104. Een animatiefilmpje met kleimodellen maken

Een originele en creatieve toepassing van ICT in een algemeen vak

Inhoud

Inleiding

De bedoeling is dat leerlingen zelf een deel(tje) van de leerstof verwerken en dit visueel voorstellen aan de hand van een animatiefilmpje met figuurtjes van klei of plasticine. Het maken van zo'n filmpje kan zelfs uitgewerkt worden als een vakoverschrijdend project(je). Tijdens de lessen geschiedenis kunnen de groepen gevormd worden en beslist welk leerstofonderdeel wordt uitgewerkt. In de les Nederlands kan gewerkt worden aan het scenario en/of storyboard. Tijdens plastische opvoeding kunnen de kleifiguurtjes gemaakt worden. Nadien kan alles weer samengebracht worden in een les geschiedenis en kan het filmen (en later de voorstelling) beginnen.
De computer wordt pas op het einde van het project gebruikt, om een concreet resultaat te verkrijgen dat iedereen zal kunnen bekijken. Hiervoor gebruiken we het programma iStopMotion, waarmee je heel gemakkelijk animaties kan maken door vaste beelden die met de videocamera opgenomen zijn achter elkaar te zetten. Uiteindelijk wordt het resultaat geëxporteerd naar iMovie (Apple), een heel eenvoudig videomontageprogramma, waar muziek en geluidseffecten aan toe gevoegd kunnen worden. Later kan het filmpje op DVD of CD-ROM gebrand worden of op het internet geplaatst.
Naast vakgebonden eindtermen komen hier ook vakoverschrijdende eindtermen zoals ICT-vaardigheden, sociale vaardigheden, ... aan bod.

Opmerking: de workshop wordt op Apple gegeven, maar er worden alternatieven (software) aangereikt voor de windowsgebruikers. Het programma dat we gebruiken, nl. "I can Animate" kan ook op computers met windows gebruikt worden. Dit zal ook tijdens de sessie getoond worden.

Inhoud

Tijdens deze workshop:
1. wordt eerst in het kort geschetst onder welke vormen ICT werd toegepast in het vak geschiedenis (in de lespraktijk van de lesgever);
2. waarom nu een animatiefilmpje;
3. worden een aantal voorbeelden van animatiefilmpjes getoond;
4. worden de stappen doorgenomen om tot een filmpje te komen;
5. wordt de software die nodig is getoond en besproken;
6. kan je zelf een animatiefilmpje maken;
7. bespreken we tot slot jullie bevindingen.

Resultaat

Na deze sessie zal je  zelf in staat zijn om een animatiefilmpje te maken. Verder zal je ook gemerkt hebben dat het concept toepasbaar is in vele vakken. Je zal ook geleerd hebben om het filmpje te delen via web 2.0 sites zoals You Tube, Facebook e.a.

Voorkennis

Verplichte kennis

 • Basisvaardigheden computergebruik en internet.

Meegenomen kennis

 • Op de hoogte zijn van Apple hardware en software.

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

I can animate (animatiesoftware)

Apple België

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Technisch ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Inspectie
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs

Thema's

 • Partners ICTdag
 • Levenslang Leren
 • Project
 • Apple
 • Audiovisueel

Tijdstip

Namiddag (14u10-16u40)
Lokaal: G214
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 16 bezet zijn.

Vorm

Workshop
Voorzieningen
Lokaal met één pc per twee deelnemers

Mee te brengen

USB-stick (om het afgewerkte filmpje mee te nemen) Eventueel knutselmateriaal zoals een schaar, lijm, kleurpotloden of stiften, ...

Lesgever

Kris Petitjean
Lees meer over de expertise van Kris.


Korte titel : Kleimodellen

Deze pagina werd al 2097 keer bekeken