogelijkheden van ICT als ondersteunend middel bij leren en onderwijs.

Het MAS biedt eindeloze inspiratie voor boeiende lessen rond uiteenlopende onderwerpen. Het uitgangspunt voor de ICT-opdracht is een bezoek aan het museum. Een museumbezoek is leerrijker voor leerlingen als er ook in de klas rond wordt gewerkt. De bedoeling van de opdracht is om met behulp van een ICT-tool een activerende les bij een thema van het museum uit te werken.

Keuzetaak 1. Interactieve oefeningen met Hot Potatoes 

Keuzetaak 2. Podcasting met Audacity 

Keuzetaak 3: Verhaallijnen met Prezi

Keuzetaak 4: Leren leren met Mindmaps

De opdracht wordt integraal besproken en uitvoerig toegelicht. Daarna zullen de deelnemers de output kunnen bekijken en bestuderen van deze opdracht. Cursisten krijgen de mogelijkheid om zelf een keuzetaak uit te werken.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

  • weten dat competentieleren absoluut geen 'parapluterm' is maar haarfijn kan worden gedefinieerd;
  • aan de hand van een zeer uitgebreid voorbeeld inzicht krijgen over hoe je in zo'n competentiegerichte leeromgeving kan omgaan met ICT-opdrachten;
  • zelf een (ICT-) competentie-opdracht kunnen uitwerken;
  • inzicht krijgen in wat de mogelijke output kan zijn voor leerlingen / studenten die een dergelijke opdracht doorlopen;
  • de toepassingsmogelijkheden van Hot Potatoes, Freemind, Prezi en Audacity beter kunnen inschatten.

Noot: niet het bijschaven van de ICT-toolvaardigheden, maar de opbouw van de competentie-opdracht staat centraal: doelgroep, doelstellingen, evaluatiematrix, praktische richtlijnen, documentatie-objecten, toelichting ICT-tools, taak, bronnen,...) 

Voorkennis

Verplichte kennis

Basisvaardigheden computergebruik en internet

 

Meegenomen kennis

Je bent creatief met ICT bezig

Lesmateriaal

Syllabus

Hand-outs van presentatie

Online aftercare via UWEAVIT & Greenoven

Sites

Greenoven

Interessant voor

  • Iedereen
Uit:
  • Alle onderwijstypes

Thema's

  • ICT in je klas of vak
  • Digitale Leermiddelen
  • Lerarenopleiding

Tijdstip

Namiddag (14u00-16u30)
Lokaal: G114
Er zijn 16 plaatsen waarvan er 14 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Als je je eigen laptop meebrengt, gelieve dan ZEKER op voorhand te installeren:

Gelieve een hoofdtelefoon met microfoon mee te brengen.

Breng ook een USB-stick mee!

Lesgever

Stephen Hargreaves
Lees meer over de expertise van Stephen.


Korte titel : Competentieleren

Deze pagina werd al 1866 keer bekeken