Gegevens offline

Je surfte naar een ICT-praktijkdag die werd aangestuurd door de oudere versie van de site.
De gegevens hiervan zijn nog niet overgezet om getoond te worden door de nieuwe site.

Gelieve naar de huidige ictdag te surfen.