62. ICT-tools (anders) inzetten voor toegankelijker onderwijs

Universal Design for Learning verhoogt toegankelijkheid van lessen

Inhoud

Inleiding

De essentie van Universal Design for Learning (UDL) is flexibiliteit en alternatieven voorzien om tegemoet te komen aan de verschillende noden, leerstijlen en voorkeuren van iedere student. ICT-tools kunnen je hierbij helpen.

Inhoud
 • Wil je graag meer weten over het toegankelijk onderwijskader Universal Design for Learning (UDL)?
 • Wil je weten hoe je dit theoretisch kader praktisch kan inzetten om je lesmateriaal aantrekkelijker en toegankelijker te maken?
 • Ben je geïnteresseerd in het inzetten van ICT-tools tijdens lessen en lesopdrachten om de toegankelijkheid van je lesmateriaal te verhogen?

Kan je op één of meerdere vragen ‘JA’ antwoorden, dan is deze sessie iets voor jou!

Deze presentatie toont hoe de onderwijsomgeving en het leermateriaal zo toegankelijk mogelijk worden voor de diverse groep leerlingen of studenten. Elke leerling of student is immers uniek en heeft talenten en mogelijkheden. Het Universal Design for Learning (UDL) denkkader vormt de ruggengraat. UDL is opgebouwd rond 3 grote, die elk worden opgesplitst in 3 richtlijnen. Door deze richtlijnen toe te passen, worden je lessen toegankelijker. Per principe bekijken we een aantal ICT-tools die je kan inzetten in je onderwijspraktijk.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • kennisgemaakt hebben met de principes en richtlijnen van Universal Design for Learning (UDL);
 • nagedacht hebben over hoe je jouw onderwijs toegankelijker kan maken voor alle leerlingen of studenten;
 • geïnspireerd zijn om ICT-tools (anders) in te zetten om je lessen toegankelijker te maken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-co√∂rdinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Zorgco√∂rdinator
Uit:
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Secundair onderwijs
 • Zorg

Tijdstip

Voormiddag (10u00-12u30)
Lokaal: E205
Er zijn 70 plaatsen waarvan er 10 bezet zijn.

Vorm

Presentatie

Lesgever

Evelyn Cloosen
Lees meer over de expertise van Evelyn.


Korte titel : Toegankelijk met ICT

Deze pagina werd al 1820 keer bekeken