39. Lesgeven met de tablet: Evernote Socrative Padlet QR Pinterest...

Deze sessie is volzet.

Platform- en vakonafhankelijke toepassingen op de tablet

Inhoud

Inleiding

De meerwaarde zoeken van een tablet als multimediaal leermiddel en dit ervaren d.m.v. gebruiksvriendelijk tablettoepassingen in de les. Alle toepassingen zijn integreerbaar in elk vak en bruikbaar op elk type tablet (iOS, Android & Windows).

Inhoud
 • Zoekresultaten/schermafdrukken op de tablet bewaren, bewerken en delen met Evernote.
 • Een online vraag-antwoord-systeem met Socrative.
 • Een virtueel prikbord delen met Padlet.
 • QR-codes maken en verspreiden*
 • Een sociaal prikbord met Pinterest*

*Indien voldoende tijd of grote interesse.

Resultaat

Na deze sessie zal je ...

 • de tablet als leermiddel in de les kunnen inzetten met een meerwaarde;
 • zinvolle leeractiviteiten voor de leerlingen op de tablet kunnen organiseren.

Voorkennis

Verplichte kennis

Je beheerst (goed) de basishandelingen van een, of je eigen, tablet en kan er dus al goed mee overweg.

 

Lesmateriaal

Syllabus

Sites

Tablio: tablets in het onderwijs

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-co√∂rdinator
 • Pedagogisch begeleider
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Tablets

Tijdstip

Voormiddag (10u00-12u30)
Lokaal: G110
Er zijn 25 plaatsen waarvan er 25 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Een eigen tablet meebrengen is zelfs eerder aangewezen dan een tablet van de organisatie gebruiken. Het mag een iOS, Windows 8 of Android-toestel zijn.

Gelieve wel op voorhand te installeren (we doen dit niet in de les):

Lesgever

Koen Vandenhoudt
Lees meer over de expertise van Koen.


Korte titel : Lessen met tablet

Deze pagina werd al 2207 keer bekeken