52. ICT gebruiken in PAV-les - O.a. SMART Board

SMART Board en ICT-tips voor lessen Alg. Vorming in (D)BSO

Inhoud

Inleiding

Algemene vorming in  het (D)BSO vraagt naar afwisseling, interactie, praktische bruikbaarheid. Dus moeten we onze jongeren zo snel mogelijk aan het werk zetten, eerder dan theorieën te verkondigen. Een beknopte dagplanning, korte gevarieerde opdrachten en veel activiteit op maat van onze jongeren is noodzakelijk.
Dat proberen we te bereiken door verschillende moderne communicatiemiddelen in te zetten:  pc's en het digibord nemen hier een centrale plaats in.

Inhoud

Vele mensen hebben koudwatervrees op het gebied van ict en SMART Board in de klas.
Al snel komen de volgende vragen naar boven: 

Wat kan ik allemaal doen met ict in de klas?
Wat is de beste inrichting van een lokaal?
In welke ict-middelen kan ik best investeren?
Wat is er belangrijk in een goed klasnetwerk?
Kan ik Google daarvoor gebruiken?
Hoe kan ik het Smartboard gebruiken als differentiatiemiddel voor groeps- en individueel werk?
Hoe kan ik mijn lessen opwaarderen met een SMART Board?
Hoe kan ik met een smartboard interactiviteit in de les vergroten?
Wat zijn de voor- en nadelen van een SMAR Board?

Op al deze en andere vragen zal ik proberen een antwoord te geven vanuit de voorbeelden uit mijn lessen PAV.

Ik leer je niet werken met een SMART Board maar wel hoe het te implementeren samen met andere ict-vaardigheden in de lessen PAV.
Door jullie kritische blik op deze presentatie hoop ik  natuurlijk een leuke samenwerking te krijgen en kunnen we in het deeltijds onderwijs of vanuit PAV meer overkoepelend gaan werken.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

  • een hele hoop ideeën hebben over hoe je met een SMART Board en andere ict middelen je lessen PAV kan opwaarderen.
  • de jongeren beter bij de les kunnen betrekken en aan de hand van multimedia-tools ongelofelijk kunnen differentiëren.
  • als coach zorgen voor afwisseling en diepgang door de jongeren zelf aan het werk te zetten en het proces te begeleiden. 

Ik hoop tevens met deze sessie ook op  verschillende samenwerkingsverbanden.
 

Voorkennis

Verplichte kennis

Ervaring in of met het beroepsonderwijs

Meegenomen kennis

Kennis van het SMART Board

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

  • Iedereen
Uit:
  • Secundair/Voortgezet onderwijs: DBSO en BSO
  • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs

Thema's

  • ICT in je klas of vak
  • Secundair onderwijs
  • Digiborden

Tijdstip

Voormiddag (10u00-12u30)
Lokaal: G112
Er zijn 70 plaatsen waarvan er 19 bezet zijn.

Vorm

Presentatie

Lesgever

Joris Van Waes
Lees meer over de expertise van Joris.


Korte titel : ICT in PAV

Deze pagina werd al 2039 keer bekeken