77. Meer mogelijkheden met Chamilo 2: innovatie op maat van leerkrachten

een gratis, gebruiksvriendelijk en krachtig leerplatform

Inhoud

Inleiding

Chamilo 2 is een nieuw, open source, flexibel en uitbreidbaar platform voor e-leren en samenwerking in school- én bedrijfsverband. Dit leerplatform, in volle ontwikkeling, biedt nieuwe mogelijkheden voor ict-ondersteund leren.
Een vlotte integratie in de huidige werkstromen staat centraal, vandaar de naam 'Chamilo', die verwijst naar het Engelse 'Chameleon'.
In deze demonstratie zal dit interactief leerplatform 'live' worden voorgesteld.

Inhoud

Deze interactieve en praktische presentatie toont duidelijk de pedagogische en communicatieve kracht aan van dit nieuwe leerplatform, in volle ontwikkeling:

 • Het basisconcept :  vanuit een centrale repository (een persoonlijke e-schijf) is het mogelijk om leerobjecten te publiceren.
 • Het werkterrein van de gebruiker: een eigen, aanpasbare homepage .
 • Alle leerobjecten worden toegelicht: o.a. Cursus, Portfolio, Leerpad, Assessment.
 • Ook de communicatietools worden getoond : o.a. Chat, Personal messenger, Forum, Wiki.

 De toehoorders zijn actief betrokken bij de presentatie:

 • ‘hands on’ toepassen van concrete vragen uit het publiek
 • ’live’ ontwikkelen van leerobjecten
 • op maat inhoud toevoegen en bewerken.

De workshop vertrekt vooral vanuit het standpunt van de gebruikers, de lesgevers.
Het admin luik kan op vraag van de deelnemers kort uitgelegd worden.

Resultaat

Na deze sessie zal je de vele mogelijkheden van Chamilo 2 'live' kunnen benutten en toepassen in uw eigen onderwijssituatie.

Voorkennis

Verplichte kennis

 • Basisvaardigheden computergebruik en internet
 • Bestanden zippen

Meegenomen kennis

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Iedereen
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • Levenslang Leren
 • ELO
 • Cloud computing
 • ICT-beleid

Tijdstip

Namiddag (14u10-16u40)
Lokaal: P108A
Er zijn 24 plaatsen waarvan er 23 bezet zijn.

Vorm

Workshop
Voorzieningen
Lokaal met één pc per deelnemer

Mee te brengen

Digitaal lesmateriaal (pdf's - jpg - hot potatoes ...)

Lesgever

Dominique De Guchtenaere
Lees meer over de expertise van Dominique.

Koen Favere
Lees meer over de expertise van Koen.


Korte titel : Chamilo 2

Deze pagina werd al 2355 keer bekeken