11. Digitale spreekvaardigheid

Alternatieve vormen voor zakelijk en creatief spreken

Inhoud

Inleiding

Als het woord ‘presentaties’valt, dan denken mensen bijna onmiddellijk aan PowerPoint. En niet geheel ten onrechte: PowerPoint kan een knappe en krachtige ondersteuning van je boodschap zijn als je het programma op een goede manier gebruikt.

Ook leerlingen denken bijna niet meer na over de keuze van hun presentatievorm. Hierdoor wordt presenteren vaak herleid tot 'presentaties maken'.

Inhoud

In deze sessie gaan we in op alternatieve presentatievormen. Aan de hand van nieuwe media leren leerlingen door het gebruik van vaste formules na te denken over wat ze wel en niet in een presentatie opnemen. Bovendien staan ze stil bij wat een goede presentatie is en hoe ze een boodschap naar hun publiek kunnen brengen.

De deelnemers krijgen hiervoor een overzicht van aantrekkelijke spreekopdrachten (o.a. keynotepresentaties, pecha kucha en Prezi). Vervolgens gaan we in op creatieve presentaties. Deze spreekopdrachten bieden een alternatieve werkwijze bij de romanverwerking, maar zijn tegelijkertijd een attractieve manier om verhaalelementen aan te brengen.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

  • een overzicht hebben van alternatieve presentatievormen,
  • aan de slag kunnen met concreet lesmateriaal dat tijdens de sessie wordt toegelicht,
  • door gerichte opdrachten leerlingen laten focussen op presenteren, eerder dan op presentaties maken,
  • ideeën hebben om samen met collega's van andere vakken een project op te zetten.

Voorkennis

Verplichte kennis

Dit is een sessie voor beginners. Vooral leraren die op zoek zijn naar uitdagende en attractieve manieren om spreken en luisteren te linken aan nieuwe media zullen hier hun gading vinden.
 

Lesmateriaal

Syllabus

Hand-outs van presentatie

via mail krijgen de deelnemers de elektronische versie van het lesmateriaal zodat zij dit kunnen aanpassen naar hun lescontext.

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
Uit:
  • Secundair/Voortgezet onderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Volwasseneneducatie

Thema's

  • Project

Tijdstip

Voormiddag (9u40-12u10)
Lokaal: E111
Er zijn 40 plaatsen waarvan er 22 bezet zijn.

Vorm

Presentatie
Voorzieningen

Lesgever

Gino Bombeke
Lees meer over de expertise van Gino.


Korte titel : Digi spreekvaardig

Deze pagina werd al 1977 keer bekeken