Thema ICT-praktijkdag 19

(Serious) Gaming in het onderwijs / Spelenderwijs leren

Games hebben een enorm potentieel en positieve impact als leermiddel, maar er is nood aan ondersteuning omdat leerkrachten momenteel gepolariseerd zijn wat betreft het implementeren van games in de klas. Er zijn nochtans heel goede voorbeelden (zie onder). Via deze ICT-praktijkdag willen we helpen bij het wegnemen van de scepsis en informeren. We gaan verder dan 'Leren is fun'. Leren is in elk geval anders dan in de tijd dat de huidige leerkrachten op de schoolbanken zaten. In het huidige leren kunnen games een meerwaarde betekenen.

If books came after games ...

TED talk: Gaming can make a better world (Jane McGonigal)

Sessies

Educatieve games

QR Code

Algemene links

Documentatie