4301. Pedagogische ICT-beleid met je schoolteam vormgeven

Een betere keuze maken uit grote aanbod van educatieve tools

Inhoud

Inleiding

Als school is er al heel wat uitgewerkt rond het opstellen van een ICT-beleid. Sjablonen voor een ICT-beleidsplan, reflectietools om het beleidsplan te prioriteren in een actieplan, bevragingen naar het schoolteam om je professionaliseringsplan vorm te geven, ….

Naast infrastructurele, financiële, materiële en professionaliserende luik is het pedagogisch luik cruciaal om onder de loep te nemen.

Je kan je blik focussen op het gebruik van digitale tools door de leerlingen, hier maak je als school de keuze binnen het grote aanbod aan licenties / digitale werkboeken /… Daarna kan je als school een heldere keuze maken in educatieve tools die je wil inzetten in de lespraktijk. 

Inhoud

Hoe versterkt digitalisering het pedagogisch project van de school? Hoe maak je samen met je schoolteam een keuze in educatieve tools om de lespraktijk te versterken? In deze sessie krijg je als directeur/beleidsondersteuner een handvat aangereikt om mee aan de slag te gaan met je schoolteam. 

Doelpubliek: directie en beleidsondersteuners BS en SO.  

Resultaat

Na deze sessie zal je een handvat hebben om samen met je schoolteam een keuze te maken in het grote aanbod van educatieve tools om de lespraktijk te versterken.

Voorkennis

Verplichte kennis

Je bent op je school volop bezig met het opstellen/implementeren van het ICT-beleid. Je schoolteam heeft er zin in om structuur te brengen in het gebruik van educatieve tools die de lespraktijk kunnen bevorderen.

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

leidraad om met je schoolteam aan de slag te gaan.

Interessant voor

  • Directie - Administratie
  • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
  • Alle onderwijstypes

Thema's

  • ICT-beleid

Tijdstip

Dag 4 Tijdslot 3 (16.02 13:00 - 15:00)
Kostprijs: € 48
Er zijn 23 plaatsen waarvan er 18 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Tina Van der Stock
Lees meer over de expertise van Tina.


Korte titel : Pedagogisch ICT-beleid #PI #DI

Deze pagina werd al 584 keer bekeken